Прегледи: 4110 - Коментари: 0
РЕДОВНО годишно събрание на КАБ в България

РЕДОВНО годишно събрание на КАБ в България РЕДОВНО годишно събрание на КАБ в България

На 28 и 29 април 2023 г. в Хотел "Wave Resort" Къмпинг зона Ахелой , Община Поморие се проведе XXII - Общо събрание на /ОС/ на КАБ Камара на Архитектите в България при дневен ред:

Годишен Отчет за дейността на УС на КАБ,
Годишен Отчет на КС,
Годишен отчет на Комисията по Дисциплинарно производство за отчетния период,
Годишен отчет за финансовите приходи и разходи на КАБ,
Освобождаване от отговорност на Председателя арх. Милков и членовете на УС на КАБ, Програма за дейността на УС за 2023,
Прием на Бюджет на КАБ за 202323 г,
Определяне на размера на встъпителните / за новоприети архитекти/ и годишни вноски, Приемане на изменение и допълнение на Устава на КАБ.

Както обикновенно събранието /след постигане на Кворум/ започна в 10,00. Бяха прочетени Доклади от арх. Милков - Председател на КАБ,
ПОЗДРАВИТЕЛНИ АДРЕСИ от Камарата на Строителите, от Камарата на Инженерите - КИИП, от Министъра на МРРБ -арх. Шишков, от Парламентарна Партия "Възраждане" - Депутат - инж. КОСТА СТОЯНОВ - инженер-конструктор / бивш зам.-кмет на община Бяла, Варненска област и бивш Председател в 48-то НС на Комисията по Регионална Политика и Благоустройство/.

След много дискусии и творчески прения Програмата за Камарата на Архитектите бе приета. Пеещите фонтани и водни огледала на хотела, дискотеките, срещите ни в Кулоарите и фоайетата на хотела, допълнително сближаваха Колегията.

Но гвоздеят на програмата бяхме пак ние от Варненската Колегия на КАБ под ръководството на арх. МАРИН ВЕЛЧЕВ и арх.СТАНИМИР САВОВ. Ние предложихме на уважаемата колегия на КАБ - КАЛКУЛАТОР, изработен от арх. Савов за оценка и заплащане на нашия ПРОЕКТАНТСКИ ТРУД. Цялата гилдия архитекти го прие единодушно и РЪКОВОДСТВОТО състави веднага комисия за предлагането и приемането на КАЛКУЛАТОРА в ПАРЛАМЕНТА на РЕПУБЛИКАТА.

Не на последно място, а може би на първо, следваше да се отбележи, че хотелът в който беше настанено депутатското ни тяло от 400 депутати от всички КАБ за цялата страна, бе проектиран от Секретаря на КАБ за България - арх. МАРТИН ХРИСТОВ и неговата съпруга, арх. Христова .

Освен това арх. Мартин Христов е член на Варненската КАБ, виден аквалангист и гмуркач в морето, тук и по света. Затова накрая да си припомним думите на рибаря и писателя Ърнест Хемингуей:

"ВСИЧКО КОЕТО Е ДАЛЕКО ОТ МОРЕТО Е ПРОВИНЦИЯ!"

Текст и снимки: Депутат от КАБ - Варна арх. Николай НЕНОВ - Зам.-гл. Редактор на "RodinaBG .com"
Потребител:


Коментар: