Прегледи: 6601 - Коментари: 0
Студенти организират научна сесия в ТУ - Варна

Студенти организират научна сесия в ТУ - Варна Студенти организират научна сесия в ТУ - Варна

Поредната студентска научна сесия организирана от студентски съвет с подкрепата на академичното ръководство на Технически университет Варна бе проведена на 13 Април 2010г.

Присъстваха и откриха сесията: Председателя на студентски съвет - Диляна Петкова, проф. д-р на академическите науки - Димитър Георгиев, Зам.-Ректор - инж. Митко Александров, зам.-ректор на науката и научноприложна дейност - доц. Д-р. Иван Иванов. По статистика все повече участници и доклади обикновено се движат до 60-80, а тазгодишното до вчера бяха над 120 доклада и постъпват още. Бележим - доста голяма активност, сякаш не са времена на криза. Имаше присъствие на Бургаски Свободен Университет, НВУ "Васил Левски", Факултета към Военния Университет в Шумен и Висше Военноморско Училище "Н.Й.ВАПЦАРОВ" - гр. Варна.

Отбелязвяме докладите в една от научните секции:

Секция II – KФ
"Корабостроене и топлотехника"

Дата: 13.04.2010г. Начало: 10:30 часа
Зала: 401 М

1.Дамян Димитров Станев – "Система за дълбока утилизация на топлината за намаляване консумацията на гориво и емисиите на CO2" – ТУ Варна, медиапроектор 10,30 часа

2.Александрина Захариева Василева – "Бордово колебание на плаващ ветрогенератор" – ТУ Варна, медиапроектор 10,45 часа

3.Александър Атанасов Алексиев – "Демонът на Болцман" – ТУ Варна, 11,00 часа

4.Васил Живков Йорданов – "Числено определяне на хидродинамичните характеристики на плаващи съоръжения при вертикално колебание" – ТУ Варна, медиапроектор 11,15 часа

5.Георги Пламенов Димитров – "Особености при проектиране на речна LPG баржа" – ТУ Варна, медиапроектор 11,30
6.Дани Еьсан Арафат – "Piston Running Behaviour" – ТУ Варна, медиа проектор 11,45

ПОЧИВКА от 12,00 до 12,15

7.Димо Ангелиев Апостолов и Иван Стоянов Христов – "Бърз и лесен избор на Главен Двигател" – ТУ Варна, медиапроектор 12,15 часа
8.Илия Румянов Иванов – "Якостно изчисление на двойно дъно, като тънкостенна конструкция" – ТУ Варна
9.Магдалена Валентинова Танчева – "Wartsila RT – flex50" – ТУ Варна, медиапроектор 12,45

10.Михаил Башир Махе и Ася Николаева Ангелова – "Изследване условията за кондензация на влага в жилищни помещения с алуминиеви и пласмасови прозорци със стъклопакет" – ТУ Варна, медиапроектор 13,00 часа

11.Петьо Руменов Попов – "Апроксимиране на графиките на Лакенби за загуба на скорост при движение в плитка вода на кораб" – ТУ Варна, медиапроектор 13,15 часа
12.Светлозар Димитров Нейков – "Автоматизация при проектиране на корабния корпус" – ТУ Варна, медиа проектор 13,30 часа
13.Светослав Валериев Караиванов – "Експериментално изследване паралелната работа на центробежни помпи при различни схеми на свързване" – ТУ-Варна, медиапроектор 13,45 часа


Комисия за проектите бе в състав:
Председател:
Доц. Виктор Чириков
Членове:
1.доц. Христо Трендафилов
2.Костадин Колев - студент

Това е само една от секциите, в която докладвахме днес. След което, в края на деня бяха наградени отличилите се със сертификати, а почерпката бе в кафе-сладкарницата в Нов Учебен Корпус.

Светлозар Нейков NEYKOV
Потребител:


Коментар: