Прегледи: 3814 - Коментари: 0
"Цвят във всички посоки"

"Цвят във всички посоки"

На 13 май 2010 г от 10,00 във ВСУ "Черноризец Храбър" бе проведен Семинар под надслов: "Цвят във всички посоки".

Изнесени бяха три лекции, насочени в историята, физиката на цветовете, съвременните тенденции - използвани в текстила и интериорните решения. Начините, по които можем да използваме цветовете в ежедневието си. Показани бяха различни изследвания в процес на българският флаг, както и на български шевици със специални оптични уреди.

Раздаден беше бюлетин с информация, за група "Цвят" и нейните дейности. За повече информация и новини за цвета: colorgroup@abv.bg

Сдружение Група "Цвят - България" e член на СВЕТОВНАТА АСОЦИАЦИЯ ПО ЦВЕТА /AIС /
Минали събития за цветовете:
Национален семинар "ФОТОКОЛОР" - 2009
На 24 юни 2009 в ТУ - София Група "Цвят" проведе Национален семинар "ФОТОКОЛОР" - 2009.

В рамките на семинара бяха представени доклади от различни сфери на фотографията в контекста на проблемите на цветознанието от Н. Александров, А. Божинов. 3. Галибов, Д. Добревски, И. Гикова, Р. Гелева-Цветкова, Е. Кръстева, Ц. Костевска, Е. Шапкарева, Л. Христова, 3. Ганчев, Б. Георгиева и С. Ангелова. По време на Семинара в ТУ беше подредена тематична изложба "Един обект - Много-Цветни гледни точки". На нея бяха представени фотопроекти на М. Денчев, Д. Добревски, Н. Александров, Е. Очкова, Б. Георгиева, Р. Гелева-Цветкова, Р. Йорданова, 3. Ганчев, С. Георгиев и Стефан Гущанов.

Семинарът протече под знака на традиционния празник Еньовден, което допълнително зареди с енергия и настроение участниците. Материалите от семинара са публикувани в Сборник на CD ISSN 1313 - 9509. Графичното оформление на Семинара и материалите е дело на С. Ангелова.

Управителният съвет на Сдружение "Група Цвят - България" изказва дълбоката си благодарност на дългогодишните колективни членове: ❖ УАСГ - Архитектурен факултет ❖ Лумекс-лантннг - представител на Philips за България ❖ ЕТ "РОС" Росица и Стефан Дончеви. За тяхната постоянна подкрепа и ползотворна съвместна работа.

Национална конференция с международно участие ЦВЯТ, КОЛОРИМЕТРИЯ, ТЕКСТИЛ, ОБЛЕКЛО:
На 5 - 6 ноември 2009 г в Националната художествена академия в София се проведе национална
конференция по "Цвят, Колориметрия, Текстил, Облекло". Конференцията беше организирана съвместно от Група "Цвят - България", НТС по Текстил, Облекло и Кожи, ФНТС, Химико-ТехнологиченМУ - катедра "Текстил и кожи", НХА - катедра "Текстил и Мода", НБУ -катедра "Дизайн и архитектура". В програмата на конференцията взеха участие колеги от университета в гр. Ниш, Сърбия. В различните тематични направления бяха представени съвременни насоки в областта на цветозванието с акцент върху проблемите на текстилната индустрия, артистичния текстил и модата.
По време на конференцията се състоя младежки конкурс за проекти за текстилни десени. Авторитетно жури в състав проф. А. Бояджиева, проф. М. Богданова, проф. д-р Н. Симеонов, Д. Добревски, инж. И. Мечев, отличи най-добрите с материални награди, осигурени от ФНТС.
Материалите от коференцията са издадени в Сборник на CD - ISBN 978-954-92092-3-5. Графичното оформление на всички материали за конференцията е по проект на Свилен Гавраилов.

Нова книга за фотографията:
На 27 октомври 2009 година в СБХ беше представена новата книга на нашия колега Д. Добревски "Композиция на фотоизображението".
Настоящото издание е плод на дългогодишните занимания на автора с проблемите на фотографията. Изданието обхваща основни понятия и подходи към правилното композиране на фотографските изображения.
Книгата е написана достъпно, а подробната рубрикация я прави полезна както за начинаещи, така и за изкушени от изкуството на фотографията.
В книгата е отделено специално внимание на цветовете и използването им за постигане на добри резултати във фотографските изображения. Ролята им на градивен елемент на композицията се разглежда в специална рубрика, където са дадени и полезни практически съвети. Книгата е интересна и със своето иновативно графично оформление, което поднася по подходящ начин информацията и прави използването на книгата удобно и практично. Графичното решение е на младата дизайнерка Я. Добревска.
Заниманията на Д. Добревски с фотография бяха представени от художник-фотограф Ж. Кабзамалов и почетени от много колеги, приятели и съмишленици.

Д-р изк. Р.Цветкова:
XI конгрес на AIC:
От 27 септември до 2 октомври 2009 г. в Сидни, Австралия, се проведе XI-ят конгрес на AIC. На форума бяха представени най-новите тенденции във всички сфери на науката за цветовете. Програмата включваше 210 доклада и постерни презентацни на участници от 34 държави.
Пленарният доклад на форума, посветен на изкуството на австралийските аборигени, беше изнесен от Валангари Карнтавара - художник, музикант и танцьор. Познавачът на изкуството на аборигените представи чрез своите артистични творби взаимодействието между традиционната култура и съвременното изкуство, което определи като позитивен диалог.
Аборигенски танц повреме на откриването на Конгреса: Работата на конгреса беше съсредоточена върху три основни направления - Цветът в дизайна на средата; Колориметрия и Цветовъзприятие.
Проведоха се и два научни симпозиума, първият от тях - "Добри " и "Лоши" "цветове" с акцент върху цветовете в изкуството. В рамките на програмата му беше представена книгата на д-р Джон Гадж "Цвят и култура", чиито тези се основават на примери от историята на изкуството.
Основните разработки, представени на втория симпозиум "Възприятието: феномен и смесване. Учене от природата", засягаха въпросите на човешкото здраве и използването на технологиите.
Бяха проведени и срещи в рамките на научните работните групи на AIC - "Цветознание и цветообразование", "Цветен дизайн на средата", "Визуални илюзии и ефекти",.
"Цветовъзприятие при възрастните". По предложение на Лучия Ронки, бивш Председател на AIC, беше създадена нова научна работна група на организацията "Езикът на цвета". Наред с работата в научните работни групи, делегатите на Конгреса бяха запознати и с новите Проекти на организацията:
•Обявяване на международен ден на Цвета и светлината.
• Информационен портал на организацията. И ако по първия проект тече обсъждане, то по втория вече е направено много, за да можем всички да участваме активно в работата на организацията и да сме информирани за новостите в областта на различните отрасли на науката за цветовете http://wiki.gic-cplour.Qrg/.
На Конгреса беше избрано и ново ръководство на Световната организация по цвета с мандат до 2013 година.
За участниците и гостите на Конгреса бе подготвена интересна съпътстваща програма, чрез която организаторите за кратко време представиха многообразието на своята страна - континент - прекрасна природа, океански простори, колониална история, традиционни изкуства и съвременно развитие. Всички представени на конгреса материали са публикувани в сборник. Повече информация за събитието можете да намерите на www.aic2009.org.
Материалите обобщи
д-р изк. Ралица Гелева-Цветкова

Световен ден на Цвета и Светлината:
През 2008 година Португалското дружество по цвета предложи да се обяви международен Ден на цветовете в календара на световните обществени прояви. Идеята беше одобрена на междинния Конгрес на AIC в Стокхолм със специален документ
(www.aiccolour.org/intemationalcolorday.pdf). Обсъждането на подробностите около обявяването на Ден на цвета започна в рамките на 11-ия Конгрес на организацията в Сидни през тази есен. За дата на деня беше предложен 21 март всяка година с името "equinox" производно от — aequus /равен/ и пох /нощ/. Предложението е на Леонард Оберашер, който поставя в основата на символичното тълкувание на избора на датата, равенството на деня и нощта, изравняването на природната светлина и тъмнината. Отбелязването на този ден трябва да се превърне в честване на природата на цветовете, които са неразделни от природата на светлината в нашия свят.
Пролетното равноденствие е предпочетено пред есенното, защото този ден се отбелязва от Обединените нации като Ден на премахването на расовата дискриминация и е приет в някои страни като Австралия, например, за Ден на Хармонията.
За момента официалното обявяване на Световен Ден на Цвета и светлината зависи от решението, което ще бъде взето въз основа на постъпилите мнения от отделните организации - членки на AIC.
В тази връзка Управителният Съвет на Група Цвят - България предлага на Членовете на Сдружението да изразят мнението си писмено и да го изпращат на електронния адрес на Групата. Постъпилите препоръки и мнения ще бъдат обобщени в становище, което да се гласува на предстоящото през пролетта на 20 юни Общо събрание.

Междннен конгрес на AIC:
През есента на 2010 г ще се проведе Междинен конгрес на AIC с основна тема "Цветът и храната. От фермата дo трапезата". Домакин на събитието ще бъде аржентинската група, която очаква участниците в един от най-живописните курорти на Атлантическия океан - Map дел Плата. Темата за цвета и храните е нова в календара на AIC, макар че отделни форуми с подобна насоченост са се провеждали и преди /включително и от Група "Цвят - България"/. Многобройните проблеми в този раздел от науката за цветовете ще бъдат обвързани с разискването на ролята на технологиите и социалните и икономическите аспекти. Ще бъде отделено внимание на всички отрасли на науката - химия, физика, биология, а също и на обществените науки. Акцентите ще бъдат поставени върху състава, производството, разпространението и консумацията на храните. Затова може да се каже, че отново се търси интердисциплинарният диалог между учените, работещи в сферата на цветознанието. Краен срок за подаване на доклади за участие: 30 март 2010 г.
Повече информация можете да намерите на www.aic2010.org

Адрес на Група "Цвят - България"
София - 1000, п.к. 744, тел. 0887 977 908 e-mail: colorgroup@abv.bg.

Редакционна колегия:
Димитър Добревски, Божана Ханджиева-Флориан, Елена Кръстева, Ралица Гелева-Цветкова, Светла Христова

Репортер: Светлозар Нейков
Потребител:


Коментар: