Прегледи: 368 - Коментари: 0
КРАСОТАТА

КРАСОТАТА


КРАСОТАТА


Внимателно открехвай таз врата,
защото знай!, ще те засипят
небесна сила, но и в бездна такт:
отпил-препил, а незаситен.

Отдай й цялото си същество,
защото тя е миг, отлитащ -
във който вечното-всевещество
пламти в сърцето на очите.

Тя съществува в чувството-длето,
то с дрон небето прекроява -
променяйки-запазва пролетта,
запазвайкr-променя рая.


О, тя е тук - с жар-птицата долита,
всевиждаща-притваря си очите.


Димитър КУНЕВ,
юни, 2020

Потребител:


Коментар: