Прегледи: 5347 - Коментари: 1
Микроикономика и макроикономика

Микроикономика и макроикономика

Не е трудно да се досетим, че държавата ни е обсебена от корист...

Не само от събитията, но дори само от анализа на Конституцията става ясно, че преходът е симулация. Режимът не е променен и държавното управление е обособено като "политическа класа", която мачка(подтиска), експлоатира и плячкосва масово населението и природните ресурси на България...

Много хора приветстваха прехода след 1990 и повярваха, че с предприемчивост и упорит труд ще постигнат онези бизнес резултати, които са присъщи на развитите държави. Последното не е възможно, докато конституцията защитава интереси на господстваща класа. Последното означава, че властимащите могат да играят двойна игра, симулирайки обществено полезна политика и да мимикрират наличие на макроикономика.

Жизненият стандарт през всичките над 20 г след 1988 г не е повишаван, дори е намалено значително отношението приходи към разходи на глава от населението. Последното означава че нито частният сектор, нито някой частен предприемач ще може да повиши сам със собствени усилия своите приходи /печалби/, докато покупателната способност на клиентите му е ниска.

Нормалното научно условие на зависимост на микроикономиката от макроикономиката е открито отдавна и се прилага на практика в развитите държави... Пагубно, и за обществото, и за държавата е да се чака спасение от висша инстанция, център /столицата/...

Би следвало да се сплотяваме около принципите за граждански контрол върху властта. Би следвало да се работи като за освобождаване от Авторитарен режим, какъвто се наблюдава и в САЩ след 11 септември 2001 г Би следвало да се приеме нова по-съвършена и демократична конституция и т.н.

Приложената диаграма е за периода от световната "Голяма депресия", 1930 до 1990 година за САЩ. Диаграмата показва растеж на минимално необходими средства за месечна издръжка на глава от население от $ 80 до $ 900 /1990 г/. Диаграмата също сравнява растежа на средномесечните доходи на глава от населението от $ 70 до $ 2500.

Благодарение на това, че Геманската социалдемократическа партия през "Голямата депресия" не успява да овладее икономическата рецесия, се възпозват, както трябва да помним, Националсоциалистите и спечелват с избори властта.

Благодарение на радикални юридически, икономически и демократични реформи /+ планомерно ограбване на цяла Латинска Америка/ САЩ, начело с Франклин Делано Рузвелт от хазарски произход успяват да стабилизират икономиката на САЩ за около 4 г, видно и от диаграмата. САЩ се превръща в мощен стабилизиращ фактор от световен мащаб. Благодарение на това, че не могат да си осигуряват растеж на националния доход от грабеж на други държави и икономики - САЩ отново са в икономическа депресия.

На обратната страна е икономиката на Китай, тя се развива само благодарение на високопроизводителен труд и в момента е световният икономически извор на стабилност.

Милен Манев

Потребител:


Коментар:

1. Потребител: ВСЕ ПАК     Дата: 2008-10-26 23:31:30    
Статията отговаря изцяло на икономическата логика. Ако България е произвела БВП 40 млрд Евро, няма начин да се произведат от отделните икономически субекти повече от тези 40 млрд Евро. Всяко друго мнение е или заблуда, или манипулация.