Прегледи: 5863 - Коментари: 1
Важно съвещание с директорите на училища във Варна

Важно съвещание с директорите на училища във Варна

Днес в Община Варна от 14,00 часа се проведе Оперативно съвещание на директорите на общински училища, организирано от дирекция Образование и РИО – Варна.

Интервю с Николинка Даскалова, водещ и началник на РИО – Варна:

Знаете, че всеки месец имаме традиционно съвещание с директорите на Варненските училища.

Дневният ред на днешното съвещание е националните програми, които излязоха преди два дни, бяха публикувани с Решение от първи март. Те са десет на брой, така че с директорите ще коментираме изпълнението, датите, по които трябва да бъдат попълнени формулярите.

Тъй като вече сме в една много сериозна организация за провеждане на държавните зрелостни изпити от 15 март до 26 март във всяко едно училище, където има дванайстокласници, трябва да бъдат създадени условия. И все пак, за последен път коментираме подаването на заявление за допускане до зрелостни изпити.

Традиционната тема, която е от 15 септември, която е свързана с организацията за приема – Първи клас. И евентуално ако възникнат някакви въпроси да можем да отговорим. Съвместно да направим съвещание с представители на Дирекция "Образование". Ще имаме и удоволствието на съвещанието да присъства и директорът на дирекция "Образование" г-н Коста Базитов.

Въпрос: Ще можете ли да ни кажете някои от тези решения на националните програми?
-Националните програми са тези, които действат за миналата и по-миналата година. Първата национална програма е свързана с оптимизация на училищната мрежа. Има няколко мерки, едната от които е организация на вътрешната структура, държавата подпомага училищата. Една нова мярка има в националната програма на "Училищата - територия на учениците", свързана с подпомагане на въвеждането на целодневната организация в първи клас. Продължава мярката "Без свободен час!". Тази, която миналата година беше въведена и благодарение на което, както знаете, свободните часове на учениците бяха доведени до минимум.

А целодневното обучение ще бъде ли върнато?
-Да, разбира се, знаете, че в началото на годината започнахме организация, имаше няколко дебата. На последния, който проведохме предния месец, община Варна представи вижданията и възможностите. Има вече заповед, представена от Министъра за създаване на организация за въвеждане на целодневното обучение. Днес приключи съвещанието с представители на всички дванайсет общини, с главните специалисти, за да можем да създадем една оптимална организация за осъществяване на целодневната организация на обучение. В цяла Варненска област - като се надяваме, че заедно с община Варна и директорите на Варненските училища ще намерим оптималния вариант, защото, знаете, специално за училищата на територията на Варна, там където имаме двусменен режим и голям брой ученици, не на 100 % ще може да се осъществи.

Нещо повече за заявленията на дванайстокласници?
-Заявленията на дванадесетокласници се подават от 15 март до 26 март, освен учениците, които в момента са дванайсти клас, заявления могат да подават и всички лица, които са завършили предходни години, но не са успели да се дипломират.

Съвещание:
Уважаеми колеги,
искам да благодаря, че бързо се отзовахте на поканата да направим традиционното съвещание. Преди да започнем съвещанието, ще ви помоля да станем на крака и да почетем паметта на г-жа Ставрева, с която се разделихме преди две седмици. Колеги, на 09 Март излязоха нашите няколко национални програми, във връзка с което решихме да проведем съвещанието днес. Дневният ред е националните програми, за да можем да уточним сроковете, в които всеки един от нас трябва да си свърши работата.

Коментар по заповедта на министъра на образованието младежта и науката за целодневната организация на обучение в първи клас.

Малки указания свързани с държавните зрелостни изпити и по-точно подаването на заявление. Знаем, че от 15-ти, т.е. от понеделник започва. Коментар по заповедта на Министъра, свързана с правилата за работната заплата на директорите през 2010 г. И евентуално, ако възникнат някакви въпроси и други. В точка разни ще коментираме останалите неща.

Благодаря на община Варна, че много бързо ни съдейства за организиране на това съвещание. Тъй като буквално в рамките на вчерашния ден, реагираха бързо и осигуриха залата. И благодаря на г-н Базитов, че намери време днес, тъй като има и други ангажименти, да присъства на заседанието. Предполагам, че има идеи и с какво да ни запознае, след като приключим по основните наши въпроси.

Не знам дали сте успели да намерите постановлението - с Решение номер 106 от 1-ви март 2010 г на Министерски съвет се приеха националните програми. Голяма част от тях са тези, които действаха изминалата и по-миналата година. Но аз ще си разреша съвсем кратко да мина през всички, за да уточним датите, по които, ако имате желанието да кандидатствате, това да се случи и в една, две национални програми има нови моменти, на които ще ви обърна внимание.

По националната програма "Оптимизация на училищната мрежа". Първият модул оптимизиране на училищната мрежа е функция на общини и министерство, затова няма да коментирам. Преминавам към втория модул - "Оптимизиране на вътрешната структура на училищата с мярка изплащане на обезщетение на персонала". И тази година, както и предната година, знаете процедурата, предполагам, че община Варна, в най-кратки срокове ще ви изпрати графика, по-който трябва да подавате съответния формуляр, ако имате такива плащания.

Втората мярка колеги, която миналата година за първи път се реализира, "Мярката без свободен час" и която тече в момента през месец март. Отчитаме за предходната година, отново е факт, затова всички, които желаят да кандидатстват по тази мярка - до 26 март.
Тъй като пише в двуседмичен срок от публикуването, на 26 март Формулярите да бъдат представени в регионалния инспекторат по образование. За да може ние съвместно с общините да организираме комисиите и да изпратим документите в срок, по тази мярка има допълнително, по-подробно описание. Така че по-голямата част от въпросите, които миналата година съществуваха пред нас и сме ги уточнявали, сега вече са описани в мярката.

Националната програма "Квалификация" има два модула: Модул "Квалификации на учителите" и модул "Квалификации на директорите". Особено по втория модул всеки един от вас, може подробно да види какво ни предстои, като възможности за квалификация и обучение. Съвсем нормално е като дойдат при нас искания от страна на Националния институт за обучение на Директори, ние да ви поискаме информация от какво имате нужда и къде бихте желали да се квалифицирате.

В тази национална програма квалификация, най-вероятно част от вас са видели, че е включена националната конференция "Училището - желана територия на ученика", и тъй като има много кратки срокове до края на месец март трябва да мине областният кръг. Днес с представители на 12 общини взехме решение: Всички, които имат желанието да участват, до 22 Март да представят проектите си в случая на община Варна. Има възможности и програмата разрешава да няма общински кръг тази година. Така че съвместно с всяка една от общините ще селектираме проектите и ще имаме удоволствието да ви поканим в областния кръг, който ще е до края на месец март.

Следващата програма, която искам да коментирам, колеги, е програмата "Училището - територия на учениците". Знаете, че миналата година тя беше в два модула, тази година е в три.

Модулът "Реактуализация на училищния живот" е, който и миналата година съществуваше. С двете мерки финансиране на дейности свързани с празници на училища и тържествено отбелязване на кръгли годишнини.

И вторият модул е "Финансиране на дейности, свързани с разработване на училищна униформа". Сроковете и на двата модула, уточнени с министерството са до 9 април. Така че всеки желаещ дотогава трябва да подаде документите директно в Министерство на образованието младежта и науката, формулярите са публикувани. Надяваме се и тази година да е успешна по програмата както миналата. Третия е ученически, "Национални състезания и олимпиади".

Обръщам ви внимание, че тази национална програма има и нов модул. "Подкрепа на целодневното обучение на учениците в начален етап". Мислим, че всеки един от вас ще прецени и ще има възможност да участва. Максималната стойност за проекта е в рамките на 10 000 лв. И касае обзавеждане и оборудване на стая за полуинтернатна група. Всичко, което е необходимо в тази посока.

Останалите национални програми са "Модернизиране на системата на професионалното образование". Тя касае училища с паралелки за придобиване на професионална квалификация. Тъй като има общински училища, там сумите са до 300 000 лв. До момента са участвали, само държавни училища, ако училищата, които са общински преценят, че могат да реализират проект по тази програма - надявам се община Варна да ги подкрепи.

Националната програма "С грижа за всеки ученик", отново е факт, към момента ние работим по националната програма от миналата учебна година. Просто коментирам, за да знаете и учителите и вие, че от 1-ви юли ще продължим да работим, тъй като ще стъпим на резултатите на учениците от външното оценяване и от областните и националните кръгове на различните видове олимпиади.

Останалите национални програми, са свързани с реализиране - те са функция на Министерство на образованието, младежта и науката, но тази програма при всички случаи ще бъде реализирана. На територията, на всички училища в страната. Националната програма "Модернизация на материалната база в училище" с модулите спорт, училище и модул, създаване на достъпна архитектурна среда също е функция на министерството. И друга национална програма "Роден език", за да знаете, че съществува.

Вижте заповедта на министъра от 24.02.2010 г. Тя е свързана със създаване на целодневна организация на обучение през учебната 2010-2011г.

По-голямата част от точките са дейности, които ние и предишни години правихме. Решения на педагогически съвет, за критерии за поведение, например. Нещото, което ще ви помоля, е просто в молбите и заявленията, които подават родителите, да сложат точка – "Желая" или "Не желая". За да видим мнението на родителската общност в тази посока. Като всички знаем, че директорът е този, който определя броя на паралелките, имайки предвид кадри, база. И т.н. Знаем, че в някои училища имаме определени проблеми във връзка със сградния фонд. Така че вървим към оптимален вариант, за създаване на целодневна организация на обучение.

Така че след Априлската ваканция, след като си вземете решенията, публикувате ги по подходящ начин. Родителите предварително да знаят, какви критерии ще прилагате, ако броят на молбите е по-голям от броя на кандидатите, да са на видно място. Предварително да знаят какъв брой деца ще приемате. Тъй като това пак е ваша функция. Естествено е, че нещото, което ние можем да коментираме е, че класирането и най-вече записването, най-удачно е да стане след първи юни. Защото до първи юни те са в детските градини, празниците им да са съвсем нормално, така както са ги планирани детските градини.

Няма нищо по различно от миналата и по-миналата година във връзка с организацията на приема. Правили сте го досега, единственият нов момент е оптимално осъществяване на целодневна организация на обучение. Във всички случаи коментарите и допълнителните дискусиите и срещи ще продължат, така че ще направим необходимото, че да отговорим на потребностите на родителската общност и затова предварително те трябва да са наясно, а и ние, колко от тях биха желали да се възползват от целодневна организация на обучение.

Следващият въпрос, по който искам да направя кратък коментар, е свързан с правилата за работната заплата. Знаете, че от първи март вече имаме заповед, с която Министърът на образованието във връзка с изпълнение на чл.10 от Наредбата за работната заплата - Утвърждава правилата за определяне на работните заплати и допълнителните плащания за 2010 г.

Нещото, което искам да уточня, във всички случаи съм наясно, че вече сте запознати със съдържанието на заповедта и на правилата. До 15 март, ако заплатите са ви по-ниски от тези от регламентираните в приложението, да представите необходимите документи. А допълнителните плащания, в зависимост от вътрешните правила, тогава, когато се променят, ще се случат по същия начин, както предните години.

Има един нов момент, колеги, в правилата за определяне на работната заплата, свързан с това в края на 2010 г. Дадена е възможност, работодателят на директорите да награди изявени директори, във връзка с което, сега устно и писмено, ще поканя представители на работодателските организации, за да можем да коментираме допълнителните критерии, така че към края на месец април - всеки един от вас да е запознат. Като от сега ви казвам, че няма как да стане по-рано награждаването, все пак е свързано с бюджетни средства и вече с колегите, представители на работодателските организации ще уточним, дали това да става в края на месец декември, или да го обвържем с 1-ви Ноември. Тъй като дотогава ще сме наясно, колко и какви възможности имаме, защото има такова изискване.

Две изречения за държавните зрелостни изпити: От 15 март до 26 март подаване на заявление! Обръщам внимание специално към учениците, които са на самостоятелна форма на обучение.

Направете всичко необходимо, така че те да са наясно че до 26 да подадат заявление!!! /Голямо е по изрична молба./ Не само дванадесетокласниците, а всички лица, които предни години са завършили дванайсти клас, но не са се дипломирали, също в този период само от 15 до 26 март ще трябва да си подадат заявлението в същото училище, в което някога са се обучавали, ако училището е закрито, подават молба до Регионалния инспекторат по образование!

Знам, че всеки един от вас е провел съответните родителски срещи, знам, че във фоайетата ви има специални Табла "Държавни и зрелостни изпити". Всички дванайстокласници са запознати с графика. В началото на следващата седмица ще ви раздадем допълнителни материали, както за седми клас, така и за дванайстокласниците със съответните табла, за да ви подпомогнем в тази насока.

И последната точка от дневния ред е свързана с графика за отпуските. Благодаря за бързата реакция. И отново да уточним, графика, който вие сте подали, съм го утвърдила, като вече, ако се наложи, подавате съответната молба. Графикът, знаем, че е по Кодекс на труда изискване, което и вие изпълнявате като работодатели, за да можем добре да съчетаем работата с отпуските. Като колеги през месец май всички сме наясно, че няма как да сме в отпуска, дори и два дена. Аз благодаря за вниманието, ако нямате нищо против, да дам думата на г-н Базитов и след това да отговаряме на въпроси и да правим уточения, ако има такива.

Зиректорът на Дирекция "Образование" в община Варна, г-н Коста Базитов:

-Благодаря, г-жо Даскалова, ще се опитам да бъда кратък. Тъй като става дума за преки програми, аз искам да благодаря на всички колеги, които осъществяват проекти в училищата, спечелени по различни направления. Освен чрез Министерство на Образованието и по други донорски организации, които в резултат на взаимната ни дейност и подкрепящо писмо, което сме дали и подкрепата, която осъществяваме на общинските и не само на общинските училища.

Водят своите делегации в община Варна, срещат се с администрацията на община Варна. Ние показваме каква е политиката на общината не само в областта на образованието, а и в интерес на бъдещо развитие на града ни. Тези контакти, които осъществяват те по линия на международните проекти, помагат да утвърдим името на община Варна като достоен кандидат за европейска столица на културата.

И в тази насока: Благодаря на колегите от Четвърта езикова гимназия, на основно училище "Ангел Кънчев", благодаря на колегите от "Любен Каравелов" за проекта, който е спечелен от Японското посолство. Искам да гарантирам, че всеки един такъв жест от страна на участие на училище в международните проекти, среща и ответния жест на администрацията от община Варна.

Може би пропускам някого и ако желаете, ме допълнете, защото всички те заслужават и тази положителна позиция на община Варна ще продължи. По този повод сте получили, едно списание, на едно издателство "Просвета", там редакционният колектив е изключително от директори на софийски училища. Това е изключително добра практика, на издателство "Просвета", да създаде екип от директори, които да издават списание, в помощ на директорите на училищата.

Искам да отбележа, че в опита, споделен от директора на Софийската 33-та Езикова гимназия изрично попитаха, могат ли да споделят добрия опит на община Варна, по формулата за разпределение на средствата, дадох съгласие. Аз съм изказал благодарност, на г-жа Николова, че тази формула най-добре отразява взаимоотношенията с общинските училища, политиката на община Варна за преразпределяне, за държавно делегирания стандарт. И тази формула е посочена като опит добър, който да усвояват софийските директори.

Искам да благодаря, на всички, които взеха участие на шествието по повод 3 Март! Искам да апелирам още един път към всички вас, когато има национални празници и когато има определени шествия. Аз видях много директори и съм много радостен, че видях много директори на това шествие. Но молбата ми е, знамената на училището с определена група, деца също да бъдат в шествията, които са определени, като национални празници, и които ние трябва да празнуваме по определен начин.

24 Май е като нашият празник, който го празнуваме както трябва, разбира се, но нека да отбележим НАЦИОНАЛНИТЕ ПРАЗНИЦИ! Ако ви направи впечатление, Морската градина беше пълна с млади хора, със съграждани. Добре би било да показваме нашите символи, училищното знаме и по подходящ начин да честваме по време на тези празници.

Искам да благодаря на всички колеги, които мотивираха своите учители и ученици, за участие в конкурса "МОЯТА БЪЛГАРИЯ!". Става традиционен, добър, привлекателен, с награден фонд, който привлича децата, но струва ми се, че някъде загубваме нишката между 8-12 клас, предучилищната възраст, 1-4 клас, 5-7 намалява участието, за да стигнем до единични участия в тези конкурси. Моля ви, има достатъчно време, ще изпишем правилата наново, ще ви ги изпратим.

Мотивирайте децата за участие в такъв род конкурси, които издигат не само собственото ни самочувствие, но и принадлежността към училището, а и толкова много родители имаше на концерта, който беше в чест на Трети март. Аз лично почувствах вълнението и на родителите. Да правим така, че в празненствата, които организира община Варна, да бъдат съпричастни все повече граждани чрез деца. Благодаря и на всички участници, в състезанието, което вчера приключи, КАКВО?, КЪДЕ?,КОГА? От училищата.

Напомням че на 13.04.2010 г от 17,30 е състезанието за Купата на кмета! Другата седмица ще направим среща с екипите, които работят за това състезание. Твърде добре един месец преди това, убеден съм, че кипи усилена работа в ДКС – Дворец на Културата и Спорта - Варна. Обадете се на колегите от сектора на г-жа Иванова, кои ще участват, за да ви поканим на една среща при нас.

Ще публикуваме в сайта на дирекция "Образование" в понеделник проверките, които са на опитния отдел. И на системата за финансово управление и контрол. Ние сме информирали, че една седмица преди това, с писмо ви указваме, че във вашето училище ще има такава проверка. Тази година проверките са съвместни: одит и звук. А ще изведем темите, по които ще бъдете проверявани в понеделник, на сайта на Дирекция "Образование", а не сроковете и училищата, това е впоследствие с писма една седмица преди това.

На 20 – 21 март в ДКС – подкрепяме съвместно с инспектората по образованието една конференция за утвърждаване и повишаване авторитета на учителя, имате покани, ако не е късно, можете да отидете в сайта на дирекцията. На 26 март от 10,00, в зала Варна, колегите от центъра за психолого-педагогическо обслужване - Знаете, че работят много интензивно, под ръководството, на г-жа Цвета Сиянова. Ще се презентира тяхната дейност, ще се направи една дискусия и взаимоотношението с другите дирекции. По проблемите, които касаят психологическото и педагогическото общуване с децата.

На 29 март в 2 часа, в Карин Дом, по проект, който е спечелен от Карин Дом и Дирекция "Образование" - Ще има една среща с представители на 10 училища и 10 детски градини. Каним и други колеги, педагогически съветници и учители, които работят и имат опит с деца със специфично образователни потребности.

Моля ви да погледнете Държавен Вестник брой 19. Там е публикувана Наредбата за безопасни условия на труд.

Подписан е договор за абонаментно обслужване на софтуера. Ще префактурираме, към вас, за да изплащате фактурите, за вашия софтуер, който използвате за финансовото счетоводство.
От вторник, ваши специалисти, или лично вие с дълбоко уважение бихме ви посрещнали да си получите бюджетите за 2010 г.

Направихме един анализ, през тези пет-шест дни, през които не се провеждат учебни занятия.
Няма да споменаваме училищата, но искаме да отбележим, че в някои училища инсталациите са работили 12 часа. За поддръжка на сградата. А със същата кубатура сграда - в други са работили по 4 часа. Разбирате за какво става въпрос.

Справката е пред мен. Делегираният бюджет е пред вас.

Но като направите една сметка, мисля че трябваше по-внимателно да отоплят сградите. Моите колеги ми казаха, да, те ще ви отговорят директорите, че се готвиха всеки следващ ден да бъдат на училище. В 4 часа ви казахме, че нямате да учите. Значи вие до 4 часа се готвите за следващия ден... И в 4 като ви кажем, че няма да учите, спирате. И тя замръзва инсталацията през нощта... Така - не коментирам повече...

За целодневната организация няма да споделям нищо, защото както е известно, при заповедта на министъра към вас, общината не съществува. Ако срещнете някаква трудност, заповядайте на 11 етаж в общината, може би ще ви помогнем.

Състезанието в библиотеката. Имате указанията, писмо, с което ви кани да участвате в това състезание.

Лично мнение на общината е, че преминаването на организацията от Дирекция "Образование" и от Детския комплекс към дирекция "Младежки дейности и спорт" минаха без всякакво усложнение. И общинският кръг на ученическите игри се проведе при отлична организация. Предстои областният кръг, някои започнаха даже, по всички проблеми, които ще възникнат и възникват. Дирекция "Младежки дейности и спорт" ще изведе позитивите и негативите по тази организация. И с инспектората на образованието ще уточним следващата година как да провеждаме ученическите игри. По този повод искам да кажа на ОУ "Добри Чинтулов" и ОУ "П.Р. Славейков". Волейболът за 5 и 7 клас на 16 и 17 март е в основно училище "Цар Симеон Първи".

Приета е наредба за Младежки дейности, от комисията по "Младежки дейности и спорт". След сесията другата седмица или по-другата, когато имат сесия, вече можете да кандидатствате. Тя ще бъде публикувана в сайта на образованието и на сайта на общината. За да можете да кандидатствате, по проектите, които финансира община Варна.

Коментари относно писма на дирекция по образование:
Едното от писмата е свързано с предложенията ви за награда "Варна". Уважаеми колеги, искам да ви кажа, че комисията работи изключително професионално и разглежда всяко едно ваше предложение за награда Варна. Без абсолютно какъвто и да било привкус на друго - освен на професионализъм. Гарантирам ви това и ви мотивирам, и амбицирам да предложите, колкото е възможно повече кандидати от училищата за награда Варна. Това е един морален акт.

Ще направим всичко възможно тези ваши предложения да стигнат чрез медиите и чрез брифингите и чрез другите форми, да стигнат до повече граждани. Учителството, тъй като няма възможност на всички да дадем материален стимул, може поне морален стимул, като ги номинираме за участие в надпреварата за награда Варна. Това също е част от философията на нашата дейност. Нека бъде част от философията и във вашата. Прегледайте условията. Има много учители, които заслужават да бъдат предложени за награда ВАРНА.

Изключете подсъзнателното, защото то съществува, няма да крия, че то съществува и във всеки един от нас, защото сме част от обществото и от системата. Но направете всичко възможно да има повече предложения за наградите ВАРНА. В писмото е записано до 16 април трябва да направите предложенията!!!

В панорамата на варненските училища 29 и 30 април. Това е една добра традиция, която създадохме и тя ще продължи, като няма да бъде в зала 20, а ще бъде в зала "Младост" на ДКС. Ще имате възможност да покажете много повече от това, което притежава едно училище, досега имаше само едно или две основни училища, които участваха. Това е панорама на Варненското образование, а не е панорама само за прием след 7 и 8 клас! И представяне само за приема. Ние мисля че трябва да го приемем като един празник на Варненското образование. Затова също ви моля да потърсите заявка и да направите заявка за тази панорама.

На последната страница сме ви дали да предложите вашето виждане за журналисти, които отразяват най-добре образованието, да го направите по подходящия начин! Всичко, което направите за колектива, то важи и за вас. За допълнителни плащания, при промяна на вътрешните правила си кандидатствате. 15 март е свързан само с основната заплата. Тъй като действаме брой деца към първи януари.

Поради тази причина този брой, знаем, че до септември месец се взема за константа и от тази гледна точка, няма логика да имаме възможности за променяне на основната работна заплата. Иначе за останалите документи, както досега сме си действали.

Относно въпроса за допълнително набавяне на заплатите или вземане от общия бюджет за пълно дневно обучение, ще се разбере най-вероятно на 30 април. Колеги, знаете, че тогава, когато има национална политика, винаги са се създавали условия, тя да се изпълни.

Молбата, която се прилага към родителя, е с проучващ характер за сега. "Ако желае или не детето му да учи целодневно". Във всички случаи директорът сам си определя броят на паралелките и броят на групите за целодневна организация на обучение- те са свързани с няколко момента, единият е сграда или ако никой от родителите не желае, като тепърва ще се определят критериите за наднормените заявки – ако заявките са повече отколкото са местата. Независимо, че някои ще подадат заявлението след края на май – идеята на предходната молба е проучване. Като дори и малка част да я попълнят, тя ще определи цялостната политика на България за образователната система в училищата.

Трябва да се реши въпроса също, за това колкото ще искат, толкова ще учат така или ще има налагане на неискащите с национална политика за образованието. Дали ще се намали приемът? Дали ще има стандарт? Има много въпроси които остават... Обещано е да има бъдещи срещи...

За да се произнесе Министерство на Образованието за цяла България правят проучване. Те трябва да стъпят на приблизителна база данни, за да може да вземат правилното решение. Всички са наясно, че няма да се влиза в сегашния бюджет.. .

ДИСКУСИИТЕ ПРОДЪЛЖАВАТ. ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ОСИГУРОВКИ. ВСИЧКО ТЕПЪРВА СЕ УТОЧНЯВА.
Няколко Съобщения и интервю със Съюза на Математиците: На 20-ти в събота е най-масовото състезание по математика. Европейското Кенгуру. Центровете за града и за областта са оповестени предварително, има ги и в условие на задачите на децата.

По същото време от 10,00, пак на 20-ти. В Актовата зала на 3ПМГ "Акад. Методий Попов"/ ОУ "П.Славейков" ще има годишно на Съюза на математиците. Пролетната конференция на съюза на математиците по изключение ще бъде в курортен комплекс "Албена" от 6 до 10 април. Има решение на Съюза на математиците. Всички членове на съюза, които си осигурят финанси за командировка, са поканени, а самото участие се поема от Съюза на математиците. Като равнище за 4 дневните участие за един учител става дума за около 200 лв командировъчни.
В момента тече срокът за подаване на регистрация.

В националната програма, публикувана миналата година, срокът беше 15 март. А сте прави, че до 31 март 2010 можем да използваме парите, които са ни предоставени. В новата програма ще видите че има и други възможности.

Ние нарочно си оставяме 15 дни запас, за да ги обработим, ако има отсъстващи учители, вие назначавате, ние трябва да обобщим базата данни на 110 училища с N на брой замествания от миналия април 2009 г досега. Нашата справка е изключително тежка с хиляди редове. И тъй като е свързана с договори и пари, трябва да сме изключително точни.

В април месец ще се работи с основните училища и СОУ-тата много интензивно да започнем да работим първичната база данни за осигуряване на външното оценяване за 7 клас. Работим по една много широка нормативна уредба, която не е само на Министерство на образованието, младежта и науката, но и на останалите министерства: министерство на труда и социалната политика, министерство на здравеопазването и т.н.

Но в крайна сметка всичко това е свързано със създаване на по-добри условия за децата. Ако имате нужда от помощ, въпреки малкия състав на инспектората, знаете, че винаги сме на среща и се надяваме да ви помогнем и да се справим.

Във връзка с Конференцията "Училището - желана територия на ученика", миналата година имаше много добри разработки, които не можаха да се класират. Знаете и тази и предните години - само по три проекта.

Така че там, където вече е работено, съвсем спокойно учителите могат да кандидатстват, като я подобрят, така че децата да участват активно.

Светлозар НЕЙКОВ
Потребител:


Коментар:

1. Потребител: Жечка Христова-гр.Ахелой     Дата: 2011-03-23 22:03:54    
Здраве и успех и занапред!