Прегледи: 2887 - Коментари: 0
75 хиляди са пещерите в България

75 хиляди са пещерите в България

Най-дълбоката е Райчова дупка - отвесно 387 м /на снимката/, а най-дългата - "Духлата", с коридори от 17,5 км.

Клуб "Спелеолог" към Варненското туристическо дружество "Родни балкани" е спечелил проект на Дирекция "Младежки дейности и спорт" към Община Варна. Направили са 14-минутен филм както за началното обучение и първи умения в пещерното дело, така и за изгледа, флората и фауната на българските пещери. Ръководителят на проекта и консултантът на кинолентата е Добри Добрев. Той оповести, че са си поставили двояка задача - не само да обучат няколко тийнейджъри на умения за работа в пещерите, но и да възбудят интереса на младите, които стоят в задимени кафенета и пият, че и гълтат "упойващи вещества". Трудна задача, ясно им е на мочетата от екипа това, но са се хванали на работа. Владимир Михайлов, операторът на филма е наясно, че спечелените 4 800 лева са "джобни" пари. То само една западна перфектна екипировка струва комай повече. Но варненските, българските пещерняци са намерили и по евтино и сравнително подходящо оборудване.

Отначало младите хора се обучават да се спускат по наклонени склонове, да се прелитат над пропасти и водни пространства по въже, да се движат с каски по тесни пещерни коридори. Всичко това най-важно се заснема и са изработени 200 учебни филма. Те се раздават по всички училища във Варненска област като ДиВиДита и са най-подходящи за учебни филми за българските пещери в часовете по География и икономика - така се нарича по плановете на МОН "стария" предмет география. Освен това, на филма е показана специфичната фауна в дълбините на България. Има три вида животни - които само временно и случайно са попаднали в пещерите, втората група - които дълго пребивават, но не се размножават в тях, и третата група - която започва живота си, живее го и го прекарва изцяло в тъмните подземни галерии.

Показани са различни видове насекоми, прилепи, влечуги, безгръбначни, които се срещат в нашите пещери, интересни сталактитни и сталагмитни форми. Всички открития са на варненските тийнейджъри, които през това лято са минали обучението по "начална" спелеология. Самото филмче, макар че е любителско, ни хареса, а така са се изказали и по! майстори оператори.

Като си мислим, как прекарват лятото си повечето варненски младежи, хубаво е, че има такива ентусиасти на пещерното дело. Защото едно е да падаш всяка вечер пиян под масата в някое крайбрежно заведение, съвсем по-здравословно е движението и дишането сред природните образувания.

И не по-малко важното - да запомнят невероятно многообразното и неизчерпаемо богатство на Майка-България.
Потребител:


Коментар: