Прегледи: 4350 - Коментари: 1
Отчет на Варненския административен съд

Отчет на Варненския административен съд

В петък от 14,00 под ръководството на Тинка Косева /в бяло на снимката/ се проведе отчетната дейност на ВАС.

Прочете се Годишния доклад за дейността на ВАС за 2009 г и се обсъдиха проблеми по него и някои парливи проблеми на административното правораздаване. Гости на събитието бяха, членовете на Висш съдебен съвет – г-н Петър Стоянов, г-н Вельо Велев, г-н Стефан Петров и г-жа Венета Марковска /най-вляво на снимката/ – Зам.-Председател на Върховен административен съд.

След отчетената добра работа и успех за изминалата година, беше прочетено благодарствено писмо на един оправдан гражданин, което разведри обстановката. Като представителите на Върховния съд казаха, че ще се стремят към пълна прозрачност за съдебната система и да премахнат страха между институциите и обществото. Което значи, че са готови да отговарят на нашите въпроси с удоволствие, което им прави чест. И - съдиите недоволстваха за ниските такси за обработка на дела.

НЕ знам защо медиите отразяват само лошите аспекти на дела от съда. При условие че гражданските дела са повече от 70 %?

НЕ знам също, защо медиите не хвалят съдебната ни система, която си върши работата прекрасно?!? Замислете се, ако има завишение на броя на делата спрямо предишни години, проблемът не е в съдебната система а някъде другаде!

Ето и основните числа:
Общо дела: 4806 /с 372 повече от 2008 г/
Свършени: 3592 /от тях 2744 първоинстационни и 848 на втора инстанция/.
Прекратени: 878 или 24 % /при показатели за 2008 г 30 % - 961 дела/.
първенец по брой на свършените дела - 185 е съдия Благовеста Липчева /като броят на делата е важен показател, но има и много трудни за решеване, които са друг съществен критерий/.

БРАВО НА ЗАЩИТНИЦИТЕ НА НАШИТЕ ПРАВА!!! Въпросът остава обаче: защо делата продължават да се увеличават, може би в сигурността на държавата нещо ни куца?

Беше внесено предложение за нов проект за съдебното законодателство, който се разработва в момента.

Светлозар Нейков

НационалистБг.ком: Това е първият репортаж на нашия човек Светлозар Нейков в съдебната система. Всеки може да види силните страни на репортажа, а слабостите са, за да ги превърнем в сила.
Потребител:


Коментар:

1. Потребител: Георги Димитров     Дата: 2010-03-06 19:47:29    
ВЕСТНИК “РАБОТНИЧЕСКО ДЕЛО” №78 от 04.12.1933г.

“ЗА НАЦИОНАЛНИЯ ВЪПРОС”

В брой 23 на в. “Работничка” в уводната статия за Ньойския договор е казано, че с този договор били отрязани живи части от снагата на България, Тракия, Македония, Добруджа и Западните покрайнини. Македония, Тракия, Добруджа - живи части от снагата на България? Как е могла редакцията на пролетарския вестник “Работничка” да допусне в своите колони подобна дива националистическа мисъл, за радост на българските империалисти? Или за редакцията на в.”Работничка” не е още ясно, че Тракия, Македония и Добруджа, не са български земи отрязани от снагата на България, а земи чужди, които националистическа България иска да завладее за да ги подложи на зверска колониална експлоатация? Нима не е ясно на редакцията на в.”Работничка” че фашистка, империалистическа България в съгласие с империалистите победители получи живи части от снагата на Македония и Тракия, които като завладени и чужди земи тя подложи на двойна колониална експлоатация и гнет? Как е могла редакцията на в. “Работничка” да допусне тази дива националистическа лъжа за българския характер на Тракия, Македония, също и Добруджа и по такъв начин да стане проводник на великодържавния български шовинизъм и да му даде право върху Македония, Тракия и Добруджа? Случайно ли е допусната от пролетарския вестник “Работничка” тази недопустима грешка или тук има нещо повече? Ако тук има недоглеждане от страна на редакцията - това е една недопустима немарливост. Ако ли пък редакцията действително смята Тракия, Македония и Добруджа за “отрязани части от снагата на България, то това е толкова опасна работа, че трябва веднага да се обърне внимание върху редакцията на оня наш вестник на който е поверена една от най-отговорните задачи на мобилизация на трудещите се жени срещу империалистическата политика на фашистка България и готвещата се война. За честта на в. “Работничка” ние не допускаме редакцията да мисли, че Тракия, Македония и Добруджа са “отрязани части от снагата на България” Но все пак допуснатата грешка на в.”Работничка” трябва да ни накара да се замислим върху следното.
Има не малко класосъзнателни, които мислят, че Македония, Тракия и Добруджа, са български земи. Тези уж класосъзнателни са заблудени от обстоятелството, че в Македония, Тракия и Добруджа наистина живеят значителни компактни маси българско население. Едни от тия уж класосъзнателни (предимно интелигенти) не могат да видят по-далеч от носа си и мъдруват лукаво, а други явно не са ликвидирали с националистическите и шовинистични предразсъдъци, които са още живи у тях. “Разтърси някой руски комунист и ще видиш у него великодържавния руски шовинист” казваше Ленин преди 13 години. “разтърси някой български класосъзнателен и ще видиш у него великодържавния български шовинист” с пълно основание можем да кажем и ние. Ние сме длъжно да вникнем в дълбокия смисъл на думите на великия учител, да разберем колко дълбоко е съумяла буржоазията да вкорени националистичните и шовинистични предразсъдъци в масите, че от тази зараза не са се очистили мнозина класосъзнателни, за да стане ясна всичката важност на нашата задача в борбата срещу великодържавния шовинизъм, както и срещу дребнобуржоазния национализъм. В лицето на онези уж класосъзнателни, които мъдруват върху обстоятелството, че “в Македония, Тракия и Добруджа живее компактно българско население” ние трябва да открием проводници на великобългарския шовинизъм.
Една от най-главните наши задачи, в борбата срещу войната във връзка и с класовото пролетарско разрешение и на националния въпрос, това е борбата срещу великодържавния шовинизъм и дребнобуржоазния национализъм. Дългът на нашия печат е да разкрива всички проявления на великодържавния и дребнобуржоазния национализъм, водейки борбата срещу великодържавния шовинизъм по националния въпрос, като главна опасност в редовете на българските работници и селяни. Нашата задача е да разобличаваме, неуморно българския великодържавен шовинизъм, лъжата за българския характер на Македония, Тракия и Добруджа - това прикритие за завоевателната империалистическа политика на фашистка България. Нашата задача е да доказваме неуморно, че Македония, Тракия и Добруджа, трябва да принадлежат на македонци, тракийци и добруджанци. Задачата на нашия печат е да мобилизираме българските работници, работнички, селяни и селянки на борба срещу завоевателната политика на българския империализъм за осуетяване на готвещата се война и въоръжена антисъветска интервенция, да мобилизира трудещите се маси у нас на борба под лозунга за правото на Македония, Добруджа и Тракия за пълно национално самоопределение до отделяне в самостоятелна държавна единица под лозунга за единен работнически фронт на пролетариата и угнетените народи и националности на Балканите.
Дългът на в.”Работничка” е да провежда неуморно тази задача сред трудещите се жени без което самото нейно изпълнение е невъзможно, а не да допуща такива грешки, които я правят несъзнателно проводник на великобългарския шовинизъм.
Надяваме се, че редакцията на в.”Работничка” ще разбере добре своята грешка и ще я поправи, не само чрез необходимата за случая самокритика, но и чрез всестранното подобрение на вестника, чрез работата за неговото издигане на ленинска височина за да бъде той истински борчески тръбач на класовата пролетарска идеология и класов организатор на работничките и всички трудещи се жени в нашата страна.
читател на в. “Работничка”