Прегледи: 4679 - Коментари: 0
НАГРАДАТА

НАГРАДАТА НАГРАДАТАЕДНА любов не ми достигна,
един живот бе твърде кратък,
че трябваше три пъти да обикна,
но само теб – човешки златна.Не само с ласки се изрече -
деня грижовен бе наслада,
мига вседневнопламенен е вечен,
не искам друга тук награда.Димитър КУНЕВ – Български и Словянски

Потребител:


Коментар: