Прегледи: 3862 - Коментари: 0
Есенции от Милен Миланов - Варненски

Есенции от Милен Миланов - Варненски

На чужд гръб и планина повдига.

На лъжата краката са къси, но пътища много.

Който нож вади, сабя не го сече.

На гладна мечка зъбите не се гледат.

На умряло куче и сто тояги са малко.

На чужд гръб и две ризи са много!

Сиренето е с пари и с чужда пита.

Крадецът вика да вържат попа, за да е мирно селото.

Не е луд този, който изяжда зелника с чужда пита.

На умряло куче зъбите не се гледат.

Харизан кон къща не храни.

Керванът си върви, кучетата си лаят според тоягата.

Мълчанието е злато, когато очите на страха са големи.

Жаден бивол мътна вода не гледа, но да си знае гьола!

ХХХ
С чужда пита голям залък хапни.

Преклонена глава три пъти мери, един път режи.

Който нож вади, на гладен не вярва.

Брат брата не храни, за да е мирно селото.

ХХХ
В чужди води и ракът е риба.

На гол тумбак си разпаса пояса.

Казвам ти дъще - брат брата не храни.

Господ бодлива крава в кошара не вкарва.

На гол тумбак две ризи са много.

Дума дупка не прави, ама железни врата отваря.

Вратът на вълка е дебел, защото на гладен не вярва.

Гладна мечка железни врата отваря.

Сговорна дружина сабя не я сече.

Който нож вади, не ще молитва.

Преклонена глава сабя не я сече, само се поти повече.

Сиромах човек планина повдига.

Милен МИЛАНОВ - ВАРНЕНСКИ
Потребител:


Коментар: