Прегледи: 4922 - Коментари: 1
Споразумение на Община Варна - Съюз на учените

Споразумение на Община Варна - Съюз на учените

На 11 май, Световния празник на светите брата Кирил и Методий от 11,00 часа в Община Варна се състоя официална церемония по подписването на Рамково споразумение между община Варна и Съюза на учените за осъществяването на съвместни дейности за подпомагане на научната дейност.

Споразумението се подписа от община Варна в лицето на г-н Кирил Йорданов и Съюза на учените - Варна с председател на Управителния съвет професор д. в. н. кап. І ранг Боян Медникаров.

Предмет на споразумението на страните се изразява в партньорство и готовност за отчитане в съвместни дейности, за подпомагане на научната дейност и използването й за по-ефективно управление на дейността в региона и в страната. Партньорството се изразява в съвместно участие в конференции, научни проекти, проекти на Европейския съюз и други.

Предложение, отправено към кмета на град Варна, свързано с откриването на месеца на науката през 2010 г на 1-ви и 2-ри октомври като съорганизатори, Съюзът да проведе научна конференция, посветена на популяризиране на свещеното знание, което носи гр. Варна като халколитна цивилизация. Съюзът смята, че по този начин ще подпомогне издигане на имиджа на град Варна и даване на друг облик на туризма.

До този момент участие в конференцията са потвърдили водещи археолози от Кембирдж /Cambridge/, Токийският Университет и елита на БАН, който работи по този проблем.

Кметът благодари за протегнатата ръка като добави, че само за последните два месеца членската маса е нараснала от 164 на 175 учени. Потенциалът, който тези членове имат, е огромен в различни секции като: медицина, технически науки, правни науки, морски науки, океанология и могат незаменимо да консултират усилията на община Варна в организиране на по-добър живот за гражданите и участие в различни европейски проекти.

Благодарности за подготвянето на споразумението:
проф. капитан I ранг Драгни Димитров - ВВМУ "Н. Й. Вапцаров"
капитан I ранг Димитър Ангелов - ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" - предоставил офис на Съюза на учените в района на Висшето военноморско училище
проф. Недко Димитров - координатор на съюза
Доц. д-р Масис Хаджолян - Варненски свободен университет "Черноризец Храбър"
Коста Базитов – зам.-кмет на Община Варна
доц. д-р Христо Бозов – зам.-кмет на Община Варна
Кметът на община Варна – г-н Кирил Йорданов

Съюз на учените - Варна
Управителен съвет: № по ред академична длъжност, научна степен, име, презиме, фамилия ВУЗ или научен институт
Прдседател: Проф. д.н. Боян Кирилов Медникаров, ВВМУ "Н. Й. Вапцаров"
Членове:
1 Доц. д-р Масис Хаджолян Варненски свободен университет "Черноризец Храбър"
2 Доц. д-р Даниела Петрова Георгиева-Клисарова Институт по рибни ресурси
3 Доц. д-р Дико Бошнаков Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов"
4 Доц. д-р Илия Петришки Технически университет
5 Доц. д-р Маргарита Бъчварова Икономически университет
6 Доц. д-р Светлана Костова Лесидренска Технически университет
7 Доц. д-р Иван Иванов Технически университет
8 Проф. д.н. Росен Маджов Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов"
9 Проф. д.н. Павел Павлов Варненски свободен университет "Черноризец Храбър"
10 Ст. н. с. д-р Веселин Пейчев Институт по океанология "Фритьоф Нансен" - БАН

Контролен съвет:
№ по ред академична длъжност, научна степен, име, презиме, фамилия ВУЗ или научен нститут
1 Доц. д-р. Валентин Игнатов Медицински университет
2 Гл. ас. д-р Антон Грозданов Варненски свободен университет "Черноризец Храбър"
3 Гл. ас. инж. Огнян Жеков Технически университет
Координатор на СУ – Варна : Гл. ас. д-р инж. Недко Димитров, ВВМУ "Н. Й. Вапцаров"

страница на съюза на учените:
http://www.su-varna.hit.bg/
Потребител:


Коментар:

1. Потребител: TANTARELLA     Дата: 2010-05-14 08:29:41    
Няма как военните да не лапнат Домът на писателя!