Прегледи: 9843 - Коментари: 0
РУСАЛ /руската алуминиева компания/ удвои печалбите за I-то полугодие

РУСАЛ /руската алуминиева компания/ удвои печалбите за I-то полугодие

Долната статия е на пръв поглед скучна – числа, числа и пак числа.

Става въпрос обаче за една от най-печелившите компании на Русия "РУСАЛ", чийто президент Олег Дерипаска бе манипулирано засегнат от измислените САЩ-санкции. За да спаси руската печалба, Дерипаска формално напусна поста си, но пък Русия запази огромния дял от печалбите си и дори ги повиши двойно.

Изобщо опитите на Запада да засегне с финансови машинации руската икономика се провалиха тотално и общият ръст на БВП на Русия за първото полугодие на 2018 г е 2,1 % при прогноза 1,8 %:

"РУСАЛ" удвои печалбите си за I-то полугодие

Печалбата на ОК "РУСАЛ" по МДФО в I-то полугодие на 2018 г нарасна два пъти и е $ 952 мил в сравнение с $ 470 мил в първото полугодие на 2017 г.

За това съобщи компанията. Коректираната чиста печалба нарасна с 15 % - до $ 535 мил. Коректираната печалба за всеки период се определя като чиста печалба, коректирана с отчитане на чистия ефикт от инвестициите на компанията в "Норилски никел", чистия ефект от производните финансови инструменти и чистия ефект от обезценяването на необоротните активи.

Печалбата на компанията преди облагането с данъци е $ 1 017 в първото полугодие на 2018 г в сравнение с $ 498 в първото полугодие на 2017 г. Общото израстване на компанията в I полугодие на 2018 г нарасна на $ 233 мил или с 4,9 % - до $ 4 997 мил в сравнение с 4 764 мил в аналогичния период на 2017 г.

Печалбата от реализацията на чист алуминий и сплави нарасна с $ 54 мил или с 1,3 % - до $ 4 059 в първото полугодие на 2018 г в сравнение с $ 4 005 в първото полугодие на 2017 г. Това е свързано на първо място с ръст от 15,2 % от средната цена на реализация на тон алуминий /средн до $ 2333 за т в първото полугодие на 2018 г в сравнение с до $ 2016 за т в аналогичния период на 2017 г/, което е обусловено от ръста на цените на алуминия в LME /средно $ 2209 за т в първото полугодие на 2018 г в сравнение с $ 1880 за т в аналогичния период на 2017 г/, което е частично компенсирано от понижението на обема на реализацията на чист алуминий с 12 %.

Допълнителната печалба, вкл продажбата на боксити и еменергия нарасна с 26,4 % - до $ 321 мил в първото полугодие на 2018 г в сравнение с $ 254 мил в аналогичния период на 2017 г, което е обусловено от ръста на обема на реализацията на суровината. Общата стойност на реализацията нарасна с $ 126 мил или с 3,6 % - до $ 3 604 мил в първото полугодие на 2018 г в сравнение с $ 3 478 мил в първото полугодие на 2017 г. Ръстът е обусловен от увеличението на цените на еленергията, на жп превозите и цената на други суровини в руски рубли в първото полугодие на 2018 г, което е частично компенсирано от понижаването на обема на чистия алуминий и сплави, а също и от понижаването на курса на рублата спрямо американския долар в сравнение с аналогичния период на 2017 г.

Коректираната EBITDA, определена като резултат от оперативната дейност, коректирана с амортизацията, обезценяването на необоротните активи, и загубите от износването на основните средства, нарасна до $ 1 124 мил в първото полугодие на 2018 г в сравнение с $ 985 мил в първото полугодие на 2017 г. Факторите, които повлияха на ръста на маржа по коректираната EBITDA, са същите тези фактори, които повлияха на оперативната дейност на компанията. Резуртатите от оперативната дейност в компанията нараснаха през първото полугодие на 2018 г с 14,2 % - до $ 754 мил в сравнение с $ 660 мил в аналогичния период на 21017 г.

Оперативните маржове са 15,1 % и 13,9 % съответно.

От: ria.ru/economy

Превод: Димитър КУНЕВ – Български и Словянски
Потребител:


Коментар: