Прегледи: 1039 - Коментари: 0
ГЕРБ

ГЕРБ

Герб

МОИ грехове, безплътно-черни,
скрити зад оградите на спомените,
мои грехове, отлично скверни,
вдигнат меч над мене в герб съдбовен,
колкото по-ясно ви разбирах,
ставахте ми по-горчиво близки -
чепове, душата ми притиснали,
живи сенки, в стъпките подире ми.

Мои грехове, тръпчиво остри,
вие късахте опънатите струни,
във които се разказвах и разпитвах,
всеки път пронизващо изскърцваше,
сгърчваше се в плътна топка тетивата,
после втренчено внезапно ви разбирах,
виждах изненаданата гордост
как изтръпва гола и смутена,
беззащитна като свойте жертви,
ето отмъщенията на скръбта,
кискането на примиращата завист,
и ожесточаването с орден самотата,
олигавянето змийско на разкоша,
жиленето остро на гнева,
песът на страстта, лъстта и яростта -
все едно да блеснат на монитор
всичките хиени на душата.

Тъжно е така като на длан да видиш себе си.
Мои грехове, безплътно черни -
вие вече само ме лекувате.

Димитър КУНЕВ
1997 - 2020
Потребител:


Коментар: