Прегледи: 4140 - Коментари: 6
Религиозният комунизъм в Русия

Религиозният комунизъм в Русия

Две течения - православно и сектанско се опитват да наложат в Русия в началото на 20 век, религиозен комунизъм. Първото се стреми чрез реформи в православната църква и държавата да приложи на практика в живота проповедите на Христос за мир и любов. Изявени негови представители са Владимир Соловьов и Фьодор Достоевски. Техният религиозен комунизъм е дълбоко мистичен и в центъра му е богочовекът Христос. Докато сектанският комунизъм е по-рационален и в центъра му е живият човек, който е във връзка с Бога без посредник - бил той Христос или църквата. Представител на този вид комунизъм е Лев Толстой, който напълно отрича църквата и държавата. Двете течения създават комуни. Православният комунизъм реализира комуна начело с Н. Н. Неплюев - организирана от кръстновъздвиженското трудово братство. Сектантите създават десетки комуни. Но те са разтурвани до 1906 г., когато се приема закона за веротърпимостта.

След 1917 г. Православната църква е заклеймена като крепителка на царизма и мистицизма. Но се дава свобода на религиозните секти, най-вече на ония, които са за религиозен комунизъм - духобори, молокани, щундисти, толстоисти, малеванци... В болшевишката партия има две крила - религиозно и антирелигиозно. Първото се води от Владимир Бонч-Бруевич, второто от Лев Троцки. До смъртта на Ленин се налага първото. Публикува се възвание "Към сектантите и старообрядниците", за да създават комуни на държавните земи: "Решително всички могат да бъдат спокойни и твърдо да знаят, че за вашите учения никой никого няма да преследва... Руските сектанти живеят истински комунистически живот." Особено активни са толстоистите. В основата на възванието заляга вариант, написан от П. Бирюков - бивш секретар и пръв биограф на Толстой и Иван Трегубов-Толстой му пише 98 писма. Иван Трегубов е и инструктор към народния комисариат по земеделие за организиране на сектански комуни-общини. Той е и представител на духоборските комуни. Лично Ленин възлага на Владимир Бонч-Бруевич да създаде комуна "Горски поляни" до Москва със сектата "Начало на века". Ленин разрешава и на А. Толстоя - дъщеря на Толстой, да организира толстоистка комуна в Ясна поляна. Той разрешава и на В.Г. Чертков да редактира и издаде 90 тома съчинения на Толстой, което се спонсорира от правителството - това става трудно в продължение на 30г.

Толерирането на религиозния комунизъм продължава до 1928 г., когато надделява Троцки. Религиозните комуни насилствено са превърнати в колхози, а непокорните - бити и заточавани. Разрешава се единствено на толстоистите да се изселят в Сибир, където основават последната си комуна "Живот и труд". Д.Е.Моргачев - оцелял толстоист от тази комуна пише до Прокуратурата на СССР през 1976г.: "Създадени бяха селски комунистически стопанства без "мое" и ние не чакахме бъдещето като комунистическата партия и заплатихме с живота си. Останахме малко. Биха ни много за този мирен човешки идеал. Вместо да го вземат за образцово комунистическо стопанство. Приех учението на Толстой през 1915 г. и вече 60 г. стоя зад него и станах инвалид. Вие ми отказвате реабилитация вече два пъти. Сега съм на 84 и искам да бъда реабилитиран..."

Йордан Йорданов
историк


Потребител:


Коментар:

1. Потребител: Нож без острие     Дата: 2009-03-28 14:11:31    
Всеки полезен нож е с острие. Да не отвръщаш на злото с насилие е все едно да режеш с нож без острие. Пък днес трябва да си изцяло луд. Дон Кихот отдавна е умрял.

2. Потребител: Толстоист     Дата: 2009-03-29 13:14:14    
Дон Кихот си служи с насилие...Вашето съзнание е все още животинско и виждате в ножа предмет с който да прережете гърлото на злото.Но то е във Вас и ще бъде докато не осъзнаете духовната си същност и изкуствената,фалшива обществено-икономическа действителност налагана с насилие и лъжи в полза на богатите и безнравствени хора-кога ще се осъзнаете.За осъзнатите закона за непротивене на злото с насилие е ясен и единствен път да се докаже духовната същност на човека-заповядайте да ми прережете гърлото-с ножа режа само хляб...

3. Потребител: За съжаление на фалшифика     Дата: 2009-03-29 16:13:49    
Говориш за националната българска история - не ли!?!

4. Потребител: Толстоист     Дата: 2009-03-29 17:23:42    
Говоря за световната история-организираното насилието се оправдава с това,че ако го няма хората ще се избият помежду си.Това е оправданието на държавата-ако ние покажем че има закон вътре в нас и го спазваме,то насилието вече е изобличено и ненужно.Следва края на богатствата и държавата-но те Ви държат и Вие ги желаете за да не работите,а живеете с привилегиите на парите и службичките-затова не признавате ненасилието с което всички сме равни...О неразумни и ю...

5. Потребител: Неразумен     Дата: 2009-03-29 21:11:44    
Как с моралните закони ще разрешим енергийните задачи пред човечеството? Или да се върнем към плуга и ралото, че и към магарешките каручки?

6. Потребител: Толстоист     Дата: 2009-03-29 22:17:17    
С моралния закон ще унищожим насилието и социалното неравенство-енергийния проблем ще го разрешим като престанем с празното удоволствие и лукса,а спрем до необходимото-морала е и за мярка и избор.Но все още сте неразумни консуматори...