Прегледи: 2750 - Коментари: 1
Как ни манипулират управляващите? – Трета част

Как ни манипулират управляващите? – Трета част

Защо не се говори нищо за измамените хиляди моряци от управителното тяло на "БМФ"-ЕАД през периода 01.01.2000 г до към края на юли 2001 г.

По проверени данни за "палубна команда" и "домакинска команда", а може би и "машинно отделение", че им се води "осигурителен стаж“ – забележете "Трета категория" - това е вписано в "Допълнителните споразумения", в тоя период, които са тръгвали на рейс, а също и в справките в сайта на НАП, когато се влиза с Персонален Идентификационен Код и се види третата графа "категория осигурен" – и там много хитро управниците на НОИ или НАП слагат за всеки месец забележете код "01", "02" или "03", които цифри не означават категорията труд. Човек се заблуждава че това е директно видът категория, а долу най-накрая в таблицата с малък шрифт е написано,че код "01" означава "трета категория труд". А както знаем, съгласно НКТП моряшкия труд за "машинно отделение" е "първа категория" и за всички други команди - да уточним на "морски кораб" са "втора категория труд" – нека колегите, които прочетат тия редове да си проверят изнесеното и да видим как ще реагират.

Малко хора го знаят това нещо, то е поправимо – но като са толкова наивни, така ще си и останат излъгани от тогавашния директор и юрисконсулт и гл. счетоводител – и ,разбира се, това влияе за по-раншното пенсиониране и размер на пенсията. За последното нека се информират каква е формулата за изчисление и къде стоят във вид на месеци осигурителният стаж в знаменателя и съответно в числителя. Е, хайде на добър час.

Нека им просветне на големите моряци как ги клатят от брега, което е по-лошо клатене отколкото на море.А сега забележете манипулацията в последните редове след справката с използването на ПИК:

=====================================================================

Легенда:
вид осигурен

01 - за работници или служители, осигурени за всички осигурени со-циални рискове при един работодател, включително и членове на кооперации, работещи по трудово правоотношение в кооперацията, без обхванатите от следващите кодове: от 01.01.2003

03 - за работещи при условията на втора категория труд: от 01.01.2000

Ясно е че код "01" е за всякакви рискове за обикновения работник и служител, т.е "трета категория", без това да е написано. Но не е ясно с какъв код е "първа категория", докато за "втора категория" е обяснено с код "03".

Е, какво сега, да гадаем ли или умишлено не е в цялата си пълнота описана тази "легенда"?

14 април 2018 г Привет, приятели и неприятели
Николай Лужев
Потребител:


Коментар:

1. Потребител: inakomislesht     Дата: 2018-04-16 10:54:11    
Пишете оплакване до НОИ,аргументирате се с приложените копия на "Допълнителните споразумения" и цитирате,че сте работили на "морски кораб"като споменавате командата,те знаят оттам нататък какви справки да правят и ще видите резултата.