За контакти:
GSM: 0988/847-097
Домашен: 052/ 600 172
Поща: mityo@nationalistbg.com , kunev54.ne@abv.bgКЛУБ НАЦИОНАЛИСТ
12 ОСНОВИ


1.Основна цел на Клуб Националист е България да изгради устойчив социален модел на модерна, високотехнологична държава с национална идеология, морал и култура.

2.Българският народ, а не продажната олигархия и нейните подлоги са Суверенът на Отечеството!

3.Основа на държавното устройство е националистическата демокрация като над всичко стоят интересите на България.

4.В условията на глобалната конкуренция единственият икономически път на България е високотехнологичното ефективно производство на първо място в промишлеността и последователно във всички сфери на националното битие - образование, здравеопазване, туризъм, лека промишленост, селско стопанство.Само така могат да се решат и наболелите екологични и регионални проблеми на страната.

5.Европейският съюз не е цел на България, а един възможен път за нейния просперитет.

6.НАТО е гаранция за националната НЕсигурност на българската държава.

7.Пътят към развита България преминава единствено през модерно образование, което възпитава традиционните национални български добродетели - православие, трудолюбие, житейски реализъм, усет за красивото, великодушие, чист български език.

8.Моралът на семейството, майчинството и бащинството са прекият път за преодоляване на демографския геноцид над българите.

9.Примерът на Великите Българи - Левски, Ботев, Захари Стоянов, Вазов, Гоце Делчев и всички нейни светли умове са в основата на националния морал.

10.Българската земя не трябва да се продава на чужденци, а политическите и национални диспропорции са разрешими и с повишаване на ролята на местното самоуправление и с разтоварване на някои от неефективните функции на София към Пловдив, Варна, Велико Търново, Бургас и пр.

11.Акцентът в културната област са: ясни национални медии, национални музика, литература, изкуство.

12.Основен приоритет на съдебната власт е справедливост за всеки, борбата с пороците и духовните и физически извратености в България.Условия за публикуване в nationalistlg.com


1.Публикуването в nationalistbg.com e доброволно.

2. За публикуваните материали не се изплащат хонорари, а авторите ги представят безвъзмездно, като нямат право нито сега, нито в бъдеще време да имат материални искове към е-вестника.

3.Редакцията носи пълната съдебна и материална отговорност за съдържанието на публикациите.

4.Редакцията си запазва правото да променя заглавието на материалите, да прави съкращения и поправки на правописни и пунктуационни грешки. Редакцията няма да променя текстовете, само в редки случаи - по 1-2 пъти максимум на статия ще добавя по 1-2 думи.

5.Настоящите "Условия" за публикуване в nationalistbg.com се смятат за официален договор за всеки, който е изпратил на посочените категория "Контакти" e-meil -и свой материал.

6.Авторите са длъжни да следят за промени в условията, които ще бъдан публикувани своевременно в рамките на този текст.

Варна                  Редакция на
02.07.2008г         nationalistbg.com