Прегледи: 2873 - Коментари: 2
ВСУ: Западът унищожава България

ВСУ: Западът унищожава България

Варненският свободен университет "Черноризец Храбър" организира вчера от 15,00 среща с представителите на бизнеса и местната власт.

От думите на водещия Яни Янев /ексобластен, както и ексдепутат от НДСВ/ и Ректора на училището проф Анна Недялкова стана ясно, че имат сериозен проблем. Заради натресената ни от Запада СФК - редица студенти са прекъснали образованието си - просто нямат пари за такса, а някои изобщо за нищо, дори за храна.


Та нещо като молба, нещо като разговор, нещо като споделяне от страна на ВСУ се получи. Впрочем, стана ясно, че прекъсващи заради семейно безпаричие има във всички ВУЗ-ове в България.

Присъстваха всички районни кметове на Община Варна, 5-те на брой, общинските кметове на Долни чифлик Борислав Натов и на Аврен - Красимир Тодоров. Реч дръпна и шефът на ФКЦ Илко Раев /за нея ще кажем няколко думички/, Искрен Георгиев - екстудент от САЩ, работил по време на обучението си там, финансистката на община Дългопол, шефката на "Младежки дейности" в община Варна Калина Попстефанова, представители на НАП, НОИ, шефове на фирми и доста студенти.

Основното послание на проф Недялкова беше, че българинът е поставял образованието винаги, още преди Възраждането си до днешната криза в най-високите нива на ценностната си система. А днес не е така. + - Дания, Финландия въвеждат безплатно висше образование, а Германия, Холандия и Англия /всички засегнати от кризата - и във висшето образование/ - въвеждат мощни преференции за чуждите студенти. Обаче, примерно безплатното образование после води до задължителна работа в съответната страна. Всеки знае, колко струва и колко произвежда интелектуалният труд на Запада, вкл в САЩ.

България губи най-високопроизводителните си чеда, а нашите рожби правят по-богати и без това свръхбогатите западняци. Не коментираме демографския грабеж и унищожението на националния генофонд. Като резултат от ученето в чужбина - българското семейство плаща прескъпите разходи за храна и потребности в Запада, а при връщане се хабят още пари за легализиране на дипломи и пр.

Яни Янев успокояваше, че всичко в здравното и пр. осигуряване е предвидено, ама от изказалите се бизнесмени и студенти стана ясно, че не е така. Примерно - при повече спечелени пари - можеш да надвижиш доход и да загубиш ... стипендията си. Абсурд - ама се оказва действителен.

Стана ясно, че поне 50 % от студентите не желаят да се развиват в кариерата си, а някои просто се срамуват или не рачат да работят. Някоя хубавелка-студентка да мие чинии ли, а? На този тип мислене сървайварът Илко Раев се противопостави, като предложи изгодна почасова работа /2 ч на ден/ за охрана или разпоредител/к/и. + гледане на стари хора, т.е. социален патронаж - всичко с дневна сумичка - 20-на левчета. Кой ти ги дава.

Държавата не е уредила този проблем с временната заетост на студентите. Калина Попстефанова сподели за немската пословична организация. Конкретно - в Германия има "Studentenberg" /да речем - студенстки хълм/град/укрепление/, който организира всичко в студентския бит - от хляба до всякаква работа по време на следването.

От всички изкази стана ясно, че Западът не познава думата "солидарност", но си остава същия грабител, който с огън и смърт смучеше кръвта на Африка, Азия и Америка над 5 века. А сега прави същото и с нашите студенти - с бъдещето на България.

Изходът - всеки обучен ученик в България, който отиде да работи на Запад - съответната западна фирма или учреждение да плати средното образование на обучения българин/ка но С ЛИХВИТЕ, каквито са те спрямо българите в грабителските западни банки в България.

Да кажем - както на времето - Смърт на западния фашизъм, Свобода за България!
Потребител:


Коментар:

1. Потребител: Вълчи капан     Дата: 2010-02-13 02:55:55    
Ама и този Яни Янев - където отиде, криза. В НДСВ,вВСУ все така.

2. Потребител: Георги Димитров     Дата: 2010-03-06 19:49:23    
ВЕСТНИК “РАБОТНИЧЕСКО ДЕЛО” №78 от 04.12.1933г.

“ЗА НАЦИОНАЛНИЯ ВЪПРОС”

В брой 23 на в. “Работничка” в уводната статия за Ньойския договор е казано, че с този договор били отрязани живи части от снагата на България, Тракия, Македония, Добруджа и Западните покрайнини. Македония, Тракия, Добруджа - живи части от снагата на България? Как е могла редакцията на пролетарския вестник “Работничка” да допусне в своите колони подобна дива националистическа мисъл, за радост на българските империалисти? Или за редакцията на в.”Работничка” не е още ясно, че Тракия, Македония и Добруджа, не са български земи отрязани от снагата на България, а земи чужди, които националистическа България иска да завладее за да ги подложи на зверска колониална експлоатация? Нима не е ясно на редакцията на в.”Работничка” че фашистка, империалистическа България в съгласие с империалистите победители получи живи части от снагата на Македония и Тракия, които като завладени и чужди земи тя подложи на двойна колониална експлоатация и гнет? Как е могла редакцията на в. “Работничка” да допусне тази дива националистическа лъжа за българския характер на Тракия, Македония, също и Добруджа и по такъв начин да стане проводник на великодържавния български шовинизъм и да му даде право върху Македония, Тракия и Добруджа? Случайно ли е допусната от пролетарския вестник “Работничка” тази недопустима грешка или тук има нещо повече? Ако тук има недоглеждане от страна на редакцията - това е една недопустима немарливост. Ако ли пък редакцията действително смята Тракия, Македония и Добруджа за “отрязани части от снагата на България, то това е толкова опасна работа, че трябва веднага да се обърне внимание върху редакцията на оня наш вестник на който е поверена една от най-отговорните задачи на мобилизация на трудещите се жени срещу империалистическата политика на фашистка България и готвещата се война. За честта на в. “Работничка” ние не допускаме редакцията да мисли, че Тракия, Македония и Добруджа са “отрязани части от снагата на България” Но все пак допуснатата грешка на в.”Работничка” трябва да ни накара да се замислим върху следното.
Има не малко класосъзнателни, които мислят, че Македония, Тракия и Добруджа, са български земи. Тези уж класосъзнателни са заблудени от обстоятелството, че в Македония, Тракия и Добруджа наистина живеят значителни компактни маси българско население. Едни от тия уж класосъзнателни (предимно интелигенти) не могат да видят по-далеч от носа си и мъдруват лукаво, а други явно не са ликвидирали с националистическите и шовинистични предразсъдъци, които са още живи у тях. “Разтърси някой руски комунист и ще видиш у него великодържавния руски шовинист” казваше Ленин преди 13 години. “разтърси някой български класосъзнателен и ще видиш у него великодържавния български шовинист” с пълно основание можем да кажем и ние. Ние сме длъжно да вникнем в дълбокия смисъл на думите на великия учител, да разберем колко дълбоко е съумяла буржоазията да вкорени националистичните и шовинистични предразсъдъци в масите, че от тази зараза не са се очистили мнозина класосъзнателни, за да стане ясна всичката важност на нашата задача в борбата срещу великодържавния шовинизъм, както и срещу дребнобуржоазния национализъм. В лицето на онези уж класосъзнателни, които мъдруват върху обстоятелството, че “в Македония, Тракия и Добруджа живее компактно българско население” ние трябва да открием проводници на великобългарския шовинизъм.
Една от най-главните наши задачи, в борбата срещу войната във връзка и с класовото пролетарско разрешение и на националния въпрос, това е борбата срещу великодържавния шовинизъм и дребнобуржоазния национализъм. Дългът на нашия печат е да разкрива всички проявления на великодържавния и дребнобуржоазния национализъм, водейки борбата срещу великодържавния шовинизъм по националния въпрос, като главна опасност в редовете на българските работници и селяни. Нашата задача е да разобличаваме, неуморно българския великодържавен шовинизъм, лъжата за българския характер на Македония, Тракия и Добруджа - това прикритие за завоевателната империалистическа политика на фашистка България. Нашата задача е да доказваме неуморно, че Македония, Тракия и Добруджа, трябва да принадлежат на македонци, тракийци и добруджанци. Задачата на нашия печат е да мобилизираме българските работници, работнички, селяни и селянки на борба срещу завоевателната политика на българския империализъм за осуетяване на готвещата се война и въоръжена антисъветска интервенция, да мобилизира трудещите се маси у нас на борба под лозунга за правото на Македония, Добруджа и Тракия за пълно национално самоопределение до отделяне в самостоятелна държавна единица под лозунга за единен работнически фронт на пролетариата и угнетените народи и националности на Балканите.
Дългът на в.”Работничка” е да провежда неуморно тази задача сред трудещите се жени без което самото нейно изпълнение е невъзможно, а не да допуща такива грешки, които я правят несъзнателно проводник на великобългарския шовинизъм.
Надяваме се, че редакцията на в.”Работничка” ще разбере добре своята грешка и ще я поправи, не само чрез необходимата за случая самокритика, но и чрез всестранното подобрение на вестника, чрез работата за неговото издигане на ленинска височина за да бъде той истински борчески тръбач на класовата пролетарска идеология и класов организатор на работничките и всички трудещи се жени в нашата страна.
читател на в. “Работничка”