Прегледи: 2763 - Коментари: 1
Шефът на варненските адвокати: Цветанов говори недопустими неща

Шефът на варненските адвокати: Цветанов говори недопустими неща

Днес от 09,00 до 12,00 във ФКЦ - Варна се проведе поредният етап, организиран почти ежемесечно от Варненския адвокатски съвет за попълване на актуални знания за варненските прависти.

Мероприятието бе назовано Съвместен семинар на Център за обучение на адвокати "Кръстю Цончев" и Адвокатски съвет Варна като "Актуални проблеми на данъчното право". Водещ на събитието бе Председателят на варненските адвокати Димитър Петров, а лектор - г-жа Ана Димитрова - Председател на първо данъчно отделение на Върховния административен съд.

Около 30 души, предимно млади и на средна възраст - повече адвокати и по-малко като брой икономисти изслушаха теоретични и практически казуси от лекторката, а въпросите бяха болезнено актуални. Конкретните теми /разбира се, по време на дебатите те бяха разширявани от конкретни случаи и детайли/ бяха:

1.Вътреобщностно придобиване на МПС от физически лица и следващите от него задължения по ЗДДС
2.Доказателства, събирани по реда на Регламент № 1798/2003 г на Съвета, относно административното сътрудничество в областта на ДДС
3.Някои особености по ревизиите по чл.122 ДОПК - по аналог

Съдийката бе правно обстоятелствена и за читателите ще бъде поне скучно, ако не и често не съвсем ясно за що иде реч. Но и ние разбрахме, че придобит и използван автомобил от физическо лице и за лична дейност, и за фирмена е в тежест и на лицето, и на фирмата, тук ни стана ясно, че е добре да имаме адвокат, който да ни оправи. Основните въпроси и лекцията бяха свързани с всички видове данъчни декларации и най-вече върху данъчната основа, както и пречките и улесненията при представяне на доказателства, както и тънкости при оспорване на Решения и актове по ревизии.

Най-интересно за нас като външни за професията лица бе общото становище на лекторката и адвокатите, че съдът в някои случаи се превръща в приходен орган, което е и законодателен, и съдебен недостатък, защото се нарушава Конституцията.

За много по-сериозни нарушения на Конституцията стана реч, когато след края на Семинара репортер на РодинаБг.ком запита съдийката и шефа на варненските адвокати за двата актуални казуса в правното пространство от вчера: Отхвърлянето от НС на първо четене на Новия закон за отнемане на имущество, придобито по пресътпен начин и за Декларацията на Висшия адвокатски съвет за нападките на министър Цветан Цветанов върху съдебната власт.

Нашата изненада бе немалка, когато съдия Димитрова оповести, че не знае какъв Закон е отхвърлило НС вчера!!?? Колкото и да е тесен специалист един юрист, не може да не знае за развитието на такъв важен Закон, впрочем, също свързан с данъчните закони!

Иначе отзивите на адв. Димтър Петров, №1 във Варна бяха:

"Да, напълно варненските адвокати и аз подкрепяме Декларацията на нашите колеги, дори аз смятам, че тя може да е по-остра. Г-н Цветанов, нито като политик, нито като човек, свързан с правото, нито като гражданин, нито като министър има право да напада съдебната власт по такъв недопустим начин. Той говори неща, много повече неща, отколкото има право да казва. Така се разрушава държавност, не само доверие в институцията съд."

По отношение на отхвърления закон адв. Петров също бе категоричен: "Радвам се, че вчера в НС надделяха правните, а не политическите аргументи. Този не само несъвършен, а направо лош закон превръща почти всеки български гражданин в нарушител, да не кажа престъпник. Само едно: без да отсъждаме какъв е делът на "сивата" икономика, можем да кажем, че повечето българи трудно могат да докажат доходите си. Това е по вина на работодателите най-вече. Има една солидна фирма например, /Бел РодБг - с инициали "СС" - икономически фашистки омоним/ която дава 1500 лв заплата, а декларира 500, на колкото се подписват нейни работници. И хиляди такива случаи. Как българските граждани в такъв случай ще докажат приходите си пред властите, а и тези власти кога ще бъдат правно, а не "политически" обективни?"

С тези думи ще завършим статията си, като добавим, че най-смешният казус в днешния семинар бе, когато адвокатите и съдийката спореха как мъж дава/взема заем от съпругата си и от близки. И как "добре е да се изслушат и свидетели в такива случаи". Голяма работа са адвокатите, и за зло, и за добро, ама да не ти се случи да имаш нужда от тях.

2011 г
Потребител:


Коментар:

1. Потребител: Адвокати лайнари     Дата: 2011-07-09 17:56:23    
Адвокати лайнари Адвокати лайнари Адвокати лайнари Адвокати лайнари Адвокати лайнари Адвокати лайнари Адвокати лайнари Адвокати лайнари Адвокати лайнари Адвокати лайнари Адвокати лайнари Адвокати лайнари Адвокати лайнари Адвокати лайнари Адвокати лайнари Адвокати лайнари Адвокати лайнари Адвокати лайнари Адвокати лайнари Адвокати лайнари Адвокати лайнари Адвокати лайнари Адвокати лайнари Адвокати лайнари Адвокати лайнари Адвокати лайнари Адвокати лайнари Адвокати лайнари Адвокати лайнари Адвокати лайнари Адвокати лайнари Адвокати лайнари