Прегледи: 2195 - Коментари: 3
ЛЯВАТА АЛТЕРНАТИВА С ЖАН ВИДЕНОВ: НАШИЯТ ПРЕДИЗБОРЕН АПЕЛ

ЛЯВАТА АЛТЕРНАТИВА С ЖАН ВИДЕНОВ: НАШИЯТ ПРЕДИЗБОРЕН АПЕЛ

Пресцентър
Коалиция "Лява алтернатива за Чиста и свята република"
+359 887 42 11 91
lyavaalternativa@gmail.com
ЛЯВАТА АЛТЕРНАТИВА:

НАШИЯТ ПРЕДИЗБОРЕН АПЕЛ

След три десетилетия перестроечни злоупотреби с Конституцията от 1991 г, страната ни отново е пред избор, отново е на кръстопът.

И след последните безплодни избори България отчаяно се нуждае от алтернатива на компрадорско-олигархичния модел, наложил се в крайна сметка у нас. Изборите дадоха единствено примери на всеобщо бягство от отговорност за страната. Нараства тревогата, че вотът на 11 юли няма да бъде крачка напред.

"Перестройката" завършва с позор и всеобщо презрение пред очите ни, но надеждна, стабилна и общоприемлива алтернатива няма. Нещо повече – рисковете от предателство на националните интереси в периода на политическото безвремие нарастват. Международните тенденции в региона и в света са по-тревожни от всякога през последните три десетилетия.

Номенклатурно-олигархичната "перестройка" създаде българската олигархия и дълбока държава, нямащи нищо общо дори с модерния и цивилизован капитализъм. Едва-едва извоювалата авторитет пред обществото висока средна класа се гъне под натиска на откровено архаични модели, порядки и типажи. Ресурсът й да защитава и възпроизвежда държавните институции се изчерпва. Десните идеи /и все по-истеричния антикомунизъм/ вкарват властовите елити в очевидна безпътица и срещат напълно обяснимо недоверие, гняв и съпротива от страна на избирателите.

Но има и лява алтернатива, и ние сме част от нейните бойци, която винаги е била с вас и се е борила – със стиснати зъби и сред всеобщи пошли издевателства - за националната кауза и българската държавност. Само Лявата Алтернатива може да устои на сриването на бездруго скромния стандарт на живот и на самата, постоянно рушаща се, нова българска средна класа. Макар и с леви убеждения, ние сме в съюз със здравите консервативни инстинкти, съхранили българщината през столетията. Нямаме /и никога не сме имали/ колебания в борбата срещу безумните и антихуманни идеи за "постчовечество и индустрия".

Само Лявата алтернатива все още устоява на настъплението на глобалния либерализъм и на десницата срещу хората на труда. Но ние сме противници и на съблазните на "евро - лявото", разбирано единствено като "усвояване на фондове" /някои от които рушителни за националната държавност/. През нас няма да мине и онова "ляво", което е рекетьор за абсурдни малцинствени привилегии и скрит лобист на озъбени олигархични интереси.

Само Лявата Алтернатива се е противопоставяла решително през годините на съсипването на националния суверенитет – от външни /понякога – почти всесилни/ врагове – и от наши вътрешни "обичайни и банални" /до безочливост/ предатели. Само тя отчаяно отстояваше националните граници, достойнство и суверенитет - с неподправено родолюбие в сърцата.
Днес нашата мисия е в това, да дадем надежда на всички, които жадуват и са готови да се борят за справедливост и за демократична и социална държава; за това, щото България да бъде наистина "чиста и свята република", както ни завеща Апостолът на свободата.

Ние, долуподписаните, апелираме към огромната маса обезверени леви хора – с България в сърцата – бъдете с нас в тази наша битка! Доверете ни се – ние никога не сме ви предавали!
Ангажираме се да сформираме около тази наша инициатива устойчива предизборна коалиция на ляво мислещи родолюбци, с които да отстоим България в предстоящите европейски и световни катаклизми.

НИЕ СМЕ ТЕЗИ , КОИТО НЯМА ДА СЕ УМОРИМ, УПЛАШИМ И ОТЧАЯМЕ – САМО И САМО:

1. ЗА ДА върнем на българските граждани усещането за общност – със своя история, с национални идеали, стремежи и цели;

2. ЗА ДА напомним за достойнството на българите – като равни и равноправни на другите европейски граждани и достойнството на България – като равна и равноправна с другите нации;

3. ЗА ДА отстоим своя суверенитет във възродената за третото хилядолетия Европа на Отечествата и за да защитим правото си на свободна и горда хилядолетна нация – сами да избираме своите приятели – както и да изобличаваме своите врагове;

4. ЗА ДА съхраним своята автентична история, национални традиции, автентичен културен код на нацията и традиционното българско семейство - като се опрем /вкл – атеистите сред нас/ на православната религия и я свържем със социалните идеи и ценности;

5. ЗА ДА можем да изразяваме свободно възгледите си във всички български /и регистрирани в България/ публични и частни медии – без ограниченията на криворазбраната политическа коректност и на фалшивите новини;

6. ЗА ДА можем да критикуваме свободно управляващите, да не допускаме намесата им в личния си живот и данни по измислени "извънредни ситуации и заплахи за сигурността"; да получаваме всяка интересуваща ни информация за публичните дела – както и уважително административно обслужване;

7. ЗА ДА подкрепим българските граждани, които са запазили /и в инак дълбоко разделеното българско общество/ своите демократични възгледи - и искат демократично управление на държавата с активно гражданско участие чрез пряка демокрация, осъществявана чрез национални и местни референдуми;

8. ЗА ДА имаме равен шанс за справедливо правосъдие, което да наказва кражбите, грабежите, корупцията и престъпленията над собствеността на гражданите и за да сме сигурни най-сетне, че нарушаването на изконни права на личността, прогласени в Конвенцията за правата на човека и в Българската конституция, ще бъде третирано като престъпление и наказвано – с особена строгост, ако е извършвано от представители на властта.

НИЕ СМЕ ЗА :
ЧИСТА И СВЯТА РЕПУБЛИКА, В КОЯТО СА ГАРАНТИРАНИ ПРАВАТА НА ЛИЧНОСТТА, ХУМАНИЗМЪТ В ЧОВЕШКИТЕ ОТНОШЕНИЯ И ДОСТОЙНСТВОТО НА ВСЕКИ; ЗА МОДЕРНА ТЕХНОЛОГИЧНА И СОЦИАЛИЗИРАНА ИКОНОМИКА; ЗА ЗАПАЗВАНЕ НА СТАНДАРТА НА ЖИВОТ И НА СОЦИАЛНИТЕ СИСТЕМИ:

1. ЗА истинска индустриална модернизация, която да върне България сред развитите европейски държави и да спре "изтичането на мозъци" и на национален доход от страната – за една икономика основаваща се на предприемачество, отговорност и почтена конкуренция, регулирана от държавата чрез закони, с които се осигурява стабилна, дълготрайна и предвидима конкурентна бизнес среда.

2. ЗА подкрепа на социално отговорния национален капитал, който разчита на квалификацията и уменията на своите мениджъри и работници – за да създава блага и работни места;

3. ЗА подкрепа и насърчаване на хората на труда, за да имат шанс да успяват с образование, с труд, с предприемчивост, с отговорност, с постоянство – и с увереност, че е достойно да живееш така;

4. ЗА завръщане на Държавата ни в отговорността за националния макроикономически комплекс, който осигурява заетостта и материалните баланси – в новите, но рискови, технологични сектори; в секторите, свързани с националната сигурност; в секторите, осигуряващи социалната политика, политиката в образованието, здравеопазването и социалните грижи;

5. ЗА решителна реформа на данъчната политика с цел стимулиране на местния малък и среден бизнес, ориентиран главно към вътрешния пазар и към предлагането на масови стоки и услуги;

6. ЗА решителна защита на българската енергетика и тежка индустрия, българския международен транспорт и инфраструктура, българското крупно земеделие и международен туризъм – от натиска на откровените "зелени талибани" от Запад, които открито и лобистки задвижват нова вълна на деиндустриализация в полза на международните ни конкуренти;

7. ЗА насърчаване на комасацията на земята и на окрупняването на земеделските стопанства – с всичките достъпни съвременни средства – включително данъчните; за подкрепя на родното производство на месо ,плодове и зеленчуци; за защита на българските гори ;

8. ЗА спасение на изнемогващата /от започналия глобален спад и цивилизациона и демографска криза/ нова средна класа и за изглаждане на отношенията й с хората на труда с пенсионерите;

9. ЗА безкомпромисно налагане на солидарността и справедливостта в политиката на доходите – от труд и предприемачество, от пенсия за прослужено време и възраст – и особено към тези, които се нуждаят от подкрепата на обществото и държавата.

10. ЗА ограничаване и постепенно преобръщане на процесите на деградация в духовността, културата и нравите – и преди всичко в образованието, медиите и масовата култура.

НИЕ СМЕ ПРОТИВ:

ВЕЧЕ ЗАПОЧНАЛОТО ГЛОБАЛНО НАСТЪПЛЕНИЕ СРЕЩУ СТАНДАРТА НА ЖИВОТ И СРЕЩУ ПРАВАТА НА ЛИЧНОСТТА; ПРОТИВ ЦЕЛЕНАСОЧЕНОТО ИЗОСТРЯНЕ НА НЕРАВЕНСТВАТА МЕЖДУ "ЗЛАТНИЯ МИЛИАРД" – И "ОСТАНАЛИЯ СВЯТ":

1. ПРОТИВ едностранчивата данъчна политика, базирана почти изцяло накосвените данъци, против по-нататъшното протежиране на богатите слоеве от справедливо плащане на по-високи данъци при "стръмна скала"; против откровения саботаж на властите срещу семейно подоходно облагане;

2. ПРОТИВ късогледата и хаотична политика на увеличаване на публичния дълг, против лишената от елементарни критерии и стратегическа прозорливост всеядност в "усвояването на фондовете";

3. ПРОТИВ наглата клептокрация от евро-рентиерски /и – едновременно – от съвсем ориенталски/ тип, създала паралелна икономика, която се хранисамо от субсидии и държавни и еврогрантове;

4. ПРОТИВ нагласените поръчки и договорите за избрани фирми; против вечния нашенски "Раздавач на порции" – в окопалите се в местната власт семейни и етно-мафиотски структури;

4. ПРОТИВ усложнената и непрозрачна /с откровено корупционни и лобистки намерения/ система за обществените поръчки и концесии; против постоянните опити за изваждане на "своите" фирми на властимащите извън съдебния, обществения и държавен контрол;

5. ПРОТИВ властовото протежиране на концесионерите и естествените монополисти – и против наглото прехвърляне на несвойствените им разходи и свръхпечалби върху крайния клиент;

6. ПРОТИВ задълбочаването на неравенството при очаквания спад в стандарта на живот, против лицемерното и цинично изоставяне и обричане на безпомощните – но и против наглото висене на чужд гръб /на здрави и прави социални слоеве/;

7. ПРОТИВ продължаващата демагогия на властниците с почти проваления вече "втори стълб на пенсионното осигуряване", против експериментите с "швейцарското правило"; против практиката държавните служители и институции да не начисляват и да не плащат дължимите си
осигуровки;

8. ПРОТИВ свеждането на всичко в системата на общественото здравеопазване единствено и само до пари – против продължаващия здравен рекет, превърнал българина в най-доплащащия от джоба си пациент в Европа; против замазването /от страна на имитационния "самоконтрол" на лекарската гилдия/ на лекарските грешки и престъпления срещу пациента;

9. ПРОТИВ по-нататъшната деградация на образователната система – със сурогати като "дуално обучение", "свръхранна специализация", "дистанционно образование" – и с късно-соросоидното откъсване на образованието от възпитанието; против едностранното формиране на "граждани на света" /които са всичко друго, но не и родолюбиви и обичащи своята родина патриоти/; против отпадането на цели слоеве и етноси, които дори не научават български език;

10. ПРОТИВ самоцелното плодене на държавни "вузове за професори" /особено – "дистанционни форми" и "филиали"/, против упоритото бавене на отдавна презрялото окрупняване на държавните ВУЗ – в до една дузина наистина качествени и привлекателни български университети.

НИЕ НЯМА ДА СЕ ПОКОЛЕБАЕМ ДА СЕ БОРИМ – /С ВСИЧКИ ДОСТЪПНИ НИ ЗАКОННИ СРЕДСТВА/:

1. СРЕЩУ олигархията, която се е окопала в господстващите кръгове и държи контрола върху институциите; срещу продължаващата престъпна и нагла злоупотреба на олигархичните власти /на всички нива/ с "джобните" им прокурори, съдии, следователи – и техните собствени местни мафийки; срещу превръщането на Прокуратурата и специализирания съд в орган за репресия и "страхуване" на гражданите; срещу граничещата с национална измяна на магистратите "активни мероприятия" и "оперативни комбинации" /между хибридно-воюващи помежду си Велики Сили/;

2. СРЕЩУ налагането, окопаването и плоденето на все по-нагла паразитна чиновническа прослойка - изпълнител на корупционни схеми, с които изсмуква държавните ресурси, събирани от нашите данъци, която арогантно репресира и тормози гражданите и фирмите, вместо да ги обслужва и накрая под "политически и съдебен чадър" дори не носи отговорност за своите безобразия и за вредите, които нанася на гражданите и на обществото.

3. СРЕЩУ продължаващата десетилетна дискредитация на отговорните, прями и умеещи да носят отговорност за думите и делата си политици, държавници, общественици, професионални авторитети; срещу станалото вече нетърпимо падение на политическата култура и нрави на "новите партийни елити" и налагащия се диктаторски и демагогски стил на обществен и политически дебат; срещу налагането на фалшиви, развращаващи и чужди на националния ни характер "авторитети" и "модели за подражание"; срещу всеобщото цинично убеждение, че "всичко е пари, покровителства и връзки";

4. СРЕЩУ очевидната тенденция у медиите /даже – у "обществените"/ да изпълняват своеобразни "мокри медийни поръчки"; срещу протежирането им /от страна на властите/ - пред засегнатите от тях граждани; срещу налагането на уличния език, безотговорните импровизации, дебелашките шутовщини, истеричния дискурс, плъзгането по повърхността в медиите;

5. СРЕЩУ ожесточилата се напоследък война на "Дълбокото Еврочиновничество" /главно – това на Берлин и Париж/ срещу великия принцип на евроинтеграцията "Европа на отечествата"; срещу рушителната за националния суверенитет "регионализация"; срещу опита за диктат с неразписани и негласувани "евро-граждански" права и свободи, ценности и морал; срещу налагания от САЩ анти-европеизъм; срещу ремилитаризацията на Черноморския Басейн; срещу подпалвачеството на цветни революции, етнорелигиозни конфликти и хибридни войни на Стария Континент;

6. СРЕЩУ идейната и цивилизационна деградация, заливаща ни от Запад под лозунгите на "пост-човечеството" и "пост-истината", "пост-икономиката" и "пост-културата"; срещу пагубните /за Човека и Човечеството/ джендърни експерименти и радикализъм; срещу провокираните миграционни вълни; срещу мултикултурализма, политическата коректност и фейк новинарството, срещу глобалисткия либерализъм, прокарващ отчуждение, загуба на хуманност и човешка идентичност и налагащ безконтролна власт на мултинационалните корпорации над човека.

7. СРЕЩУ надигащия глава етнически сепаратизъм – от изток, запад, север и юг, както и срещу опитите за дестабилизиране на малкото останали здрави институционални стълбове в страната – и най-вече – Президента на Републиката.

8. СРЕЩУ провокациите спрямо наши съседи, към които външни сили ни тласкат против нашите интереси; срещу посегателствата на Скопие срещу българския език, средновековна и нова история, материални и духовни паметници, наши национални герои; срещу оскърбителното покровителство от страна на Турция спрямо български райони, български граждани и български партии;

9. СРЕЩУ преднамереното ни въвличане в конфликт с традиционните ни приятели – руси, сърби, гърци и румънци; срещу налаганата ни от Запада /под маската на "колективната сигурност в Европа"/ на "военно-идеологическа русофобия";

10. СРЕЩУ издигането на нови идеологически и геополитически преградни стени, които да ни отделят от приятелски народи, с които ни свързват писменост, култура и история.

ЩЕ СЕ БОРИМ
СРЕЩУ всяко накърняване на Конституционния ни суверенитет, териториалната ни цялост и световно признатите ни граници – които ще браним ДОКРАЙ срещу всеки чужд враг и/или негов вътрешен наемник – независимо от силата и властта им.

Инициатор: ИВАН АТАНАСОВ -
Последен ръководител на младежката организация на БКП и БСП, депутат и член на ръководството на БСП през 1994-1998 г, делегат на няколко конгреса на БСП, стопански ръководител, комсомолски и партиен деец в Асеновград. Бивш ръководител на Пътната Агенция, на Проекта АЕЦ Белене и директор на циментовите заводи на "Италчименти Груп" в Девня и в Димитровград, създател и първи председател на Българската Асоциация на циментовата индустрия. В момента - ръководител на фирми луксозния международен туризъм и спорт.

2. Антон Величков – бивш секретар на ЦК на ДКМС, бизнесмен и земеделски производител

3. Атанас Василев – бивш кмет на Хасково, ръководител на БСП в Хасково и няколко мандата член на ВС на БСП.

4. Аргир Бояджиев – бивш директор на Пристанище Бургас, дългогодишен служител на ОДВР Бургас.

5. Божидар Хаджиев – дългогодишен професор по маркетинг в УАСГ – Пловдив, заемал академични ръководни длъжности на всички нива в Университета.

6. Вера Кацаркова – Професор по икономика в БАН - всепризнат академичен продължител на международно известната школа по Стопанска История на Любен Беров. В момента - пенсионер.

7. Владимир Попов – дългогодишен университетски, научен и академичен деец, бивш областен управител на Велико Търново, офицер на академичен орден на Франция.

8. Дончо Конакчиев – бивш вицепремиер и народен представител в няколко парламента, бивш директор в "Генплан". Водещ експерт по въпросите на регионалното развитие. Професор по урбанистика.

9. Жан Виденов – депутат в VII Велико Народно Събрание. Бивш премиер и ръководител на БСП, няколко мандата депутат и член на ръководството на БСП. Последен ръководител на ДКМС в Пловдив, а преди това - външнотърговски експерт в Корпорация "Биотехника" и в българо-съветското смесено предпирятие "Автоелектроника". В момента - проектен мениджър. Единствено в страната хабилитирано лице едновременно по управление на проекти и по управление на риска и автор на речници на термините в тези две сфери.

10. Емил Милков - бизнесмен

11. Иво Генов – бивш младежки деец, бивш директор на НАП Варна, в момента управител на голям търговски комплекс

12. Камен Величков – изтъкнат специалист-международник, работил на отговорни дипломатически постове по цял свят, университетски преподавател, служител в международни организации, понастоящем – в "Международния научно-технически център" - с глобален обхват /Азия, Африка, Америка/ – с център за координация в Казахстан.

13. Д-р Илиян Илиев – бивш народен представител от 40-то ОНС.

14. Кольо Колев – бивш организационен и партиен деятел на общинско ниво и ръководител на големи търговски начинания с Катар и страните от Залива. В момента – официален търговски представител на Башкирия за България.

15. Младен Младенов – собственик и управител на големи частни фирми и бивш генерален директор на големи експортно-ориентирани предприятия в Пловдив. Бивш организационен и стопански ръководител в Пловдив. От 1989 до 1997 г – първи заместник-председател на КНСБ.

16. Мони Пенев – бизнесмен

17. Любомир Стоичков – бивш председател на Контролната комисия на БДМ, в момента бизнесмен.

18. Мария Капитанова - професор по математика и по механика, бивш член на университетските ръководства на БКП и БСП в Пловдивския университет. Готвила десетки поколения математически и педагогически кадри, много от които - за ръководни постове. В момента - пенсионер.

19. Мими Виткова – бивш депутат във Великото Народно Събрание, бивш член на ВПС на БСП и министър на здравеопазването, ръководител на здравноосигурителен фонд "Доверие"

20. Николай Петров – бивш член на ръководствата на БСП и БСМ във Велико Търново. В момента - адвокат.

21. Огнян Сурдулов – доктор по изкуствознание, кинорежисьор, специализиран по военно-патриотични кинохроники и сюжети.

22. Павел Иванов - съучредител /1989 г/ и ръководител на Комунистическия Младежки Клуб "Че Гевара" към БКП, създател и несменяем ръководител на Движението "Безсмъртният Полк" в България /българи-участници във финалната фаза на войната/. В момента - художник-приложник.

23. Павел Маринов – бивш председател на БСП Бургас, общински съветник от БСП, бивш Областен управител Бургас.

24. Петя Паликрушева – съучредител и настоящ ръководител на Движение "Че Гевара". В момента – журналист в българската редакция на Международен информационен портал "НюзФронт".

25. Петър Ганчев – бивш служител във ВГУ ДС, бивш директор на държавната Пощенска Банка Клон Пловдив. Специалист по международни икономически отношения и по международни финансови пазари. Създател на едната от двете стокови борси в България. В момента - служител в Стокова Борса Пловдив.

26. Пламен Младенов – доскорошен дългогодишен областен лидер на БСП Монтана, бизнесмен

27. Румен Биков – бивш Министър на индустрията в правителството на професор Любен Беров и бивш научен работник в Института по Цветна Металургия. В момента - ръководител на частни фирми в зеленчуковото производство за износ и в експорта на черни метали.

28. Соня Величкова – социолог с огромен практически опит /още от времето на НЦИОМ/.

29. Славчо Славов – арабист и експерт международна търговия в Източното Средиземноморие, Прикаспия, Персийския залив и Централна Азия. Дългогодишен търговски директор в Булгар Табак Холдинг /преди - и след приватизацията/. В момента - бизнес консултант.

30 . Станислав Станилов – дългогодишен директор на Археологическия Институт /с музей/ при БАН, народен представител в няколко парламента, крепител на патриотизма и на борбата срещу всяко посегателство на българския суверенитет сред академичните среди

31. Таско Ерменков – бивш работник във ВТО "Трансимпекс" и секретар в генералното консулство на България в Западен Берлин, ръководител на големи държавни проекти със Световната банка и на новата Агенция по енергийна ефективност. Многократно избиран за депутат – изтъкнат експерт по енергийна дипломация и сигурност.

32. Христо Христов – депутат от Великото Народно Събрание и няколко парламента, бивш председател на на Комитета по спорта и на Туристическата Агенция, дългогодишен общински администратор и главен секретар в Пловдивска Голяма Община.

Текстът е изпратен от пресцентъра на Лява Алтернатива
Потребител:


Коментар:

1. Потребител: 13     Дата: 2021-05-24 17:16:57    
Отбор провалени леваци предлагат алтернатива - най новото шоу с участието на стари брантии !!!
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😁😁😁😁😁

2. Потребител: Словянин     Дата: 2021-05-24 21:21:15    
Бъдешето на Българско е с Русия, не с ислямизиращия се /НЕ/Европейски съюз.

3. Потребител: Българин     Дата: 2021-05-24 23:05:41    
Европеец да НЕ се наричам, първа радост е за мене!