Прегледи: 7439 - Коментари: 0
Окръжна прокуратура замесена в спор между фирми

Окръжна прокуратура замесена в спор между фирми

Днес от 13,00 в комплекс "Атриум" във Варна дадоха пресконференция за объркан казус с 1800 т слънчогледово семе на стойност около 1 млн 200 хиляди лв.

Основната идея на Пресконференцията бе, че окръжeн прокурор издава незаконносъобразен акт за конфискация на семето като веществено доказателство. Сегашният собственик на слънчогледа /според тяхно изявление/ е фирма "Мото Медия" ЕООД. /Представяна от упълномощения Йордан Бахчеванов./ Това твърдение подкрепи управителят на фирма "Агро Резерв" ООД Петър Петров, в смисъл, че при него, където е складирана стоката в село Крумово, по документация собственик на семето е "Мото Медия".

Проблемът възниква от това, че предишният собственик - фирма "Фърст Корифи" АД е продала 1800-те тона слънчоглед на "Мото Медия". Но пък тези 1800 тона са само част от много по-голямо количество слънчоглед, което "Фърст Корифи" е доставяла за фирма "Кремер" ЕООД. Тези 1800 тона са били некачествени, което се заяви и от представители на "Мото Медия" и от Петър Петров от "Агро Резерв". Поради това си лошо качество, те остават собственост на "Фърст Корифи", а не са взети от "Кремер" ЕООД.

За леснота на читателите - според изявленията на адвокатката на "Мото Медия" Кинка Конарова, те имат документи, че притежават 1800-те тона семе, а в нарушение на НПК окръжният прокурор Силвиян Иванов издава разпореждане за конфискация. При това, /по телефона/ полицай се обажда на г-н Петров от складовата база неколкократно, за да изземат семето.

Ще изчакаме позицията на другата страна - фирма "Кремер" ЕООД, както на Окръжна прокуратура - Варна и на полицията, за да вземем окончателна позиция.

Но за нас - очевидно е, че прокурорът е взел решение, което не се основава на всички необходими документи. Имаше едно наблюдение над Силвиян Иванов, преди няколко години, когато той беше набеден за виновен, но бе изцяло оправдан.

Наистина, някои от колегите повдигнаха въпроса, че това е частно-правен спор и евентуално не е територия на медиите. Но не е така според нас - става въпрос за около 1800 т слънчогледово семе при сегашна цена 640 лв/тон или около 1 млн 200 хил лв.

Ето и пълния текст, който беше предоставен на медиите:

КАК СЕ КРАДЕ СЪС СЪУЧАСТИЕ ОТ ПРОКУРОР?

Настоящият случай е типичен пример как може да се присвои имущество на значителна стойност, чрез използването на законов властови ресурс, когато той е даден за употреба на неподходящи лица.

Фактическа обстановка:
На 15.12.2009г. в град София „МОТО МЕДИЯ” ЕООД, ЕИК 131575854, сключва договор за покупко-продажба на 1800 (хиляда и осемстотин) тона слънчогледово семе с „ФЪРСТ КОРИФИ” АД, ЕИК 130540220, находящи се на съхранение в база на „АГРО РЕЗРЕВ” ООД, ЕИК 102674109, в село Крумово, община Аксаково. На 16.12.2009г. се съставя и съответния приемо-предавателен протокол на описаното количество слънчоглед, като за това бе уведомено и „АГРО РЕЗРЕВ” ООД.

На 11.02.2010г. „МОТО МЕДИЯ” ЕООД и „ФЪРСТ КОРИФИ” АД сключват нотариално заверена спогодба, с която „ФЪРСТ КОРИФИ” АД се задължава не по-късно от 28.02.2010г. да осигури свой представител, който да окаже необходимото съдействие за предаване на стоката от склада, находящ се в село Крумово, община Аксаково, при складодържател „АГРО РЕЗЕРВ” ООД. Тъй като „ФЪРСТ КОРИФИ” АД не изпълнява задължението си по спогодбата, Ботевградският районен съд, издава заповед за изпълнение №158/10.03.2010г. и изпълнителен лист по образуваното ч.гр.д.№227/02.03.2010г. в полза на „МОТО МЕДИЯ” ЕООД срещу длъжника „ФЪРСТ КОРИФИ” АД, въз основа на които да бъдат предадени на „МОТО МЕДИЯ” ЕООД - 1800 (хиляда и осемстотин) тона слънчогледово семе. Въз основа на този изпълнителен лист, „МОТО МЕДИЯ” ЕООД образува изпълнително производство, за да защити правата си, като са насрочени и съответните принудителни изпълнителни действия.

До настоящия момент в случая няма нищо интересно и различно от това, което се случва с много търговци в България, ако щете и в Европейския съюз – едно дружество е заплатило стока и поради някаква некоректност от другото се налага да извърши съдебни действия, за да получи законните си права.
Странните действия започват от съвсем друго място и то от най-малко очакваното, а именно: Окръжна прокуратура – Варна, която по презумция следва да следи за законността.

Оказва се, че има някакъв спор между доставчика на „МОТО МЕДИЯ” ЕООД и третото лице „КРЕМЕР” ЕООД, които спорят или за собственост или за пари. „КРЕМЕР” ЕООД е подало жалба срещу „ФЪРСТ КОРИФИ” АД за извършени незаконни действия от негови представители. Образувано е досъдебно производство в град София, което приключва с мнение, че не е извършено престъпление и става въпрос за граждански-правен спор. Очевидно недоволни от това мнение, представителите на „КРЕМЕР” ЕООД вместо да обжалват, решават да намерят подходящия прокурор, чрез който да си решат гражданските претенциии. И както се оказва към настоящия момент намират подходящ прокурор във Варна.

На 09.04.2010г. в складовете на „АГРО РЕЗЕРВ” ООД в село Крумово, община Аксаково, са извършени действия по претърсване и изземване по досъдебно производство №150/2010г. по описа на ОД на МВР – Варна. Вследствие на това претърсване и изземване, на основание чл.110, ал.4 от НПК са оставено за съхранение и пазене като веществени доказателства намереното в складовете на „АГРО РЕЗЕРВ” ООД слънчогледово семе. В този смисъл по досъдебното производство са задържани 1800-те (хиляда осемстотин) тона слънчогледово семе, които са собственост на „МОТО МЕДИЯ” ЕООД и за които има постановено съдебно решение.

Незабавно „МОТО МЕДИЯ” ЕООД подава молба до Окръжна прокуратура – Варна, в която иска връщане на вещественото доказателство и имайки предвид, че все пак се намираме в „страната на чудесата” и на „вътрешното убеждение”, завежда установителен иск в Софийски градски съд срещу „КРЕМЕР” ЕООД, което до този момент е изявило претенция върху стоката единствено и само пред прокурора и няма такава пред съда. Тук естествено възниква и логичния въпрос: защо „КРЕМЕР” ЕООД не е заявило претенцията си в съда до този момент, след като сме убедени, че дружеството има средства, има и юристи. Логичният отговор е само един: защото няма никакви доказателства, въз основа на които да докаже собственост в съда, а същевременно отчаяно иска да се добере до слънчогледовото семе.

Интересното в случая е как реагират представителите на прокуратурата, в частност окръжният прокурор Силвиян Иванов. Неговите действия и усилия не са насочени скъм разкриване на обективната истина, а единствено към това да предаде слънчогледовото семе на „КРЕМЕР” ЕООД. Бихме поощрили такива неистови усилия, ако те бяха насочени към възстановяване на справедливост, но тези усилия се дължат единствено на лична заинтересованост от страна на окръжния прокурор.
Първият ден прокурора прикрепя слънчогледовото семе като доказателство по делото, на втория ден това доказателство вече не му трябва за изясняване на обективната истина и той го връща, но забележете, не на неговия законен собственик, а на трето лице, което няма никакви доказателства за собственост. При постановяване на това решение, той изцяло игнорира доказателствата за собственост на „МОТО МЕДИЯ” ЕООД и не отговаря на подадената молба, поради очевидната причина, че няма как да ги игнорира.
НПК е категоричен, че веществените доказателства се връщат на правоимащите, а не на жалбоподателите, защото в противен случай всеки ще подава жалби до прокурора, а не да доказва собственост в съда. Дори да приемем, че има наличие на спор, НПК отново е категоричен, че в такъв случай веществените доказателства не се връщат, докато съдът не се произнесе по тях по реда на ГПК. Както се вижда което и от двете тълкувания да бъде приложено от Силвиян Иванов, той няма законно право да връща слънчогледовото семе на „КРЕМЕР” ЕООД, но въпреки това той прави точно това.
Пример:
Ако аз сега пусна жалба до Окръжна прокуратура Варна, че сте ми откраднали Вашата собствена кола и ако приложим практиката на Силвиян Иванов, той днес ще Ви отнеме колата, а утре ще ми я върне на мен, само защото съм подал жалба до него. Виждате какъв е парадокса и абсурда, но това е приблизителен пример за експресното кривосъдие, което се раздава от прокурор Силвиян Иванов, а не от съда, така както следва да бъде, съгласно законодателството.

Действията на прокурора обаче не свършват до този момент, най-вероятно защото неговия личен ангажимент не се изчерпва с това да издаде постановлението, а да осигури и фактическото предаване на слънчогледовото семе. Само така може да бъде завършена договорката, да бъдат усвоени парите и да бъде разпределена печалбата със съответните комисионни по веригата. Важно е да се вземе стоката и да се усвоят парите, а за това, че след няколко години Окръжна прокуратура ще бъде осъдена и парите ще бъдат заплатени от бюджета и от данъкоплатците няма кой да мисли в момента. Започват обаждания от полицаи, които да притискат държателя на слънчогледовото семе – „АГРО РЕЗЕРВ” ООД. Заплахи, закани за разбиване на складове и то от полицаи. Никъде в закона полицаите не са овластени да разбиват складове, за да връщат веществено доказателство, но това не им пречи да опитат, очевидно окрилени и подпомагани от някой. Единственото, което спира полицаите е обаждане на телефон 166, защото обаждането все пак се записва и ще се наложи да дават обяснение за незаконните си действия, аки ги извършат. В конкретния случай се получава правния абсурд, да се пазиш от незаконните действия на Окръжния прокурор и полицаите, като се обаждаш на самите тях. До този момент никой не е представил заповед, въз основа на която да се извършват такива принудителни действия.

Няколко въпроса към органите на досъдебното производство /окръжния прокурор и полицаите/, за които досега няма отговор:
1. Въз основа на каква компетентност преписката се решава от окръжен прокурор във Варна, след като жалбата на „КРЕМЕР” ЕООД е подадена за извършено престъпление от лица в град София?
2. Защо въобще се иззема като доказателство слънчогледовото семе?
3. Защо на следващия ден, след като е иззето, слънчогладовото семе вече не е необходимо на прокурор Силвиян Иванов? Какво се е променило по досъдебното производство за тези 24 часа, че толкова важното веществено доказателство вече не е необходимо за изясняване на обективната истина?
4. Защо вещественото доказателство се връща на „КРЕМЕР” ЕООД на другия ден и как техните представители разбраха толкова бързо за действията на прокуратурата, че си го поискаха веднага? Поддържат ли контакт представители на „КРЕМЕР” ЕООД и окръжния прокурор Силвиян Иванов?
5. На какво правно основание връща слънчогледовото семе на „КРЕМЕР” ЕООД и какви документи за собстевност са му представени?
6. Защо не отговаря на молбата и не връща слънчогледовото семе на „МОТО МЕДИЯ” ЕООД, след като са представени множество доказателства за собственост, включително и съдебно решение? „Вътрешното убеждение” на прокурора с по-голяма тежест ли е от влязло в сила решение на съд?
7. Ако приема, че има спор за собственост, защо не запазва вещественото доказателство, както са изисквенията на НПК до окончателното произнасяне на съда по този спорен въпрос?
8. Винаги ли прокурор Силвиян Иванов си решава толкова бързо преписките, че за по-малко от 48 часа раздаде своята „справедливост”, вследствие на която ще последват множество съдебни дела, включително и едно на значителна парична стойност срещу Окръжна прокуратура – Варна? Ще си подаде ли оставката и ще признае ли, че е осъществил състав на престъпление от НК, ако „МОТО МЕДИЯ” ЕООД осъди Окръжна прокуратура – Варна или ще се оправдава с „вътрешното си убеждение” и незапознаването със всички доказателства по случая?
9. Има ли издадена заповед на съответен началник в органите на ОД Полиция, която да е овластила полицаи да разбиват складове или всичко става с разговори по телефона? На какво основание, без да представят на никого писмена заповед или друг документ, те тормозят психически служители на „АГРО РЕЗЕРВ” ООД, за да им отворят склада?
10. Защо никой не издава разпореждане към „АГРО РЕЗЕРВ” ООД, в което да посочи правното основание за това разпореждане и да сложи подписа си отдолу, а само се обяснява как ще има последици? Ако всичко е законно, нека да последва разпореждане към „АГРО РЕЗЕРВ” ООД.

2010 г
Потребител:


Коментар: