Прегледи: 1737 - Коментари: 0
КИРИЛИЦА? ТЯ СИ Е ГРЪЦКА АЗБУКА 75 %!

КИРИЛИЦА? ТЯ СИ Е ГРЪЦКА АЗБУКА 75 %!

Скандалите около кирилицата няма да стихнат.

Но ако искаме да сме научно верни, да останем на полето на науката, а не на политически, емоционални или меташовинистични позиции – трябва да започнем от научния факт. Кирилицата е побългарена гръцка азбука, а по-точно – на средногръцката унциална азбука. /Бел.авт. – Виж снимката на Унциалната гръцка азбука./ Тя най-вече се е използвала в Източната Римска империя /Византия, като понятие започва да се използва в самия край на Империята/ като главни букви.

Тук българските книжовници имат принос, че сами решават и главни, и малки букви да се използват в текстовете, първо в преводите на Библията. Те виждат, че за обикновените българи, а и за самите тях, е къде-къде по-лесно да се пише и чете с "унциални" букви. За наше съжаление, тези букви са гръцки, но пък самите гърци са ги използвали рядко. За наша интелектуална гордост, ние, българите осъзнаваме, че употребата на побългареното унциално писмо е по-практично.

Впрочем и до днес гърците използват по-сложни очертания на старата елинска азбука, докато ние сме употребявали още от края на IХ век, че и до днес побългарената и доста по-лесна за четене и писане кирилица. Тя е в употреба в Русия, Украйна /за нас такава държава няма, тя е резултат на австро-унгарски, а днес и на западно-ционистки политически интриги/, Беларус, доскоро се употребяваше, а и се употребява често в Казахстан, в Средноазиатските бивши репулбики на СССР, в Монголия, в Сърбия, в Северна Македония /за нас такава държава няма, тя е резултат от австро-унгарски и съветско-ционистки политически интриги/.

Руснаците, също като нас, се самобоготворят, че Кирил бил видял в Таврида /днешен Крим/ някакви стари слОвянски писмени знаци. Тези знаци не са били никаква азбука, а неоформени фонетично пиктограми. Нека да напишем за неспециалистите във филологията, че първият правид на днешните модерни фонетични /т.е. звукови/ азбуки са пиктограмите – изображения на стилизирани животни, растения, предмети, които "навеждат" на по-обобщени понятия. Следват йероглифите, а чак след това фонетичните азбуки, каквито са древноиндийската, финикийската, арабската, елинската, латинската /от която произлизат всички западни азбуки/ и словянската. Пишем словянска, а не славянска, защото по времето на Константин-Кирил Философ, Методий и учениците им българите са се наричали словяне, като "Я" е било всъщност "Ятова“" гласна, вокал, както е терминът във филологията.

Приносът на нас, българите е, че сме пригодили гръцката азбука само от 26 букви към 38 звука в българския=всички словянски езици през онова време. Кирилицата се е наложила пред по-сложните очертания на глаголицата и до днес я употребяваме.

Но нека не се пъчим излишно, както го правят предизвикващите присмех украинци и северно"македонци" – едните са си чисти руснаци, а другите – още по-чисти българи. Нека спокойно да изтъкнем пред себе си и света, че сме реформатори на една сложна чужда азбука и сме я модернизирали. Ще ползвам едно религиозно сравнение – както Мартин Лютер реформира потъналата в кръв и консерватизъм католическа църква и я прави по-достъпна, така и нашите преславски книжовници, в просветителския кръг около Борис и Симеон са направили по-модерна от глаголицата и унциалната средногръцка азбука изключително лесна за писане и четене наша, което значи и за всички словяни азбука.

Чесит 24 май, можем да сме умерено горди с този и словянски, но още повече, и БЪЛГАРСКИ ДЕН – на словянската писменост и на българската просвета и култура.

Димитър КУНЕВ,
24 май, 2020
Потребител:


Коментар: