Прегледи: 2158 - Коментари: 0
СОЦИУМЪТ В АРХИТЕКТУРАТА!

СОЦИУМЪТ В АРХИТЕКТУРАТА!

28.05.2024 14,25

Aрх. Николай Ненов от ПП "Възраждане"

Архитектурата като неотменна част от бита и ежедневието на Човека!

Човешкото общество, социумът, предствлява нова и по-висока степен в развитието на природата. Затова развитието на човешката цивилизация и култура са тясно свързани с изграждането на своя специфична, различна от природата материална среда.

Тази среда се развива заедно с човечеството, обхващайки все нови и нови територии, нови пространства и предметни структури, като на първо място са сградите и свързаните с тях пространства, после селищните структури, пътищата, различните инженерни съоръжения, преустроеният от земеделието ландшафт и др. Хората се стремят да изграждат своята среда целенасочено, т.е. да управляват нейното развитие така, че то да отговаря на комплекса от жизнени – материални и духовни потребности .

Днес регулирането на развитието и управлението на качеството на жизнената ни среда се извършва както на глобално ниво в планетарен мащаб, така и чрез регионалните и държавни политики: чрез устройственото планиране, обхващащо хиляди и хиляди квадратни километри, но също и чрез проектирането и управлението на локалните пространствени структури на селища, курортни комплекси, пътища, на качеството на сградите и предметната среда.

Но да се върнем от общото, към частното след този увод към Архитектурата. Основните въпроси за рвшаване на Архитектурните проблеми на гр. Варна са:

ü Комуникации

ü Инфраструктура

ü Паркиране и изграждане на нов вид паркинги от Каруселен тип.

ü Нов Аспарухов мост

ü Надлежно ремонт на стария Аспарухов мост

ü Спиране строителството в кв. "Виница"

ü Формиране на новите посоки на застрояване на града, Посока кв.“Аспарухово“ и новите зони около него.

ü Следваща посока е кв. "Владиславово".

ü И най–важният въпрос е формиране на Архитектурен екип от градостроители за изработване на Нов Общ Устройствен План /ОУП/ на града и включване на упоменатите по-горе зани за застрояване.

Варна с градоустройството, оставено ни от древните, с вечните си ДЕКУМАНУС МАКСИМУС и КОРДО ни показва и днес и сега как трябва да продължи да расте нашият Град. Комуникациите трябва да бъдат бързи и ясни, за достигане на отделните точки на града - от Летището до Пристанището.

Инфраструктурата /особено в кв. "Изгрев" и кв. "Виница"/ е под всякаква критика, там трябва да се работи... и то много. Паркирането няма да се реши нито със сини, нито със зелени зони. Колелото е измислено отдавна, затова винаги съм предлагал паркинги на няколко етажа от Каруселен тип.

Нов Аспарухов мост – Задължително!, който да разтовари трафика на Стария мост и да се разреши накрая ужасното кръгово по ул. "Георги Пеячевич". Мостът може да бъде и висящ /има такива примери много/ и с по три ленти във всяка посока. Старият Аспарухов мост е с износени кусинети /лагери/, платното също, необходимо е укрепване и тампониране на двата устоя, които презмостват канала.

Задължително спиране на строителната вакханалия в кв. "Виница" и ново градоустройствено решение и подходи към Квартала. С новия ОУП, който да бъде изготвен от колеги с необходимия опит и стаж и да бъдат решени новите зони на застрояване в кв. "Аспарухово" и кв."Владиславово".

Ние от ПП "ВЪЗРАЖДАНЕ" имаме необходимите специалисти за разрешаване на гореупоменатите въпроси и задачи, които стоят пред нашия Град. И казваме: "ПОВЕЧЕ ТАКА НЕ МОЖЕ"!

Затова завършвам с думите на великия Ърнест Хемингуей: "ВСИЧКО, КОЕТО Е ДАЛЕКО ОТ МОРЕТО, Е ПРОВИНЦИЯ"...

28 МАЙ 2024 Г. Арх. Николай Ненов – кандидат-депутат от ПП "Възраждане"
/арх. с Пълна Проектантска Правоспособност/

Потребител:


Коментар: