Прегледи: 3360 - Коментари: 0
Доц Къчев: Дотук с неясен за гражданите регламент

Доц Къчев: Дотук с неясен за гражданите регламент

На снимката: Доц Огнян Къчев е готов за точен удар с ракетата.

Здравейте, г-н Къчев, и благодаря от името на редакцията на "RodinaBG.com за даденото ни от Вас Интервю.

Но да започнем отначало.Кои са основните Ви приоритети за Район "Приморски", ако бъдете избран на предстоящите избори ?

Доц Къчев: Затворена, труднодостъпна, неприветлива и отчуждена от гражданите администрация на района, работеща с неясен за гражданите регламент и без взаимна комуникация и контрол.

Липса на улична регулация в новите микрорайони - квартали без улици и номера заради хипотетични булевард и кръстовище. Лоша поддръжка на уличната мрежа, в т.ч. системата от тротоари, алеи, пешеходни зони и други, без контрол от страна на администрацията и на гражданите. Неосветени улици, неподдържани и занемарени подлези, презастроени междублокови пространства, безконтролни детски площадки - предпоставка за престъпност, наркомания - на фона на помпозността на централната част на града. Неподдържане на отводнителните канали на уличната мрежа, неизградена пешеходна инфраструктура на крайбрежната алея, дъждовна и битова канализация във вилните зони. Неефективност на районната администрация и съмнения за масова и безконтролна корупция при административното обслужване на гражданите - особено в областта на архитектурата и благоустройството.

Арх. Ненов - Надявам се, че имате идеи за съкращаване и намаляване на администрацията и пресичане на корупцията?!

Доц. Къчев - Отдавна казвам: Да!

Нередовно и неадекватно в пиковите моменти извозване на битовите отпадъци, образуване на микросметища край строителните обекти без контрол от страна районната администрация. Липса на утвърдена схема за разполагане на временно преместваеми търговски обекти и незаконно поставяне на обекти неотговарящи на изискванията. Липса на контрол от районната администрация за възникване на безразборни "тържища” на сезонна продукция. Липса на обществен ред с тенденция към увеличение на престъпността - дребни хулигански прояви и вандализъм, нарастване на детската престъпност, наркомания и проституция и др. Като кмет на район "Приморски" ще бъда близо до всички граждани. Ще отстоявам обществените интереси, като се запознавам с ежедневните проблеми и търсим начин за решаването им. Ангажирам се в дейността си да приемам всяка разумно обоснована алтернатива, да се вслушвам в предложенията и да приемам градивни критики.

Заедно ще се борим за един по-добър живот, за едно по-добро място за всички нас, за нашите деца и нашите внуци!

Интервюто взе: арх Николай Ненов - Зам.-гл.Редактор на "RodinaBG.com"

25.10.2019 г

Купуването и продаването на гласове е престъпление.
Потребител:


Коментар: