Прегледи: 2431 - Коментари: 0
Гостуване в Холандия за инфраструктурна модернизация

Гостуване в Холандия за инфраструктурна модернизация

Днес от 12,30 в ДКС - Варна имаше пресконференция по повод гостуване на делегация от варненски общини в регион Хага - Холандия. Организатор на проявата е Институтът за екологична модернизация с изп. директор н.с. инж. Людмил Икономов.

Освен организатора в групата са включени кметовете на общини Долни чифлик Борислав Натов и на Девня Атанас Кузев, както и зам.-кметове - на Белослав Галя Тодорова, на Аврен - Тодор Тодоров, на Провадия - Йордан Михалев, както и директор на дирекция от МРРБ.

Посещението в регион Хага, който се състои от 9 съставни части, от рода на нашите общини, се финансира от ЕФонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Р България чрез ОП "Регионално развитие". Основната цел е да се почерпи холандски опит в обединението на усилията на общините, като инж. Икономов подчерта, че българските общини най-често не печелят европари/европроекти заради изолацията си една от друга. Докато в регион Хага /за незапознати - това е 1 от 2-те столици на Холандия, другата е Амстердам, а самият Хагски регион също като нашия е разположен край морето/ има консолидация и хармонизация на общините при кандидатстване по европроекти.

Българските ръководители и специалисти имат за цел да повишат знанията и уменията на местните власти в областта на междуобщинското и междурегионалното сътрудничество, на териториално-устройственото планиране, на изграждането на техническата инфраструктура и на управлението на природните и технологичните рискове. Бе подчертано най-високото ниво на холандците за предотвратявнане на наводнения /с оглед на т.г. в Общината на г-н Натов - Долни чифлик/ с отваряне на диги и включване на канали в точните моменти.

Ще се обсъдят по-конкретно:
1.Юридически правомощия, нормативни документи и механизми на функциониране на регионите в Холандия, в частност Хага
2.Сътрудничество на общините и регионите при изграждането на инженерната инфраструктура и организацията на обществения транспорт
3.Преструктуриране на западнали зони, вкл. пристанищни зони /такава е имало в старото пристанище на Хага - подобно на ситуацията сега в Пристанище Варна -изток/, и обновяване на сградния фонд
4.Политическо ръководство на управлението на водите /сега това е проблем на ВиК и Агенция "Напоителни системи", но това пък не е в интерес на общините, защото горните се интересуват от пари, а не от хората/ и на рисковете от наводнения
5.Сфери на взаимен интерес на Регион Хага и региона на Варна

Проектът, който тече, по думите на г-н Икономов е на стойност за целия Варненски регион за 2,5 млн Евро, а допълнително ще има срещи с администрациите на Регионите Хага и Ротердам, с добре познатия на варненци ръководител на Холандската делегация в Комитета на регионите в Брюксел, с висши ръководители от "мегаминистерството" в Холандия на Регионалното развитие и околната среда, с Холандската асоциация на общините, с кметове на общини и с експерти.

Делегацията ще пребивава в Холандия от 31 май до 4 юни.

Людмил Икономов подчерта, че най-слабо се засягат от наводнения и бедствия високо развитите страни, докато изостаналите в технологично отношение търпят огромни щети и беди. Тъкмо компютърна симулация е основният метод, според който ще се извършат инфраструктурните строителни и пр. дейности оттук нататък в Регион Варна. "Не бива да чакаме 50 или 100 годишните вълни от поройни дъждове, коите ще покажат слабите ни места, но пораженията ще са вече нанесени."

Партньори в Проекта са Община Варна, IEM, Stadsgewest Haaglangen /Административото управление на Хага-земя/ и RDA.

Направи ни впечатление, че на наш въпрос за наводненията в община Девня и тяхното профилактиране към кмета г-н Кузев - той не скри, че отива в Холандия не заради "наводнения, а за да видим какво и как да направим с нашата част от Пристанището на Варна - запад." Човекът отива с конкретна общинска задача, а не на разходка.

[color=red]И накрая - националистБг.ком се отнася със свръхнедоверие към западните институции от всякакъв калибър. Затова ще се опитаме да следим, дали пак холандци няма да изсмучат наши парици, ползвайки ужблагородни ментета "да ни помагат". Защото в 80 % от случаите западняците грабят България.[/color[
Потребител:


Коментар: