Прегледи: 1388 - Коментари: 1
ПОЛОВИЯТ орган на жената е свещеното средоточие на човечеството

ПОЛОВИЯТ орган на жената е свещеното средоточие на човечеството

В новото речево прередактиране на "Аве Мария" има една необичайна, но изумителна с внушението си фраза:

"Голямата тъга стана малка."

Ще използвам тази чужда мисъл, за да изкажа своето твърдо убеждение за биологията, естетиката и смисъла на жената, и по-конкретно за нейния полов орган. Заради криворазбраното християнство, заради столетия напластено и унизително отношение към половото сношение и днес най-вече заради трижпроклетия неолиберален феминизъм - към най-важното значение на прекрасния пол – се запази вулгарната оценка в почти целия свят към детеродния орган на жената.

А какво по-човешко, по-необходимо за живота, за всеобщата човешка наслада на мъжете и жените вкупом има от половия женски орган? От него излиза общото, сътвореното от двата пола създание, което точно Свещената майка, възпята като Богородица, носи девет месеца в утробата си. Кое друго средоточие на човечеството носи такова несравнимо удоволствие и на мъжа, и на жената?

Когато двама човеци се женят, се свързват, те имат за цел създаването на живот. И по някакво хилядолетно естетическо, биологично и човешко "чудо" насладата за двамата преди раждането на бъдещия живот придружава това създаване на бъдещия живот, на биологичния и духовен наследник на майката и бащата.

Като пиша това, се безпокоя и за новооткроението на всички жени по света. Ако те не родят поне две деца през живота си /изключвам по невъзможност поради медицински причини/ - тогава от свещеното й място, предопределено от Природата, жената престава да бъде ценно и благородно същество. Тя няма право да се нарича човек.

Никакво „Аве Мария“ не може да се каже за нея. Защото, както тя е родена от жена, тя трябва да се отплати със същото свещено усилие за собствения си дарен живот.

Но нека в дните преди Възкресението да помислим и за това, че Божият син не би се появил без свещенството на Майката.

Димитър КУНЕВ - Български и Словянски
Потребител:


Коментар:

1. Потребител: Петьо     Дата: 2020-04-21 23:19:36    
Ех, че статия! Хем антихристиянска, хем християнска - великолепно!