Прегледи: 2902 - Коментари: 1
НАШАТА БОРБА

НАШАТА БОРБА

Тервел Аспарухов Кубратов - Генерала

На снимката: Арийка словяно-германка

В своето историческо развитие българският етнос е единство от различни племенни групи, които се отличават биологично, съответно антропологично.

Доминацията на словянския елемент води до културна, т.е до цивилизационно надмощие на словяните като основополагащ етнос в българската държава. Но тази доминация не води до биологическото изключване на останалите етнически компоненти в страната. Дори те се увеличават през следващите векове – кумани, печенези, авари, в по-късен етап дори и татари.

Но това е естествен процес в цяла Европа. Хуни се смесват със словяни и германци, келти – с остатъците от римското население и придошлите германски племена на територията на днешна Франция. Франкската империя е конгломерат от най-различни етноси. Келтите губят своята самобитност, почти без изключения, германските племена – също. Завареното римско население става аморфно и се отдава на естествения процес на асимилация.

На територията на днешна Италия положението е същото. Там минават всякакави племена, например вандалите, които стигат чак до Африка, че и едно от прабългарските котила – на Алцек.

На Иберийския полуостров състоянието е още по-заплетено. 700-годишната доминация на арабите оставя такива следи в биологичната смесица на народността, които и до ден днешен трудно могат да бъдат пренебрегнати.

Относително чиста остава Северна Европа /там древното единно арийско словяно-германско племе е исконно местно/ - донякъде, до ден днешен. Изкуственото заселване на мигранти в днешно време има за цел да намали влиянието на основното население, да притъпи неговите сили за оцеляване като бисерна биологична цялост на нацията, народа и да го направи инертен към заплахите за неговото оцеляване. Ако се внушава вина към немците, то такава вина трябва ли да чувстват норвежци, датчани, шведи, холандци, французи и други народи на Европа?

Какво е положението в Българско в момента? Българите сега не се различават антропологично от останалите балкански народи, освен турците. "Белите" турци у нас и на Балканите са потомци на балкански народи, отчасти на поляци и унгарци, те нас не бива да ни интересуват. Главната цел и свръхзадача на българите днес е да влеем северна кръв в нашата нация. Всички трябва да се свързваме семейно с представители на северните народи – словяни, германци и келти. Така ще освежим и обогатим нашата кръв и ще се начене биологично пречистване.

Представителите на южните компоненти в Българско са имуществено некрасиви, те по естествен процес трудно ще създават семейства, а и се получават наследствени болести. Така реално се осъществява един естествен процес към кръвно прочистване на българската нация.

Числеността на населението не е константна величина. То може да намалява, но при определени условия да се увеличи бързо. Константна величина за един народ е територията след Втората световна война. Българско може да остане с по-малко от 1 мил жители, но те трябва да бъдат биологично чисти.

Посвещавам тази статия на моя партиен другар и съратник, който отдаде душата си за величието на Българско – Светлан Везенков. Той винаги ще живее в нашите сърца и с него духом ще бъдем рамо до рамо в Нашата борба за Отечеството.

Мнението на автора може да не съвпада с позицията на Редакцията на РодинаБг.ком
Потребител:


Коментар:

1. Потребител: Един ефрейтор.     Дата: 2018-06-06 22:50:26    
Всеки ефрейтор носи фюрерския жезъл в раницата си.Нашата борба е негова борба и неговата барба е и наша борба.Със седемдесет сентиметрова крачка ще преминем във всички загубени български територии.Ние сме уникални и това ще ни направи господарска раса.