Прегледи: 2030 - Коментари: 5
ВМРО почете Гоце

ВМРО почете Гоце ВМРО почете Гоце

Днес се навършват 106 години от трагичната смърт на Гоце Делчев. С истинско име Георги Николов Делчев той е равноапостолен на Левски сред българите в поробената от Турция Македония. Самият Гоце Делчев никога не се е смятал за друг, освен за българин. Това е ясно от всички негови изказвания, от мемоарната книга "Хайдушки песни" на Пейо Яворов, написана през 1905 г., когато практически не е имало създадения от Австро-Унгария македонизъм.

На днешната дата край село Баница, Серско е убит от превъзхождаща групата на Гоце турска потеря. Затова ВМРО - Варна почете светлия дух на великия българин пред Паметника му във Възрожденската алея в Морската градина. Пред 50-ина души от всички национални организации във Варна Председателят на местната структура на войводите Костадин Костадинов откри с кратко слово тържеството. За да не се повтаря, се спря на 2 неща: Че делото на Гоце Делчев не е свършило. Ако ли преди 100 години, че и от преди 1878 до 1944 българи - десетки и стотици хиляди са давали живота си за свободата на поробена Македония, днес патриотите дават времето си. Накратко припомни и категоричното българско самосъзнание на реалния лидер на Тайната македоно-одринска революционна организация /така се е наричала тя тогава/ и мястото му в българската история.

Свое стихотворение, посветено на Гоце Делчев изпълни дъщерята на известния във Варна комита Петър Стоев - Николинка Миланова. "Че пак потребен си сега, войводо" и "... народа, кой ли не - все още днес го мами" - напомниха на българите, че борбата за България е вечна...

След тържеството журналистите все пак се скупчиха около Костадин Костадинов. Той напомни, че палежите на българската гора продължават и наблегна на правителствено-депесарския виц, че в едно "изгорено дърво се развъждали дървояди, та за да се спаси гората - тя трябва да се изсече цялата". Впрочем, попитахме го дали не знае % на изсичането на дървета в планините на Северозападна Гърция и България. Лидерът на варненското ВМРО каза, че има впечатления от този маршрут, не знае %-тите в България и Гърция на годишното изсичане на горите, сигурен е, че у нас са несравнимо по-големи. Обеща да провери.

Наистина, борбата за България продължава. А Гоце Делчев е един от тези, които ни дават несломимата енергия да действаме.
Потребител:


Коментар:

1. Потребител: Келепирчо     Дата: 2009-05-04 17:11:25    
Сега Краси Келепирчото трябва да се моли на Иван Костов,за да влезе в Парламента.Ай-ай,докъде я докорохме,циганин да рашава българската политика!

2. Потребител: ВМРО     Дата: 2009-05-05 01:41:48    
Аман от Костадинчовите малоумници...

3. Потребител: ОМО     Дата: 2009-05-07 23:09:56    
Пирин ще дадете на македонците,а Родопите на турците.Друго не ви остава.

4. Потребител: Сянката     Дата: 2009-05-07 23:18:34    
Програма

Врз основа на членот 18 и членот 25 алинеа 1 од Законот за здруженијата на граѓани и фондации, Основачкото собрание на Здружението на граѓани Бугарски Културен Клуб – Скопје, одржано на 04.05.2008 година, донесе

П Р О Г Р А М А
за работа на Здружението на граѓани Бугарски Културен Клуб - Скопје

Тргнувајќи од интересите, уверувањата и целите на граѓаните за здружување во Здружението на граѓани Бугарски Културен Клуб – Скопје, како програмски содржини за дејствување и работа на Здружението, а што се и статутарно регулирани, се утврдуваат:

I. ПРОГРАМСКА СОДРЖИНА, ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ, МЕТОДИ И ТЕРИТОРИЈА НА ДЕЈСТВУВАЊЕ

Општа цел и програмска содржина

Општа цел на Здружението е промоција и афирмација во јавноста на ценостите на бугарската култура.

Цел (мисија)

Цел на Здружението е создавање на промени во Република Македонија и свест за неопходноста за зближување и меѓукултурна толеранција на културите на соседните држави – Република Бугарија и Република Македонија.

Програмски задачи

Програмски задачи на Здружението се:
давање придонес во промоција и афирмација во јавноста на Република Македонија на ценостите на бугарската култура;
залагање за зближување на културите на соседните држави;
промоција на концептот на човековите права и базични слободи сфатен како комплекс од еднакви и неотуѓиви права и слободи на секоја индивидуа, и камен-темелник и услов, без кој не се може, во една слободна, правична и мирољубива држава како припадничка на истомислечкиот круг цивилизирани, демократски земји;
менување на приодот на луѓето кон конфликтите – од гледање на конфликтите како на деструктивен судир на некомпатибилни интереси, кон нивно перцепирање како можност за заеднички напредок и подобрување на односите, кои покрај интересите, ги содржат потребите, чувствата и ценостите;
трансформирање на културните/етничките разлики – од нивно антиципирање како извори на натпревар кој неизбежно создава тензии и нетолеранција меѓу различните етнички групи, кон нивно прифаќање како потенцијален извор на заеднички напредок преку градење односи на заемно почитување и меѓузависност;
поттикнување на мултикултурната толеранција во согласност со современите цивилизациски стремежи за изградба на ново општество во единствена Европа обединета во Европската унија;
подготовка и реализација на современи уметнички проекти од областа на визуелните, изведувачките уметности и новите медиуми;
промовирање владеење на правото, почитување на човековите права и практикување на демократијата;
организирање и реализација на јавни дебати, трибини, тркалезни маси, предавања, семинари, презентации и др. а што се однесуваат на проучување, а заради надоградување на доминантните културни модели;
заложби за создавање реални услови за искажување на културниот идентитет и реализација на индивидуалните права во контекст на мултикултурното општество во Македонија;
развивање на културниот плурализам, меѓуетничкиот дијалог во областа на културата и надминувањето на предрасудите меѓу различните култури во Македонија;
афирмација на културни цености и артефакти што имаат значење за богатството на културните традиции на Македонија;
поттикнување и развивање нови, интегративни, заеднички културни цености меѓу народите и етничките заедници во Република Македонија;
поттикнување и остварување соработка со здруженија и други асоцијации од други држави кои имаат слични програмски цели и задачи.

Цености

Цености на кои во своето дејствување Здружението ќе се придржува, се: пиетет кон културата и културните цености на Република Бугарија и Република Македонија, јавност во работењето, транспарентност, одговорност, интегритет, демократија, смелост, правичност, солидарност.

Методи на работа
Здружението ги остварува програмските активности преку: поттикнување, подготовка, надгледување, соработка, едукација и учество во културни случувања.
Здружението се застапува за градење на свест (продукција на општообразовни и информациски материјали, културна размена, партнерства, студиски посети и слично), истражување и анализа на јавни политики во културата.
Здружението врши надгледување на примената на јавно и нормативно декларираните политики во културата.
Здружението обезбедува и пренесува знаење преку курсови, советувања, практична работа и друго.

Посебни случаи

Здружението во заложбите за слобода на искажување на културната припадност нема да презема активности што се во надлежност на други органи, организации и институции, но со нив ќе соработува, ќе укажува, приговара и сл.

Здружението ќе презема истражувања на посебни (индивидуални) случаи на кршење и повреда на правото на граѓаните за слободно одлучување за својата културна припадност само во смисла на подобрување на јавноста и спречување на нарушувањето на човековите права и слободи.

Одговорност за мислења и ставови

Мислењата и ставовите изразени во проекти, публикации, извештаи, информации, интернет или било која друга форма се мислења и ставови на стручњаците, соработниците или персоналот на Здружението, но не и на Здружението. Мислењата и ставовите на Здружението се одобруваат од Управниот одбор и се претставуваат на јавноста од лице овластено за тоа.

Територија

Здружението дејствува на територијата на Република Македонија. Здружението дејствува и на меѓународно ниво во согласност со својата генерална политика и стратегија.

II. ОПЕРАЦИОНАЛИЗАЦИЈА И ДИНАМИКА

Операционализацијата, односно разработката на програмските задачи и содржини, како и динамиката на реализација, ќе се врши со годишните планови и програми, како и со конкретни проекти.
Форма за членство
Стани член на БКК
Календар
<
Мај 2009
>

mo
tu
we
th
fr
sa
su

27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

АнкетиШто мислите за шоуто Music Idol?:
Ги зближува односите меѓу Македонија и Бугарија
Сакам да има повеќе вакви емисии во Македонија
Не гледам Music Idol


Алманах Македониjа

дел 1,
дел 2, дел 3, дел 4
http://www.bkks.org/programa

5. Потребител: Да го духа ОМО     Дата: 2009-05-07 23:23:42    
И да го духа ОМО и да го смуче, и да го поема по-надълбочко.