Прегледи: 2294 - Коментари: 0
ТУ Варна: Най-после Българска енергийна новина

ТУ Варна: Най-после Българска енергийна новина

Договорено сътрудничество между ТУ-Варна и енергийна компания AES България

На 17 февруари 2022 г в Техническия университет – Варна беше подписан рамков договор за сътрудничество и координация с фирма "AES Гео Енерджи", част от "AES България".

Договорът беше подписан от ректора на Техническия университет – Варна проф. д-р инж. Венцислав Вълчев /вдясно на снимката/ и изпълнителния директор на "AES България" г-н Иван Цанков. Корпорация AES е една от най-големите глобални енергийни компании и е най-големият чужд инвеститор в енергийния сектор на България през последните 30 г. "AES България" е собственик на най-големия вятърен парк в България ВяЕЦ "Свети Никола" и на ТЕЦ "AES Гълъбово", които имат ключово значение за енергийната сигурност на страната и стабилността на енергийната система.

Подписаният рамков договор урежда сътрудничеството между страните при обучение за придобиване на квалификация по специалност "Възобновяеми енергийни източници" на Техническия университет – Варна и други области от взаимен интерес. Договорът урежда провеждането на учебни практики, студентски стажове, посещения с научна и учебна цел, експериментална работа на студенти, докторанти и специализанти на Техническия университет – Варна и насърчаване на професионалната им реализация. "AES Гео Енерджи" поема ангажимента да подпомага студенти чрез стипендии и заплащане на семестриални такси.

В договора е предвидено също съвместно участие в международни, национални и регионални проекти и организиране на научни конференции, семинари, презентации и обмен на информация.
Още от следващия учебен семестър специалисти, работещи във вятърен парк "Свети Никола" ще се включат в обучението на студенти от специалност "Възобновяеми енергийни източници" на Техническия университет – Варна, както и ще започне съвместното промотиране на специалността в средните училища на страната.

Подписаният договор открива нови перспективи за реализация и развитие на студентите от Техническия университет – Варна и е добър пример за успешното сътрудничество на университета с водещи фирми от енергийния сектор на България.

Със съдействието на Пресцентъра на ТУ Варна
Потребител:


Коментар: