Прегледи: 2704 - Коментари: 0
НОВО РЪКОВОДСТВО НА КАМАРАТА НА АРХИТЕКТИТЕ - ВАРНА

НОВО РЪКОВОДСТВО НА КАМАРАТА НА АРХИТЕКТИТЕ - ВАРНА НОВО РЪКОВОДСТВО НА КАМАРАТА НА АРХИТЕКТИТЕ - ВАРНА

Снощи в аулата на Икономическия университет /ИУ/ - Варна се проведе отчетно-изборното събрание на Камарата на Архитектите в България, Районна колегия Варна .

Бе прочетен отчет за 4-годишния период от дейността на Камарата от сегашния й Председател арх. Иван Трендафилов. За отчетния период са били проведени 6 заседания. На тях са обсъждани и вземани решения, свързани с дейността на КАБ, финансова подкрепа по проекти, инициирани от колеги, обучителни курсове, регистрация на проектантски бюра, организиране на Коледни тържества ведно със САБ, КИИП и КСБ и др. Обсъждани са били и въпроси, свързани с практикуването на професията ни и подкрепа на декларация против писмо на МРРБ с тълкувания и разпоредби на ЗУТ и Наредба №7 от 2003 г. и ПНУОВТУЗ, за капандури и кули на сгради.

Накрая се проведе избор на ново Ръководство на КАБ - Варна, като кандидатурите бяха две - арх. Александър Минчев и арх. Марин Велчев. След епична /нямаше удари под кръста, нямаше Костинбродска афера/ и много оспорвана борба победи арх. Марин Велчев. Браво!

Гласовете на Колегията бяха на кантар /арх. Марин Велчев победи с разлика 6 гласа/. Този път гласовете ги броеше Главният архитект на Варна - арх. Виктор Бузев, ведно с нашата секретарка - Велизара. Беше избран и нов съвет на КАБ- РК.

Бяха определени и колегите, които ще участват и на Общото ни Събрание на КАБ в курорта "Боровец".

Текст и снимки: арх.Николай Ненов /на снимката долу - в средата, на горната снимка на трибуната е арх. Марин Велчев/.
Потребител:


Коментар: