Прегледи: 3046 - Коментари: 0
РЕКОРДИТЕ на руската промишленост през 2019 г

РЕКОРДИТЕ на руската промишленост през 2019 г

Желанието на Запада и на неговите ястреби да постави на колене Русия не се сбъдна: санкциите срещу великата словянска /Бел.Ред – идва от СЛОВО/ доведоха и до ръст на икономиката, и на вътрешното потребление.

Опубликуваните от Ростатистика предварителни резултати от работата на руската промишленост през 2019 г показват умерено-положителна динамика: общият ръст е 2,4 % към 2018 г, вкл 2,3 % в преработващата промишленост. Най-впечатляващ е ръстът във фармацевтиката, почти на 20 %, сред другите отрасли: с висок темп се отделя металообработката /+ 8,9 %/, електроника и оптика /+ 8,0 %/, ремонт и монтаж на мяшини и оболудване /+ 7,1 %/, мебелна /+ 6,8 % - където качеството вече е над световното/, дървообработка /+ 5,3 %/, добив на руда и метали /+ 5,2 %/, добив на нерудни изкопаеми /+ 4,7 %/, производство на хранителни продукти /+ 4,9 %/, производство на строителни материали и друга продукция от минерали /+ 4,6 %/. Абсолютните показатели на статистиката са публикувани по доста промишлени стоки, обаче и сред тях се откриват немалко високи постижения, в това число и исторически максимуми дори спрямо показателите на целия СССР.

ТЕК

Добивът на нефт съставя 561 мил т /+ 5 мил т към 2018 г/. Това е нов мах за съвременна Русия, до историческия връх от 1987 остава по-малко от 10 мил т. Производството на автомобилен бензин състави 40 мил т /+ 0,9 мил т към 2018 г/ - това е повторение на мах след 1990 г – показател от 2016 г. Производството на дизелно гориво състави 78,4 мил т /+ 0,9 мил т към 2018 г/, това е най-добър резултат от 1990 г. Добивът на природен газ достигна 739 млрд куб м /+ 13 млрд куб м към 2018 г/, което стана нов исторически рекорд.

Добивът на въглища състави 439 мил т – това е повторение на историческия мах от 2018 г. Забележително е, че при това на 3,8 % порасна добивът на обогатени въглища /130 мил т./. Производството на елестроенергия съставя 1 118 млрд КВтч /+ 3 млрд КВтч към 2018 г/ - това е нов исторически мах. В това число рекордните показатели са постигнати от АЕЦ /209 млрд КВтч/ и ВЕЦ /196 млрд КВтч/.

Металургия

Производството на стоманени тръби /вкл фитинги/ достигна 12,4 мил т /+ 0,2 мил т към 2018 г/. Това съвсем малко отстъпва на историческия рекорд от 1988 и 1989 г /12,5 мил т/.

Химическа промишленност

Производството на газова сяра състави 6,8 мил т /+ 0,2 мил т към 2018 г/ - това е нов исторически рекорд от общото производство на сяра, независимо от обема на второстепенните видове. Производството на амоняк достигна 18,2 мил т /+ 0,1 мил т към 2018 г/, за пореден път обнови историческия мах. Производството на минерални торове достигна 23,6 мил т действащо вещество /+ 0,3 мил т към 2018 г/ - това е поредно обновяване на историческия мах, ръст седма година подред. Производството на пластмаси достигна 8,8 мил т, /+ 0,55 мил т към 2018 г/ - това е пореден исторически мах, непрестанният ръст върви от 2009 г. Производството на химически влакна състави 192 хил т /+ 6 хил към 2018 г/ - това е най-добър резултат от 1996 г.

Лесопромишлен комплекс

Производстото на дървени материали достигна 29,9 мил т /+ 1,4 мил т към 2018 г/. Производството на дървени плоскости състави 4,1 мил т, като повтори историческия мах, без оглед на външната конюнктура /на експорт отива почти 2/3 от стоката/. Производството на дървени влакна достигна 682 мил условни кв м /+ 16 мил кв м към 2018 г. Това е обновяване на историческия мах с ръст шеста година подред.

Строителни материали

Производството на керамични плоскости за под и стени достигна 105 мил кв м /3,4 мил кв м към 2018 г/ - това е нов исторически мах.

Машиностроене

Производството на ковачно-пресови машини зостигна 4,5 хил броя /+ 0,1 спрямо 2018 г/ - това е най-добър резултат от 1994 г. Прозводството на магистрални електровози състави 397 броя /+ 43 спрямо 2018/ - по-високо е било произвадството само през 1961 – 66 г /до 460 броя за година/. Производството на магистрални топловози състави 283 секции /+ 69 спрямо 2018/ - това е нов исторически мах /рекордът от 2016 г е 223 секции/. Производството на товарни вагони състави 79 600 бройки /+ 10 800 спрямо 2018/ - това е нов исторически мах /рекордът от 2012 г е 71 700 бройки/. Произвоодството на пътнически вагони /на световно качество/ състъви 1600 бройки /+ 200 спрямо 2018/. От втората половина на ХХ в по-висок е бил само през 2007 – 2008 г. Производството на перални машини достигна 4,9 мил бройки /+ 200 000 спрямо 20,8/ - по –високо е било само през 1990 – 1991 в състава на СССР.

Лека промишленност

Производството на трикотажни изделия съставя 150 мил бройки /+ 11 мил спрямо 2018 г/. От 1995 г по-високо е било само през 2010 г. Слева да се отбележи, че руснаците купуват все по-малко чуждестранни дрехи, което говори и за повишеното качество на родните, и за патриотичния им избор.

Хранителна промишленност

Производството на олио съставя 5,3 мил т /+ 0,7 мил т спрямо 2018/ - това е нов исторически мах и повече, отколкото са били всички растителни масла преди 3 години. Прозводството на рафинирана цвеклова захар достигна 7,3 мил т /+ 1 мил т към 2018 г/. Това е нов исторически мах не само за захар от цвекло, /през 2017 г е било 6,7 мил т/, но и за цялата произведена захар /6,9 мил т през 1999 г/, през последните 3 г в Русия се пуска само цвеклова захар.Производството на шоколадови изделия нарасна с 1,2 %, като състави 3,9 мил т, за пореден път обнови историческия мах.

Висока динамика показа производството на преработени и консервирани картофи: + 22 % до 298 хил т. Със сигурност това е исторически рекорд – до 2010 г стоката даже не влиза в разширения съства на преброяването на важните видове хранителна промишленост, а през 2010 г е произведено само 119 хил т.

Превод: Димитър КУНЕВ - Български и Словянски
От: finam.info

Потребител:


Коментар: