Прегледи: 1955 - Коментари: 1
Наливат грешни пари по антибългарски схеми

Наливат грешни пари по антибългарски схеми

Два дни - вчера и днес в Пленарна зала на Общината - Варна е център на интересна конференция за социални дейности.

Министерството на труда и социалната политика и Агенцията за социално подпомагане организират Конференция за безвъзмездна финансова помощ "За по-добро бъдеще на децата". Тя е по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007 - 2013 г, а схемата се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Отново ние българите ще даваме пари за дейности, които като цяло и в краен резултат се насочват срещу нас. Нека да кажем точните цифри - само 16 % от децата в Домовете за деца с увреждания или Домове за деца лишени от родителски грижи реално са получили пълноценна подкрепа. От общо 8019 лица /числото е ужасяващо голямо на фона на спадналата раждаемост, особено на българите/ в такива домове само 61 се връщат обратно при родителите си и 1230 в семейства на роднини и близки. Световната статистика и практика показва, че само такива деца имат шанса да изживеят пълноценно детството си. Да получат + това такова възпитание, което няма да ги превърне в кримиконтингент или в асоциални групи.

Агенцията за социално подпомагане, представена на Конференцията от шефката Ана Ангелова твърди, че основният приоритет е деинституционализацията на децата. Самата схема пък, на която обучават 50 души, от които само 9 мъже /под 10 % мъже - кажете, че в България няма дискриминация на мъжката й част/ е за това, как да се вземат пари, за да се възпитават и отглеждат деца извън семействата им, даже и в редки случаи - в приемни семейства. Минималната помощ, която може да получи една институция - държавна или НПО е 78 233 лв, а максималната - 293 375 лв. Общата сума може да бъде между 20 и 30 мил лв, като 85 % са европейски пари и 15 % - съфинансиращи български. Само на пръв поглед е благородно от Европа - тя ни краде на година с 8-9 млрд Евро, а ни спира и жалките 610 мил. Но, млъкни сърце - и слушайте нататък - схемата щяла да се реализира в 3 компонента -

1.Алтернативни социарни услуги за деца и младежи, настанени в Домове за медико-санитарни грижи /ДМСГД/ и Домове за деца, лишени от родителска грижа /ДДЛРГ/.
2.Алтернативни социални услуги за деца и младежи, настанени в Домове за деца с увреждания /ДДУ/.
3.Подкрепа за социално включване на деца и младежи, напускащи специализирани институции.

Могат да кандидатстват общини, НПО и "други" доставчици на социални услуги за деца и възрастни. Тук схемата е ясна - всеки "Друг" доставчик ще иска да има повече деца извън родното или близки семейства, за да прилапа повече пари за "услугите" си. Да не говорим, че това ще активизира безотговорните родители да оставят децата си в Домове, особено ако той/тя е алкохолик, порядъчно мързелив, нехаен, пройдоха и пр - белези, характерни в най-малка степен за българската етническа група. Получава се затворен кръг - идват едни откраднати от българите пари - които Европа дава за социални домове, където не ние пращаме децата си. Обаче майсторите на изработването на "Проекти" и в съюз с консуматорите на проекти ще се постараят да спечелят хубавичко за сметка на обедняването на българската нация или най-малкото на голям % от нашия български труд.

Да не си помисли някой, че аз съм против грижите за децата, особено за останалите в неволя. Има честни социални служители, способни хора, които правят всичко и над силите си да намерят добро семейство за изпадналите в беда хлапета. Ама те не стигат и никой не награждава тези, които спасяват най-много деца. А спасението е практически само едно - децата да си намерят своето семейство.

Парите от тази финансова схема, наречете я по-точно печалбарство, са точно против това. Докога ние българите ще търпим подобни антиобществени, антинационални мероприятия, дори неговите инициатори да са добронамерени.

Щом резултатът е лош и за обществото, и за подрастващите?
Потребител:


Коментар:

1. Потребител: Заповед!     Дата: 2008-10-05 00:28:11    
Веднага да се уволнят директорите на Домове, които не са успели да спечелят поне по 500 хиляди лева, става въпрос не за децата, а за себе си!