Прегледи: 1846 - Коментари: 0
ДСБ отново против руския газ

ДСБ отново против руския газ

С О Ф И Я
6 януари 2009 г

С Ъ О Б Щ Е Н И Е Д О М Е Д И И Т Е

ПОЗИЦИЯ на ДСБ относно безпрецедентната криза със спрените доставки на газ

За трета поредна зима Европа се оказа в тежка криза поради спрени доставки на природен газ от Русия. От тази нощ Бъгария е лишена напълно от доставки на газ.

Тази безпрецедентна ситуация е илюстрация до къде ни доведе политиката на сегашното правитлество на пълна енергийна зависимист от Русия. България е единствената страна в ЕС, която е 100 % зависима от доставките на руски газ и руско ядрено гориво. Въпреки това правителството не е информирало ЕК за проблемите с доставките на газ за България.

Въпреки прекъсването на доставките на газ за България, страната може успешно да преодолее проблема, ако правитлеството е изпълнявало своите задължения за поддържане на запаси от горива и техническа готовност за алтернативно отопление. Кризата с енергопотреблението може да се избегне. Тъй като имаме основания да смятаме, че правителството не е изпълнило своите задължения, ДСБ настояваме:

1.Президентът Първанов спешно да свика КСНС, на който министър-председателят Станишев да докладва:
Дали правитлеството изпълнява изискванията на закона за задължителните седемдесетдневни запаси от нефт и нефтопродукти, съгласно закона;
Каква е готовността на топлофикациите и другите големи потребители на газ да преминат към котелно гориво за отопление;
Какви са наличностите на хранилището в Чирен и каква част от капацитета от газ е налична.

2.В зависимост от състоянието на запасите, правителството да предприеме мерки за незабавно преминаване към алтернативни горива и използване на количествата в Чирен само за потребители, които нямат друга възможност.

3.Председателят на Народното събнаие незабавно да свика парламентарната комисия по енергетика и да изпрати парламентарна делегация в Украйна и Русия, която да изясни мащаба и перспективите за преодоляване на кризата с доставките на газ в странта.


Българското правитлество да направи незабавни постъпки пред руската страна за изплащане на недоставените количества природен газ, съгласно чл.11 от Договора за доставка на газ между "Булгаргаз" и "Газпром".

МЕДИЕН ЦЕНТЪР НА ДСБ

Коментарът на националистБг.ком: С шрифт сме отбелязали правописните грешки на хората на Костов в медийния център.

Без шрифт: Нека хората от експравителството на Костов да обяснят защо подписаха със свалени гащи затварянето на 3-ти и 4-ти енергоблокове на АЕЦ "Козлодуй". И да докарат газ от Западна Европа.

Може и от САЩ, чиито поръчки изпълняват и със сегашното си съобщение до медиите.

Потребител:


Коментар: