Прегледи: 2411 - Коментари: 3
РИОКОЗ МЪЛЧИ!

РИОКОЗ МЪЛЧИ!

Генномодифицирани храни на варненския пазар!
РИОКОЗ мълчи!

На варненския пазар има геномодифицирани храни (ГМХ) според изледване - поръчано от "Обществен център за околна среда и устойчиво развитие (ОЦОСУР)", каза Илиян Илиев - председател на управителния съвет на центъра. Генни изменения са открити в храните, които съдържат соеви продукти, съмнения има и за някои хранителни добавки.

От центъра са поискали варненският РИОКОЗ да представи официалните данни от изследванията, които прави, но до сега Регионалният инспекторат отказва да оповести публично резултатите. По закон РИОКОЗ е задължен да направи анализ 13 на различни хранителни продукта за година, който обаче, неизвестно защо, не се публикува? От ОЦОСУР са поискали официално данните на инспектората, но те не са предоставени. Общественият център поръчва независим анализ, направен от SGS лаборатория в гр. Варна, но резултатите от центъра също не са публикувани, заради проблеми със сайта, коментира председателят.

В ЕС са разрешени само три генни модификации в царевицата, соята и рапицата - като е задължително тяхното наличие в даден хранителен продукт да се отбележи на опаковката. Генни разработки се извършват и с домата, царевицата, ягодата, ориза и др.
Засега няма проучвания върху производството на генномодифицирани растителни култури в България, но те са факт на хранителния пазар, спомена Илиев. Няма ясни данни и в световен план за щетите, които ГМХ нанасят върху хората. Мненията варират от едната крайност – че ГМХ са безвредни, както твърдят техните производители и разпространители, до това, че те са крайно опасни, по мнение на екологичните организации.

Ако все пак искате да сте сигурни, че храните, които употребявате са чисти - 600 лв, струва анализът на даден продукт, каза Илиев. Това изглежда много за отделния човек, но ако се радели между 100 души, става по 6 лв на човек, добави още председателят. Така, ако всички майки в една детска градина се интересуват от това какво ядат децата им, може би ще отделят 6 лв за анализ на продуктите, които се ползват.

Всъщност такъв начин на обединение е единствената възможност за образуване на гражданско общество,
каквото се стремим да създадем, каза още председатела на обществения център.


Даниел Димитров
Потребител:


Коментар:

1. Потребител: Лоша работа     Дата: 2009-03-15 19:32:32    
Като ни аутопсират ще ни направят анализ за отровите в храните. И после ще продължат с анализите до ... нови анализи.

2. Потребител: Иванчо     Дата: 2009-03-15 22:50:06    
Като си пееш Пенке-ле, кой ли те слуша.

3. Потребител: Хеми ВАРНАЛИС     Дата: 2009-03-18 09:21:19    
По стара традиция РИОКОЗ-Варна се прави че върши нещо - а дори не обобщава и не обнародва резултати. За изследователска апаратура - има си я! От години. Предназначена за декорация. Илиян ИЛИЕВ, чиято оцеляваща дейност също е прекалено загадъчна за заинтересованата медия, СЪВСЕМ ОВРЕМЕНИ поставя проблема за ГЕННО-МОДИФИЦИРАНИТЕ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ. Работа на тъмно и отбиване номера, изискване на ЗАЯВЛЕНИЕ за всеки граждански сигнал по телефон - насмешливо пренебрегване на тези сигнали - ТОЛЕРИРАНЕ ПРОДАЖБАТА НА БРАКУВАНИ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ВСРЕД ПОМИЯРСКИ ЛОКВИ - толериране на НЕКАЧЕСТВЕНОТО И НЕРИТМИЧНО СМЕТОСЪБИРАНЕ, несъгласуване с работата на РИОС - намира се от западната страна на РИОКОЗ - при един значителен в обем персонал - ТОВА ИСТИННАТА КАРТИНА НА НЕЩАТА. Можеби Илиян ИЛИЕВ именно това иска да ни напомни! Но - САМ ВОЙНЪТ Е ВОЙН ЕДИНСТВЕНО НА КИНО.