Прегледи: 2586 - Коментари: 0
100 години Научно-технически съюз във Варна + Книга

100 години Научно-технически съюз във Варна + Книга

Вчера в 14,30 часа в сградата на Научно-техническия съюз на ул. "Цар Симеон" във Варна беше представена рядка по съдържание книга. Шефът на Държавния архив във Варна Борислав Дряновски с помощта на инж. Борислав Вичев като консултант и няколко дейци на НТС и Дома на науката и техниката събира десетки документи и подготвя и представя изданието "100 години Научно-технически съюзи във Варна". Всъщност началото на организираното движение на инженерно-техническата мисъл в града ни е фиксирано - 10 декември 1908 година по стар стил, което ще рече - 23 декември по нов. Тогава е и взето решението името на дружеството да е "Варненска техническа дружба". Романтично звучи "дружба", защото тогава обществото, а и самите "технократи" не са гледали комерсиално на новите и модерните за онова време технологии, а са ги възприемали с ентусиазъм и възторг. Като стъпки на човечеството към замяна на ръчния труд и осигуряване на повече свободно време за хората.

Книгата съдържа практически всички важни документи, които са приемани от варненските "техничари". На фона на многото занаятчии, търговци и търговчета, селски производители в онова време - предшествениците и основателите на техническата мисъл са изглеждали както днес изглеждат космонавтите или водещите хранени хора на Бил Гейтс. Ето и имената на първите шефове на "Варненската техническа дружба": Председател - инж. Златан Бръчков, секретар - инж. Любен Божков, касиер - Никола Аллахверджиев, допълнителен член - арх. Дабко Дабков. Това ръководство управлява техническата мисъл във Варна до 1911 година. Интересно е, че уважението и авторитетът на люде като инж. Бръчков е толкова голям, че през 1922 година той е избран за Кмет на Варна, а неговият портрет украсява наред с всички варненски кметове фоайето пред кметския кабинет в Общината. Нищо чудно - тогава в повечето български околии е имало само по един инженер, когото и така са наричали - околийски инженер. Освен първият председател на техническото сдружение - негови колеги управители са били и кметове. Те са строителният инженер Теодоси Атанасов от 1921-22 година и проф. д.т.н. Любомир Димов през 1944-45 година.

Най-интересните документи, публикувани в книгата са учредителният Протокол, Отчетът за събранието на дружбата и нейният Устав. Особено изненадващи за нашето време са документи, които показват как варненските и българските инженери в началото на миналия век са се преборили да има една-единствена и обща организация на инженерите и архитектите, за разлика от нашето време. Макар че в областта на науката и техниката и днес има практически пълно единство. /Като изключим опитите жалки на д-р Гритор Велев и Румен Леонидов от хазарски произход да създадат паралелна БАН./

Всъщност Варненската техническа дружба е пряк предшественик на днешната БИАД - Българското инженерно-архитектно дружество, а и на Федерацията на Научно-техническите съюзи. Впрочем, на 11 юли 1915 година ВТД се преименува на общо събрание на "Инженерно-архитектно дружество - Варна". Там се приема и новият Устав.

Днес Териториалната организация на НТС във Варна има основни дейности:
1.Учебно-квалификационна
2.Научно-техническа
3.Организационна
4.Информационно-издателска
5.Експертно-консултантска
6.Творческо-приложна
7.Международно сътрудничество и евроинтеграция
По последния параграф се работи по Проекти, финансирани по VІ-та рамкова програма на Евросъюза: "ENCOMAR - TRANSPORT" и "EUROMAR BRIDGES".

100 годишният юбилей ще бъде в петък от 16 часа, където са поканени всички ветерани и заслужили дейци на НТС във Варна. В днешното време, в което чалгата и порочните шоумени са героите, на редакцията на националистБг.ком стана много мило за ентусиазма и реалистичния оптимизъм на работниците на научно-техническата организирана дейност във Варна. Защото само по пътя на високите технологии и държавността минава успеха на България.
Потребител:


Коментар: