Прегледи: 11990 - Коментари: 1
НЕОКОНСЕРВАТИВНАТА ВЪЛНА ДОСТИГА И ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ

НЕОКОНСЕРВАТИВНАТА ВЪЛНА ДОСТИГА И ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ НЕОКОНСЕРВАТИВНАТА ВЪЛНА ДОСТИГА И ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ

НАСО СТАРТИРА ПРОЕКТ ЗА ПОДКРЕПЕНА ЗАЕТОСТ

Днес от 11,00 в малката арт Зала на радио Варна се проведе пресконференция с водещ – Георги Георгиев в качеството му на представител на Националния алианс за социална отговорност.

Като управител на агенцията за социално развитие на хора с увреждания – "Vision" той представи пред медиите в морската столица проект свързан с така наречената подкрепена заетост на лица с увреждания в рамките на отворения трудов пазар. Неговият срок за изпълнение е две години, а финалът с трайни резултати в тази област се предвижда да е през месец септември – 2020 г.

Проектът е наречен "Партньорство за по-добър живот", защото основната цел в него е да бъдат постигнати резултати свързана с трайна и даже постоянна заетост на хора с увреждания. Проектът разбира се включва и своя социална част, в която екипи от специалисти – психолози и социални работници ще съдействат активно за премахване на бариерите между работодателите и лицата със специфични потребности, за да бъде значително повишена мотивацията и на двете страни за встъпване в трудово-правни отношения.

За съжаление г-н Георгиев отбеляза нерадостната статистика, която сочи, че едва около 5 % от хората с увреждания в България са трудово заети. Главната идея на този проект е тази статистика значително да се промени, чрез въвеждането на принципно нови подходи в социалното включване на лица с трайни увреждания. НАСО в лицето на г-н Георгиев поема ангажимента чрез този проект да се работи за скъсването с някой досегашни практики, при които към хората с увреждания се гледа като на обществена група, едва ли не различна от всички останали. Необходимо е да отбележим, че в повечето случаи даже и да съществуват програми за подкрепена трудова заетост те обикновено функционират на принципа на така наречения квотен принцип, по който много често лица с увреждания попадат на неподходящи за тях места, само защото е трябвало да се запълни някаква бройка.

Смисълът на проекта "Партньорство за по-добър живот" е най-после да бъде отклонен акцента от хората с увреждания към човека с увреждания – отделната личност, която притежава строго определени потребности, нагласи и умения. Главният извод, до който достигнаха участниците в тази пресконференция след изложението на г-н Георгиев, е, че фалшивите неолиберални модели на интеграция, включително и по отношение на хората с увреждания са крайно неефективни. Цифрата от 5 % говори сама за себе си. Груповият подход към лица с подобни специални потребности по никакъв начин до момента не е спомагала за тяхната десегрегация и включването им в свободния трудов пазар. За сметка на това се усвояваха огромни средства, а крайния резултат обикновено е нищожен и то в повечето случаи – временен.

Най-вероятно причината за тези порочни досегашни практики се корени в стопроцентовата зависимост на този тип социални дейности от средствата на Евросъюза. Ето защо днес наред с международната подкрепа на преден план все повече излиза самостоятелното финансиране. В тази връзка господин Георгиев изрази своето искрено задоволство, че дейността на НАСО в по-голямата си част разчита на общинско финансиране, а европейското е на второ място.
За да бъде реализирано наистина едно успешно партньорство за по-добър живот пътя е само един: все по-широка финансова еманципация от брюкселските бюрократи, за да може дейностите по социалното включване на хората с увреждания да бъдат освободени от съществуващите до момента наложени стериотипи.

И да се търси преди всичко консервативния индивидуалистичен подход в мотивацията на всяко едно лице в този процес, независимо работодател, социален работник или човек с увреждания, търсещ работа.

Александър Атанасов - Варна
Снимка на Александър Атанасов
Потребител:


Коментар:

1. Потребител: Тони     Дата: 2019-02-21 17:00:17    
И аз искам да съм заета с работа колко хубаво ако стане няма да разочаровам тези който ще ме вземат на работа