Прегледи: 381 - Коментари: 0
Помагат на инвалиди и безработни в Бяла и Долни Чифлик

Помагат на инвалиди и безработни в Бяла и Долни Чифлик

Иновативен метод подпомага лица в риск – трайно или продължително безработни и хора с увреждания в общините Бяла и Долни Чифлик.

Това е мобилен екип от специалисти, които работят на терен – посещават отдалечени места, влизат в домовете на неподвижни или трудноподвижни лица, за да им подпомогнат живота, стана ясно на пресконференция, провела се днес в Областния информационен център във Варна. На нея присъстваха Кина Павлова – главен експерт "Социални услуги" в община Долни Чифлик и Борислав Френчев от "Форум гражданско общество".

Обхванати са общо 85 души. 35 от тях /20 от община Долни Чифлик и 10 от Бяла/ са лица, които ще преминават професионално обучение, с цел намиране на работа. 40 възрастни хора и 10 инвалиди пък получават социалната услуга от експертите от Мобилния екип за социална и здравна работа на терен. Има и рехабилитатор, който посещава домове, за да помага на лица с Детска церебрална парализа. В екипа са включени и експерти - психолози, социални работници, логопеди, терапевти, трудови консултанти, здравни работници, юристи, икономисти.

Безработните, които посещават курсове за придобиване на нова професия, ще бъдат назначени на работа за срок от 6 мес. Целта е подобряване на качеството на живот на хората с увреждания и техните семейства, повишаване на мотивацията им за водене на независим и самостоятелен начин и интеграция на пазара на труда в общините Бяла и Долни чифлик, стана ясно на пресконференцията днес.

Иновативният метод е проект: BG05M9OP001-2.005 ”Активно включване”, проект BG05M9OP001-2.005-0011-C01 "Активни в труда на територията на общините Бяла и Долни Чифлик". Водеща организация е сдружение „Форум гражданско общество“, а партньори двете общини във Варненска област.

Продължителността на проекта е 19 мес от 01.05.2017 г до 30.11.2018 г, бе съобщено на пресконференцията днес.
Потребител:


Коментар: