Прегледи: 7489 - Коментари: 15
Антон Сираков начело на нова и силна националистическа Партия

Антон Сираков начело на нова и силна националистическа Партия

На 19 /деветнайсти/ юли 2009 година - най-после! - беше обявен официално един нов проект. За пръв път в новата история на България се казаха най-болезнените истини за националните нещастия, връхлетели върху нещастната ни Татковина.

Унищожението, варварското приватизиране от чужденци или просто подаряването на бисерите на българската икономика на Хансовци, Соломоновци, Джеймсовци и пр.
Важни управленски позиции в България за хора, които са зависими от своите пороци, било физически, било наркотични, било психически. Престъпното бездействие на поколение български политици, които 20 г допускаха оскверняването на българските светини - Народното събрание, Президентството, МС, българския език, култура, образование. Застаряване на нацията, увеличение на болестите поне с 50 % и връщането на някои, които са характерни само за Африка и най-изостаналите райони на Азия и Латинска Америка /които континенти като средно ниво изпреварват България с 15-20 г, докато преди 1989 г беше точно обратното/. Най-страшното - младежта вече е в почти пълен състав консуматорска, невежа, примитивна, американизирана и ционизирана, опедерастена и впиянчена. "Качествен" продукт на ционистката медийно-политическа гавра с почти цялото човечество.

Начело на Проект "Национализъм" и партия "Нова сила" застава най-подходящият човек - Антон Сираков. Известен с острия си, но невероятно интелигентен и съвременен поглед от ТВ "СКАТ" и в "Атака", от водачеството на всички многохилядни прояви на националистическата Партия АТАКА! Във фоайето пред залата в сградата на Научно-техническите съюзи в София на ул "Г.С.Раковски" № 108 - Антон Сираков, най-изявеният български националист - прочете Учредителната декларация на новата партия пред медиите и група симпатизанти.

Така започна всичко, което е единственият път за спасението на Майка България. Преди всичко най-ценното в документа:

1.Заявена подкрепа за българския бизнес. Най-известната мисъл за връзката Икономика/политика е: Политиката е незаконна дъщеря на икономиката. Т.е. - ТОВА Е първата грижа на народните работници /така Левски нарича българските обществени дейци - политиците/ Нека напомним във връзка с това, че над 85 % от стратегическите български предприятия и над 96 % от стратегическите български суровини на територията ни се намират в чужди ръце. Изпомпването на капитали, евтин труд и най-пагубното - на български суровини е в размер на 10 млрд Евро на година. 10 % в посока Турция, 10 % - към Русия и 80 % - в посока "Запад". Най-ценното си остават полезните изкопаеми, защото те намаляват в световен мащаб и с течение на годините ще стават изключително скъпи.

2.В бъдещата си политика партия "Нова сила" ще постави в центъра материалното благоденствие на българите. Да припомним - най-слабата страница на в "Атака" е икономическата, където се препечатват статии от антибългарските "Файненшъл таймс", "Форбс", "Гардиън" и пр. Нито един сериозен икономически анализ не може да видите и по ТВ "СКАТ", която претендира да е единствената националистическа.

3.Въпросът за лидера, уважаеми читатели, уважаеми български националисти е най-стратегическият при една партия. Такива фигури като Красимир Каракачанов, д-р Иван Георгиев, Минчо Минчев /от Кърджали/ въпреки някои свои ценни български действия вече са изчерпани и не могат да обединят националистите. Точно обратното - доказаната ерудиция и най-важното - неизменният национализъм на най-популярния български националист Антон Сираков са феномените, които сами по себе си са достатъчни той да оглави бъдещото ОБЕДИНЕНИЕ. Разбира се, трябват средства, медия/и - но кой ще спаси българите, ако не Антон Сираков?

4.Най-красивото в началото на новата партия бе събранието в градинката пред "Кристал", леко диагонално от паметника на Стефан Стамболов. На открито, всеки изрази свободно, без притеснението собствената си позиция. Това е залегнало изрично в Програмната декларация на партията - Референдуми по всеки въпрос, който касае поне 10 % от българите.

Не, нямат шанс да погребат българския национализъм - спомнете си нелепото твърдение на Иван Костов, след гласуването на един антибългарски документ в 39-то НС.

А ето и цялата декларация:

УЧРЕДИТЕЛНА ДЕКЛАРАЦИЯ

На 12.08.2009 г., /дванайсти август две хиляди и девета година/ в грdo София, ние – подписалите тази декларация – като български граждани с избирателни права, на основание чл.10 от Закона за политическите партии, образуваме Инициативен комитет за учредяване на политическа партия "Нова сила", приемаме образец на декларация за индивидуално членство в същата партия и откриваме подписка за набиране на членове-учредители.

Съгласно своите основни принципи "Нова сила" е политическа партия, която с всички законни средства отстоява постулатите на естественото право /извечните положителни ценностни категории на човешкото общество/ и е категорично против всякакви прояви на правен позитивизъм /безпринципно и безразборно законотворчество, обслужващо конкретни ситуации или лица/.

Основните цели на политическа партия "Нова сила" са: незабавно, непрекъснато, реално и значително подобряване условията на живот в България, възстановяване обществената сигурност и националното достойнство на българските граждани, както и международния статус и престиж на страната. Тези основни цели политическа партия "Нова сила" ще се бори да бъдат постигнати чрез установяване, съблюдаване и изпълнение в държавното управление на следните принципи:

1. Външна политика, доминирана от защита на националните интереси, чрез зачитане правото на българския народ като върховен суверен: Установяване на трайни междудържавни отношения, в това число включване на България в междудържавни блокове, коалиции и съюзи, само след всенародно обсъждане и решаване чрез референдум.

2. Референдуми по всички важни въпроси, засягащи условията на живот на повече от 10 на сто от българската нация.
3. Преразглеждане и предоговаряне на неизгодните за България клаузи в скючените досега международни договори.
4. Закриване на американските военни бази на територията на България.
5. Засилване правоохранителната функция на държавата по отношение на вътрешния ред и сигурността на гражданите. Замяна на нелепия институт на "неизбежната отбрана" с института на самоотбраната.
6. Законови ограничения за недопускане до ръководни постове на индивиди, изпаднали в зависимост от други лица и пороци или страдащи от психически заболявания *като не се забравя, че сексуалните отклонения също са психически недъзи*.
7. Строго, безкомпромисно и еднакво прилагане на закона спрямо всички български граждани, независимо от техния етнически произход или тяхното етническо самосъзнание. Недопускане на никакви привилегии, основани на действителна или декларирана принадлежност към каквито и да било малцинствени групи.
8. Държавно насърчаване и подпомагане на многодетните български семейства.
9. Използване на здравните осигуровки за действително здравеопазване, а не за обогатяване на обществено-ненужен чиновнически апарат. Премахване монопола на сегашната Национална здравно-осигурителна каса. Заменяне на тромавите документални процедури с осребряване от здравните каси на направените от пациентите разходи за закупуване на лекарства за хронично болните.
10. Компенсирано от държавата социално осигуряване: Пенсионерите не са виновни и не бива да мизеруват или да загиват, защото техните пенсионни удръжки са били използвани като бюджетен капитал. Минималната пенсия да надхвърля прага на бедността и процентът на нейната актуализация да бъде обвързан с нарастването на минималната и на средната работна заплата.
11. Ревизия на приватизационните сделки и конфискуване на незаконно придобитото имущество.
12. Улесняване и подпомагане от държавата на българския бизнес, в страната и извън нея, независимо държавен или частен.
Държавни преференции, включително кредитни подпомагания и данъчни облекчения, за т.нар. малък и среден бизнес. Възстановяване на военнопромишления комплекс и хранително-вкусовата промишленост.
13. Държавни протекции за земеделието. Ефективно довършване на земеделската реституция. Възстановяване на българската земеделска задруга.
14. Възстановяване на престъпно загубените задгранични пазари за българските стоки и българските международни транспортни дестинации, които бяха умишлено провалени от марионетния държавно-апаратен слугинаж, в интерес на неговите чуждестранни господари. Промяна на досегашното съотношение "внос/износ", в полза на износа.
15. Държавно подпомагане на инвалидите: Равнодушието към чуждото нещастие убива човечността в децата ни и ликвидира възможността да бъде проявено състрадание към самите нас.
16. Държавно покровителство на дарованията: Приоритетно трябва да бъдат подпомагани тези, на които разчитат всички останали. А понастоящем сме свидетели на дирижирана, демонстративна и неадекватно засилена загриженост на държавата към обществено-безполезни прослойки *наркомани, лица с демонстративна анти-обществена нагласа и други подобни*.
17. Оптимизиране на образователната система, с цел ефективизиране и доразвитие на нивото, съществувало до 1998 година.
18. Държавно субсидиране на културата, с балансирана равнопоставеност между отделните жанрове. *Чалгата и романите тип "Арлекин" не са нито случайно, нито безобидно явление*.
19. Повишаване ефективността на правораздавателната система, както на кадрови принцип /избиране на съдиите и прокурорите/, така и на принципа на материалната заинтересованост /поставяне на държавните такси и възнагражденията на магистратите, както и тяхната персонална имуществена отговорност, в зависимост от своевременното приключване на делата/. Извеждане на прокуратурата от съдебната власт и включването й в изпълнителната власт, за да може да се търси отговорност от правителството за прокурорските действия или бездействия. Възстановяване правомощието на прокуратурата да сезира съдебни процеси за контрол върху законността на сделки, за които има данни, че накърняват държавни или обществени интереси.
20. Силна национална армия, реципрочна по своя личен състав на армиите на съседните държави, с балансирано съотношение между рекрутационния /наборния/ и професионалния принципи.
21. Наказателна отговорност за национално предателство, без изключване на наказателното преследване и изпълнението на наказанието по давност.

Българи! Вече под въпрос е не само благоденствието, а и съществуването на Родината! Наложителните мерки за нашето спасение са прости и ясни, но туземната колониална администрация, изпълняваща понастоящем функциите на държавен апарат, не желае да чуе за тях, защото се разминават с нечии задгранични указания. Затова ние ги поднасяме на вашето внимание.

Българи! Нас ни приспиваха, за да пропуснем мига, в който Утре трябваше да се подготви от Вчера. Продължават да ни приспиват, Нека се събудим поне сега, когато е крайно време да си дадем сметка, че за да има Утре, то трябва да започне от Днес!
Да запазим България за децата си! И за децата на нашите деца!

12.08.2009 г
София
Потребител:


Коментар:

1. Потребител: Богомил К. АВРАМОВ-ХЕМИ     Дата: 2009-07-21 09:34:18    
Ут идна партийка - у другъ,
Ся пуставям во услугъ.
Важнуту-й Милий Бако,
Чикмиджету дъ зътракъ ...

Трака-Трака - Върбълакъ,
Doing Nationalists - From Хъшлакъ ...

2. Потребител: Атакаджийчето     Дата: 2009-07-27 08:02:35    
В България ,всякакви партии , само национално отговорни -няма !Затова да е на хаирлия и напред , въпреки плювните , въпреки всичко - България ще пребъде !

3. Потребител: Хороводец     Дата: 2009-08-02 17:18:20    
Волен не става за хороводец, че е под чехъл. А дано Сираков поведе голямо хоро.

4. Потребител: марин     Дата: 2009-08-09 18:01:23    
гледал съм Атон Сираков и ме кефи.дано да успее тази партия

5. Потребител: Силният     Дата: 2009-08-26 19:57:13    
Само Сираков!

6. Потребител: STEFAN D-R D TCHOLAKOV     Дата: 2009-09-20 23:07:11    
До Президента на Р. България – Г. Първанов
Министъра на Външните Работи - Румяна Желева
Министърът без портфейл проф. Божидар Димитров
Комисията по външна политика и отбраната
БТА – Български вестници и Форуми

ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛ РАДИКАЛНА ПАРТИЯ

Уважаеми Господа,
За никого не е тайна, че българското население въ Западните Покрайнини живее въ тежко положение, тъй като е подложено на правна, икономическа, културна и национална дискримина-ция. Изучаването на български език и литература въ общообразователните училища е сведено до
2 часа седмично, а хората съ българско самосъзнание не могатъ да намиратъ работа и съществуването имъ е мизерно.

Западните покрайнини съ предадени на Кралството на сърбите, хърватите, и словенците поради „стратегически” причини по несправедливия Ньойски договор отъ 27 ноември 1919 г.
По парижкия договор отъ 1947 г. Западните покрайнини остават на територията на ФНР Югославия.
Следъ изчезването на Югославия като субектъ на международното право през 2003 г., Западните покрайнини съ почти 100 % българско население продължаватъ да бъдатъ частъ отъ територията на
Р. Сърбия безъ никакви международни договорни правни основания.

Като обществена организация, кръвно свързана съ съдбата на българите и извънъ територията на Р. България, Българската национално-радикална партия, възъ основа на следните правни основания и възможности за промена на статута на тази територия, смята, че е настъпилъ императивно моментътъ да се поиска връщането на тази територия на България.
1. Поради липса на субекта на международното право Югославия, клаузите отъ посочените договори съ недействителни.
2. Къмъ Западните покрайнини по тези договори иматъ еднакви права бившите съюзни република на Югославия : Сърбия, Хърватия, Словния, Черна гора, Македония, Косово и Войводина. Но правото върху тази територия днесъ е присвоено само отъ Сърбия, което дори противоречи на догорите от 1919 и 1947 г.
3. Новите обстоятелства налагатъ да се позовемъ на признатата отъ международното право норма „коренна промена на обстоятелствата”, а именно : изчезването на единъ отъ субектите по договорите отъ 1919 и 1947 г., а именно Югославия, както и отпадането на „стратегическите съображения”, по които Западните покрайнини съ придадени на Югославия.
4. Ето защо требва да бъде предявенъ искъ срещу Сърбия предъ Международния съдъ въ Хага за промена статута на Западните покрайнини още повече, че чл. 4 на Виенската конвенция за правото на договорите отъ 23 май 1969 г. посочва изрично, че тя се отнася само за международни договори влезли въ сила следъ приемане на Конвенцията. Така, че нищо не пречи на България, позовавайки се на международно – призната норма „коренна промена на обстоятелствата”, да поиска промена на границите съ Р. Сърбия по отношение на територията на Западните покрайнини.

Разчитайки на чувствата за дългъ и национална отговорностъ в управляващите кръгове на
Р. България, Българската национално – радикална партия искрено се надева, че наболелите проблеми требва да бъдатъ поставени на дневенъ редъ и къмъ техъ да се направятъ съпричастни и другите държавни въ Европа, ако насъ действително ни зачитатъ като пълноправенъ и равно поставен членъ на Европейския съюзъ.

ЦЕНТРАЛНО РЪКОВОДСТВО НА - Б. Н. Р. П.

22 септември 2009 – ДЕН НА НЕЗАВИСИМОСТТА
За връзка :
Бул. „В. Левски” № 91 и ул. „Аксаковъ” 52
0899 – 102 – 766 , 0898 – 91 – 65 – 65
-
Написалъ
Стефанъ Д-ръ Димитровъ Чолаковъ

http://www.stefan-tcholakov.com/

http://www.nationalistbg.com/contact.html

ВРАЦА

7. Потребител: Православен     Дата: 2009-10-21 01:20:18    
Национализмът съсипа втория Рим!!!

8. Потребител: д-р Русимов     Дата: 2009-12-11 21:43:05    
Успех на новата партия на националистите!!!

9. Потребител: inj.Andreeva     Дата: 2010-01-18 14:10:23    
В ЗОНАТА НА ЗДРАЧА

В зоната на здрача
започна да откача…
Всичко си има,
но нищо му няма…
Добре е,но…
ще се оправи!
Сън ли си
или те има ?
Ако има нещо –
няма нищо !
Ти ли ме бутна
или сам си паднах ?
Тука ли си ?-
Там стой !
Дали се зора довърши
или се две нощи сляха ?
Филмът свърши, а зрителите –
нищо не разбраха…БАСНЯ

Орел, рак и риба-щука –
( по някаква си слука ) –
държава правят тука…
БЕ СЕ ПЕ ТО – кат орел
лети високо в небето,
риба-щука СЕ ДЕ САР
плува със скутер в морето,
а на ДЕ ПЕ СЕ ТО пролетариата-
балансира между:
“Марсилезата” на Марс
и “Корана” – на Луната…

10. Потребител: inj.Andreeva     Дата: 2010-01-18 14:15:42    
До г-н Стефан Чолаков!
Стефане,прочети и моето предложение за човечно човешко битие!В ориентирането беше между първите,но тук аз се ориентирам по-добре!
С приятелски поздрав:инж.Лиляна Благоева Петрова (Андреева)

11. Потребител: СТЕФАН Д-Р Д ЧОЛАКОВ     Дата: 2010-01-25 22:02:31    
ПАРТИЙНИ НАСЛЕДНИЦИ

Нова парти-о номен-клати-к-“Ура”
Роди златната млад-Еж на “татито” сега
И лапат всичко каквото им дадеш
Сътворено от Тодор Живков – народния ни вождЪ !

Вече имаме си нов партиен феодал във Враца
От гребена на “ГЕРБ” народен дупетат станал,Е
Лапнал е “Тур-каница” резиденцията наша
народ що–Я построи за “нас” със БКП-то !

И сегашният ни нов партиен гъзо-рез
Превърна,Я за конете си в обор свещен
Резиденцията на първият ни БКП-идиот
Е собственост на Гос-по-Дар партиен мафиот !

Ах, летете “ГЕРБ”- ери идиоти
Прелели се от партиите мафиотски
Вас, Ви БКП-ти прероди за власт
Да лапате народните мечти от нас !

Местният партиен феодален БОС от “ГЕРБ”
Дърпал и Печелил изборите от Врачанския санджак
Криминален бизнес и печалба имал тоя бизнес-смен
Шеметно ни уверяват от “Стандарт” вестника “Свещ”-ен !

Святкат ни във мрака журналистите добре
Само Аз съм със забрана да творя
СПИРАТ МЕ ГОЛ-ЕМЦИТЕ В ИНТЕРНЕТ
ЗА-КОН НАПРАВИХА ЗА МЕН – СЪС - СТОП !

Да живее министър председателят ББ - пожар
Той, пъдар за обрания бостан България не е сега
“Турканица” е малка хапка е за неговия кон
да връзва ГО за имота на бившия си вождЪ !

Ах, летете Гол-емци, ГОЛ-еми
Радваме се на Вашите по-Беди
Ръфай-ТЕ НИ юдо-комтисти Беленски свине
Пий-ТЕ кръв на Българския род за векове !

Послепис от интернета !
Местни феодали дърпали конците у нас Криминалният бизнес
печели избори и обществени поръчки, твърди експертът Безлов
Снмика: Стандарт - събота, 02 януари 2010 София

Стефан д-р Д Чолаков

21 януари 2010
Враца12. Потребител: Звездоброец     Дата: 2010-02-11 19:32:41    
Бончо Асенов

БЪЛГАРСКИ ЛОВЦИ НА ШПИОНИ


През 1949 г.се появява и ново явление вобществено-политическия
живот - врагът с партиен билет.Комунисти - бивши политзатворници,
партизани,концлагеристи - са разследвани за тяхното минало,обвиняват
се в шпионаж,предадтелство.На процеса срещу Трайчо Костов и неговите
привърженици той е осъден на смърт.Неговата вина е една - единствена
- че е изменил на сталинизма и има смелостта да се противопостави на
Сталин.Като трайчокостовисти са осъдени и висши служители на Държавна
сигурност,като Георги Ганев,ръководител на политическата полиция,
Стефан Богданов и Никола Задгорски,ръководители на контрашпионажа,
Каприел Каприелов,зам - директор на Дирекция на Държавна сигурност,и др.
От 1948 до 1950 г. е подменен целият ръководен състав на Дължавна
сигурност.Въвежда се методът на непрекъснат разпит - без сън,с побой,
довеждащ до идиотизиране,до морално обезличаване и пълно безразличие,
при което се правят всякакви самопризнания.Тази кампания се засилва
още повече след идването на власт през 1950 г. на Вълко Червенков,
който става генерален секретар на ЦК на БКП.По негови указания започва
прочистването на държавния и партиен апарат от "врага с комунистическа
маска",от "петата колона" в БКП.Тази задача пак е поверена на Държавна
сигурност.Нейното острие е насочено основно към членове на БКП,
включително към врага в редовете на висшите партийни органи - Централен
комитет и Политбюро.Арестувани са и са измъчвани легендарните партизански
командири Славчо Трънски и Денчо Знеполски.На кадрите на ДС се втълпява,
че стоят над всички.На 15 декември 1951 г.В. Червенков казва на съвещание
с ръководители на МВР:"Вашият ръководител е ЦК и Политбюро.Вие сте органи
на Политбюро,наш инструмент,наши очи,уши,маши.Вие не можете да мислите
освен това,което мисли Политбюро,не можете да действате иначе,освен както
ви заповядва Политбюро.Вие сте солдати."Жертви обаче на тази кампания отново
стават и служители на Държавна сигурност.Създава се специален отдел 9 в ДС,
който започва да разработва нейни служители.Част от тях,включително и на
най - отговорна работа,са обвинени в предателство,в липса на бдителност,
инквизирани са и са осъдени и пратени в затворите.През втората половина на
1951 г.са уволнени 28 ръководители и 343 служители на Държавна сигурност с
обвинения за "антинародни прояви" и "вражеско обкръжение".През 1952 - 1953 г.
40 на сто от оперотивния състав на Държавна сигурност е подменен.От 1949 до
1956 г. от Държавна сигурност са уволнени 5108 служители.Същевременно през
този период съставът е увеличен от 3614 на 7000 души.

13. Потребител: НИК ГРИФИН     Дата: 2010-04-03 13:30:37    
Подкрепям изцяло тази партия!

14. Потребител: Кавхан сюбиги     Дата: 2010-06-05 19:55:15    
Сега какво - обидил съм някого на етническа основа ли? Ами и на мен ми е обидно като отворя Талмуда да чета неща от сорта на "Гоите са плюнка и трябва да бъдат избити почти до крак. Само малка част от тях трябва да робува на евреите" или че половите сношения с деца над 3 години са нещо нормално? Или ето ги директно от Уикипедия: "Не оставяйте животните си в домове на неевреи, защото подозираме неевреите в неморални отношения с тях. Жена не трябва да остава сама с неевреи, защото подозираме, че са похотливи. Нито мъж трябва да остава сам с тях, защото подозираме, че проливат кръв."(Abodah Zara: 22a, chapter II, MISHNAH [2]); "Защо тогава да не оставяме женски животни при нееврейки? - каза Мар' Укба б. Хана: Защото неевреите често посещават жените на съседите си. И ако някой от тях случайно не намери жената, но види кравата, може да направи с нея нещо неморално. Но дори и жената да е там, той пак може да мърсува с животното. Както беше казал Учителят: Неевреите предпочитат кравите на израелтяните пред собствените си жени." (Abodah Zara: 22b, GEMARA, първи абзац, последните пет реда [3]); "Нееврейската собственост е като пуста земя и принадлежи на този, който пръв я завземе." (Baba Bathra 54b, текста на зелен фон [4]); "Не е нужно да връщаш загубена вещ на неевреин." (Baba Kamma: 113b, първата фраза и четвъртата фраза на зелен фон [5]); "Р. Йонатан каза: Неевреин, който изучава Тора заслужава смърт, защото е писано: Мойсей ни даде закон като наследство. Това е наше наследство, а не тяхно." (Sanhedrin 59a, първият текст на зелен фон и нататък изречението [6]); "Р. Ханина каза: Неевреин, който удари евреин заслужава смърт, защото е писано: и като се огледа и видя, че няма никой, уби египтянина и го скри в пясъка. Р. Ханина каза също: Този който удари израелтянин по челюстта, все едно е нападнал Божието Присъствие, тъй като е писано: Да удариш човек (израелтянин) е все едно да удариш Бога." (Sanhedrin 58b, осми абзац [7]); " Разрешено е на евреин да не плаща на неевреин за неговия труд." (Sanhedrin 57a, последния текст на зелен фон [8]); "Ако вол на израелтянин намушка вол на неевреин, евреинът не дължи нищо. Но ако вол на неевреин намушка вол на израелтянин...., неевреинът трябва да заплати всички щети." (Baba Kamma 37b, MISHNAH [9]); "Бог няма да пощади този, който омъжва дъщеря си за старец, взема жена за невръстния си син и връща изгубена вещ на неевреин." (Sanhedrin 76b, трети абзац. Този със зелените полета [10]); "Ако неевреин убие израелтянин или друг неевреин, се осъжда на смърт. Но ако израелтянин убие неевреин, няма да получи смъртно наказание." (Sanhedrin 57a, втори текст на зелен фон [11]); "Каквото и да открадне неевреин от израелтянин или друг неевреин, е задлъжен да го върне. Но ако израелтянин открадне от неевреин, може да задържи откраднатото." (Sanhedrin 57a, първи текст на зелен фон[12]). Според критиците на Талмуда, трактат Baba Kamma 113b [13] е доказателство, че юдейската религия позволява на евреите да мамят неевреи. [14]"

15. Потребител: Дебела тояга     Дата: 2011-02-07 10:35:00    
Тия гнусни червеи ли са новата сила? Ебах ти нещастниците. До вчера правеха минети на Сидеров, сега го лапат на Гоце. Пълна отврат.

16. Потребител: атакист     Дата: 2011-03-30 10:03:49    
Сираков-жабата за нищо не става.Събрал е едни мангали и прави партия.Човекът-плужек ще управя България.

17. Потребител: ГРАЖДАНКА     Дата: 2011-03-30 10:04:52    
АТАКА-ПОБЕДА!
Без Сираков-предателя!
АНАТЕМА

18. Потребител: Д.Ганчев,на 29г. Казанлък     Дата: 2013-04-13 00:01:52    
Господин Сираков, бяхте ми най-симпатичния водещ в телевизия Скат, поради блестящите Ви коментари и изключително интелигентните Ви и задълбочени политически анализи в предаването Ви "Между редовете". Бяхте много прав когато казвахте в предаването Ви, че зрителите на вашето предаване са най-иинтелигентната част от българите, защото вашите послания бяха предназначени най-вече за интелигентните, свободомислещите хора със собствено мнение по всеки въпрос. Бях симпатизант и член на партия Атака и Вие ми бяхте един от стимулите да обичам нашата бивша партия Атака. И аз като вас се разочаровах от Атака. Приветствах създадената от вас партия "Нова сила", защото исках да бъде реализиран Вашия изключително голям политически капацитет. Все още много Ви харесвам и много ми липсва Вашето телевизионно предаване "Между редовете", защото вашите политически анализи нямаха и нямат аналог в българския телевизионен ефир. Вие не само засягахте теми които другите казионни телевизии не смееха да коментират, а и поднасяхте информацията по един интересен, блестящ начин-защото е важно какво казвате, но още по важно е и как го казвате, а вие определено знаете как да кажете нещата, защото за мен сте блестящ и интелигентен оратор. Но меко казано НЕ мисля че България ще бъде спасена от гибел с помощта на Алексей Петров. Изразявам се твърде меко защото сте ми симпатичен като човек, но няма да Ви простя това че сте в един отбор с Алексей Петров. Алексей Петров може и да е интелигентен човек като Вас, но меко казано се съмнявам в неговата моралност. Въпреки това Ви ценя като човек и ще се радвам ако отново се появите в телевизионния ефир като водещ на предаване подобно на предаването Ви "Между редовете", защото откакто Вас и бившия Ви колега от телевизия Скат - Галин Йорданов (бивш водещ на предаването "Зад фасадата" по телевизия Скат) Ви няма в телевизионния ефир, няма какво да гледам по телевизията. Единствено Вие двамата удовлетворявахте глада ми за интелигентни и витиевати публицистични анализи и коментари на обществения живот. Желая Ви много лични и професионални успехи Господин Сираков!

19. Потребител: кака     Дата: 2013-07-23 12:19:21    
Госп.Сираков!Не Ви познавам,но факта,че
сте поели по пътя на разединението на на-
ционалистите,заедно с В.Симеонов от НФСБ,
вече звучи тъжно и жалко...И няма значение
на Алексей Петров ли се доверявате,или на ГЕРБ/както е във втория случай,важно-
то е,че сте позволили личните чувства да
вземат превес,над националните!А Б-ия
трябва да е над всичко!Срамота!