Прегледи: 2908 - Коментари: 1
Областта номинира за Наградите "Варна"

Областта номинира за Наградите "Варна"

НационалистБг.ком има отдавна позицията, че единственият път България да стане богата=модерна страна е високотехнологичното, мощно, на първо място промишлено производство. Двигателят на този успех е само и единствено от 2 съставки - стратегически мислещ силен едър бизнес + модерна съвременна, най-съвременна наука. Затова с интерес проследихме номинациите на Област Варна в сферата на науката. Ето какво научихме:

Вчера, 16 април, експертната комисия към Областния съвет за наука и висше образование, председателствана от областния управител Данчо Симеонов, номинира учени за награди "Варна". Според изискванията на Статута за присъждането им в сферата на науката и висшето образование експертната комисия обявява за публично обсъждане предложенията.

За хуманитарни науки - индивидуална награда - е номиниран проф. д-р Росен Маджов, доктор на медицинските науки, зам.-ректор по научноизследвателската дейност за "Теоретични разработки върху билио-дигестивните анастомози и приложението им в клиничната практика при болни със заболявания на жлъчните пътища". Предложението е на Медицинския университет "Проф. д-р Параскев Стоянов".

За колективна награда е номиниран научен колектив с участието на доц. д-р Александър Хинев, дмн, доцент към УНС по урология; доц.д-р Вилиян Платиканов, дмн, началник КАИЛ; доц. д-р Валентин Икономов, дмн, началник Клиника по нефрология; и д-р Михаил Чешмеджиев, завеждащ Отделение по съдова хирургия в УМБАЛ "Света Марина", за първите трансплантации на бъбрек от жив донор в УМБАЛ "Света Марина". Предложението също е на Медицинския университет „Проф. д-р Параскев Стоянов".

За природни науки няма предложения.

Индивидуалната награда в областта на обществените науки е за проф. Галя Герчева-Нестерова за книгата й "Комуникативно безпокойство - личностни и контекстуални измерения", предложение на ВСУ "Черноризец Храбър".

Научен колектив с участието на Галина Великова и доц. д-р Соня Тончева е номиниран за издадения от тях Учебен английско-български морски речник. Предложението е на ВВМУ "Н. Й. Вапцаров".

В раздела за технически науки за награда "Варна" е предложен проф. д-р инж. Стефан Терзиев за ново направление в електрониката и електрообзавеждането - архитектурното осветление и книгата му "Архитектурно осветление", от ВСУ "Черноризец Храбър". В същия раздел е номиниран и доц. д-р инж. Георги Киров за значителен международен научен принос в научната област за технически науки - направление комуникационна и компютърна техника. Предложението е на Съюза на учените - Варна.

Две са предложенията за колективни награди. Номиниран е научният колектив с ръководител ст.н.с. д-р инж. Евгени Миланов за разработката "Изграждане и развитие на научноизследователска и приложна аеродинамична лаборатория", която представлява значима придобивка за научната инфраструктура на града и предоставя възможности за широк спектър изследвания и за обучение. Предложението е на Института по хидро- и аеродинамика - Варна, към БАН. Втората номинация е за научния колектив от ТУ - Варна, с ръководител доц. д-р инж. Ангел Димитров за разработване на икономичен автомобил - прототип, класиран на трето място в престижното световно състезание Shell Ekomaraton - 2009. Предложението е от Техническия университет.

Кратко обобщение на националистБг.ком: Особено интересна е последната номинация за икономичен автомобил. Нашият въпрос към Областния, Кмета, едрия варненски бизнес и изобщо към варненци е: Защо няма да произвеждаме такъв автомобил от "бъдещето" при толкова сериозни ВУЗ-ове, кадри, богати бизнесмени във Варна? А внасяме скъпи и често неефективни чужди коли?
Потребител:


Коментар:

1. Потребител: Бай Ганьо     Дата: 2010-04-19 16:10:16    
Колко лева са приходите от номинираните? Или давай да награждаваме нашите хорица, а? Пропуснати са по-значими постижения, дано да не са по политическа поръчка.