Прегледи: 2239 - Коментари: 0
2: ФИЛОЛОГИЧЕСКИ анализ за арийското родство на словяни и немци

2: ФИЛОЛОГИЧЕСКИ анализ за арийското родство на словяни и немци

ФИЛОЛОГИЧЕСКИ анализ за арийското родство на словяни и немци

По-правилното название на славяните е словяни /стблг словяне, с ятова гласна/, така се произнася това понятие във всички западни словянски държави, които пазят в най-голяма степен фонетиката на древния ни език.

Русите са пишели до към XIV – XV в словяне, под влияние на старобългарските текстове, но поради минаването на "О" без ударение в [A] – средните скоби във фонетиката показват произношение – в Източните и Южните словяни започва произношение славяни. Така русите пишат "Москва", но четат Масква, пишат "город", но четат горад, пишат "оборот", но четат абарот ипр ит.н.

Хърватите първи създават идеята за "панславизма" през XVII в и то по очевидни исторически причини. Австрия близо 10 века се опитва да ги понемчи и словяните започват да наричат австрийците "неми, немци". Просто защото словяните "словят", говорят, а австрийците нищо не казват, ние нищо не им разбираме, те са "неми". Това още в началото на XX в установи хърватският славист акад Йосип Братулич.

Всъщност хърватите не са съвсем прави – най-близки до словянските езици са точно германските, "немските". Тъй като фонетиката е точна наука, като математиката, физиката и пр, тя може да установи една праформа на езика, следейки неговото развитие. Оказва се, че системата на гласните в праславянски, т.е прасловянски е еднаква с тази на прагерманския. Оказва се също, че Основният речников фонд /т.е тези около 10 000 думи, които употребяваме в ежедневния живот, бит/ на старобългарския, което означава и старословянският и средновековният немски е над 50 % със сродни думи. Да напомним на забравилите ученото в VI-ти клас – сродни думи са тези с общ корен. "Bruder, Wasser, Scwester, Auge, Konning" – брат, вода, сестра, очи, кънензъ /днес княз/ са се произнасяли от германските и славянските племена по еднакъв начин преди 3000 – 3500 г.

Така че Адолф е имал слаб /2/ по фонетика и респективно по история, защото арийският произход на германци и словяни е общ. Тук говорим за езиково пълно родство, но същото се отнася не 100 %, но над 70 % и генетично. Махам, че на територията на цяла днешна Германия – Източна, Северна и Южна, както и на територията на целите Полша, Чехия и Словакия, още от прасловянския ни период, има многовековни понемчвания и пославянчвания – с оглед на това, чия армия е извоювала победа на бойното поле.

Въпросът не е в откраднатите германки от словяните, нито в откраднатите словянки от германци и австрийци. Въпросът е в общите прагени на арийците – тук говоря не във фашисткия смисъл за расово превъзходство на немската раса, а за историко-географския факт, че в Центъра на Европа /той географски за континента е в Южна Полша, около Краков/ са по определение арийците.

/Познайте каква по народност е арийката - германка и/или словянка?/

Ние сме не само езиково, но и генетично словяно-арийци и сме най-близки езиково и родово до германци и австрийци. Това за привържениците на "тракийската" или "прабългарската" теории за произхода на българите е тежък удар под пояса, но фактите са такива. Ние, словяните, каквито сме над 70 % генетично и 100 % езиково българите, сме арийци, в научен, а не езотеричен смисъл.

Впрочем при един прочит на имената на депутатите в Бундестага, германския Парламент, 10 % от имената имат словянско звучене. Особено при произхождащите от Северна Германия. То същото преди нахлуването на афро-араби беше положението и в националния им отбор по футбол – Мирослав, Литбарски, Либуда, Подолски и т.н.

Да успокоя русофобите – ние, българите, германците и русите имаме съвсем, 100-процентов общ произход.

Димитър КУНЕВ - Български и Словянски
Потребител:


Коментар: