Прегледи: 1608 - Коментари: 2
Проект "Плагиат" + Фашизирана "информация"

Проект "Плагиат" + Фашизирана "информация"

"Проверено: плагиат" — специальный проект РИА Новости, цель которого - отследить /бълг. - да се проследят/ и представить факты некорректного заимствования информации Агентства.

В этом разделе публикуются результаты регулярного мониторинга СМИ. Здесь же мы постараемся знакомить аудиторию с аналитическими материалами, посвященными проблеме некорректного цитирования и воровства /бълг. - кражба на/ информации, а также сообщать новости о том, как в России и мире происходит борьба производителей новостей с "копипастерами" и плагиаторами.

Любой читатель или представитель СМИ может также сообщать редакции о случаях плагиата или некорректного заимствования материалов. Это можно сделать через форму обратной связи на главной странице раздела.

Мы также приглашаем к сотрудничеству другие СМИ-первоисточники.

Кратък коментар на националистБг.ком: В България има поне 15, ако не и 20 телевизии, които дават репортажи за световните събития и поне 30, ако не и 40, които излъчват български национални и регионални новини. Не става въпрос за договорености между местни ТВ Канали или централни и местни е-издания.

Нас най-много ни притесняват външните новини, които идват най-често от западните канали, чиято манипулаторска, неоколониална идеология просто защитава грабителствата на Запада. Да си припимним как просраха ефира всички про-НАТО-вски телевизии, че Сададам Хюсеин има оръжия за масово поразяване. Това Буш твърдеше не само пред Конгреса и Сената на САЩ, а и пред Общото събрание и Съвета за сигурност на ООН. НО - оказа се, че няма и 1 грам нито атомно, нито биологично, нито химическо оръжие в Ирак. Така че - плагиатството е много по-страшно, не ако съобщиш числото на жертвите от земетресението в Хаити или изригване на вулкан в Долна Нанагорния - истинското плагиатство е повтаряне на политическата позиция на СиЕнЕн, Ройтерс, АФП и пр.

Такова повторение на чужда на българските интереси политическа позиция е равностойно не само на плагиатство, а на ПРЕДАТЕЛСТВО!
Потребител:


Коментар:

1. Потребител: Armen ARMANYAN     Дата: 2010-02-02 08:05:49    
Очень импортантная информация - для всех ученых болгарского АН!

2. Потребител: Георги Димитрофффф     Дата: 2010-03-06 19:54:38    
ВЕСТНИК “РАБОТНИЧЕСКО ДЕЛО” №78 от 04.12.1933г.

“ЗА НАЦИОНАЛНИЯ ВЪПРОС”

В брой 23 на в. “Работничка” в уводната статия за Ньойския договор е казано, че с този договор били отрязани живи части от снагата на България, Тракия, Македония, Добруджа и Западните покрайнини. Македония, Тракия, Добруджа - живи части от снагата на България? Как е могла редакцията на пролетарския вестник “Работничка” да допусне в своите колони подобна дива националистическа мисъл, за радост на българските империалисти? Или за редакцията на в.”Работничка” не е още ясно, че Тракия, Македония и Добруджа, не са български земи отрязани от снагата на България, а земи чужди, които националистическа България иска да завладее за да ги подложи на зверска колониална експлоатация? Нима не е ясно на редакцията на в.”Работничка” че фашистка, империалистическа България в съгласие с империалистите победители получи живи части от снагата на Македония и Тракия, които като завладени и чужди земи тя подложи на двойна колониална експлоатация и гнет? Как е могла редакцията на в. “Работничка” да допусне тази дива националистическа лъжа за българския характер на Тракия, Македония, също и Добруджа и по такъв начин да стане проводник на великодържавния български шовинизъм и да му даде право върху Македония, Тракия и Добруджа? Случайно ли е допусната от пролетарския вестник “Работничка” тази недопустима грешка или тук има нещо повече? Ако тук има недоглеждане от страна на редакцията - това е една недопустима немарливост. Ако ли пък редакцията действително смята Тракия, Македония и Добруджа за “отрязани части от снагата на България, то това е толкова опасна работа, че трябва веднага да се обърне внимание върху редакцията на оня наш вестник на който е поверена една от най-отговорните задачи на мобилизация на трудещите се жени срещу империалистическата политика на фашистка България и готвещата се война. За честта на в. “Работничка” ние не допускаме редакцията да мисли, че Тракия, Македония и Добруджа са “отрязани части от снагата на България” Но все пак допуснатата грешка на в.”Работничка” трябва да ни накара да се замислим върху следното.
Има не малко класосъзнателни, които мислят, че Македония, Тракия и Добруджа, са български земи. Тези уж класосъзнателни са заблудени от обстоятелството, че в Македония, Тракия и Добруджа наистина живеят значителни компактни маси българско население. Едни от тия уж класосъзнателни (предимно интелигенти) не могат да видят по-далеч от носа си и мъдруват лукаво, а други явно не са ликвидирали с националистическите и шовинистични предразсъдъци, които са още живи у тях. “Разтърси някой руски комунист и ще видиш у него великодържавния руски шовинист” казваше Ленин преди 13 години. “разтърси някой български класосъзнателен и ще видиш у него великодържавния български шовинист” с пълно основание можем да кажем и ние. Ние сме длъжно да вникнем в дълбокия смисъл на думите на великия учител, да разберем колко дълбоко е съумяла буржоазията да вкорени националистичните и шовинистични предразсъдъци в масите, че от тази зараза не са се очистили мнозина класосъзнателни, за да стане ясна всичката важност на нашата задача в борбата срещу великодържавния шовинизъм, както и срещу дребнобуржоазния национализъм. В лицето на онези уж класосъзнателни, които мъдруват върху обстоятелството, че “в Македония, Тракия и Добруджа живее компактно българско население” ние трябва да открием проводници на великобългарския шовинизъм.
Една от най-главните наши задачи, в борбата срещу войната във връзка и с класовото пролетарско разрешение и на националния въпрос, това е борбата срещу великодържавния шовинизъм и дребнобуржоазния национализъм. Дългът на нашия печат е да разкрива всички проявления на великодържавния и дребнобуржоазния национализъм, водейки борбата срещу великодържавния шовинизъм по националния въпрос, като главна опасност в редовете на българските работници и селяни. Нашата задача е да разобличаваме, неуморно българския великодържавен шовинизъм, лъжата за българския характер на Македония, Тракия и Добруджа - това прикритие за завоевателната империалистическа политика на фашистка България. Нашата задача е да доказваме неуморно, че Македония, Тракия и Добруджа, трябва да принадлежат на македонци, тракийци и добруджанци. Задачата на нашия печат е да мобилизираме българските работници, работнички, селяни и селянки на борба срещу завоевателната политика на българския империализъм за осуетяване на готвещата се война и въоръжена антисъветска интервенция, да мобилизира трудещите се маси у нас на борба под лозунга за правото на Македония, Добруджа и Тракия за пълно национално самоопределение до отделяне в самостоятелна държавна единица под лозунга за единен работнически фронт на пролетариата и угнетените народи и националности на Балканите.
Дългът на в.”Работничка” е да провежда неуморно тази задача сред трудещите се жени без което самото нейно изпълнение е невъзможно, а не да допуща такива грешки, които я правят несъзнателно проводник на великобългарския шовинизъм.
Надяваме се, че редакцията на в.”Работничка” ще разбере добре своята грешка и ще я поправи, не само чрез необходимата за случая самокритика, но и чрез всестранното подобрение на вестника, чрез работата за неговото издигане на ленинска височина за да бъде той истински борчески тръбач на класовата пролетарска идеология и класов организатор на работничките и всички трудещи се жени в нашата страна.
читател на в. “Работничка”