Прегледи: 797 - Коментари: 0
ПРАБЪЛГАРИТЕ са били велики воини, но и варвари

ПРАБЪЛГАРИТЕ са били велики воини, но и варвари ПРАБЪЛГАРИТЕ са били велики воини, но и варвари

МОЕТО разочарование от прабългарската култура дойде още в студентските ми години, когато посетих Плиска и най-обстоятелствено разгледах археологическите паметници, каменни, с надписи или изображения върху тях, а също и артефактите, свързани с бита и на аристокрацията, и на обикновените люде.

След това, в продължение на години и до днес, прочетох всички писмени паметници за историята и бита на прабългарите, поне всички, които са в Националната библиотека "Св св Кирил и Методий" в София или излизат в киберпространството. Веднага ще вметна, че целта на тази статия е да си видим грешките в миналото, не за да се самоохулваме, а за да се поправим. "Байно, Панайоте, да си кажем кривиците и да вървим напред!" – пише Васил Иванов Кунчев на екс войводата си Панайот Хитов.

В самата Плиска установих, че прабългарите са живеели като нецивилизовани от към почти никъде варвари. Живеели са в землянки със стени, изплетени от дървета и клони, измазани с кал. Не само обикновените воини, а и цялата аристокрация – военна и административна, които в Средновековно Българско почти са се покривали. Единствено канас Омуртаг прави сравнително голям каменен дворец, с баня и някакъв вид подово отопление. Несравнимо по пространство, разкош и архитектура с дворците в Константинопол.

Артефактите, които са намерени в Плиска, не блестят с особен финес, а още по-лошото е, че са или византийски /ромейски/, или са направени по византийски образци. Чаши, чинии, вилици, обеци, всичко. Облеклото на прабългарите, според думите на уредничката, казани преди месеци, е било подражание на маджарското, понеже "прабългарите харесали облеклото на маджарите и започнали да се обличат като тях".

Съвсем грозни, груби, недодялани са каменните фигури, намерени в Плиска. /Не/съзнателно оварварена естетика, вкл при издялване на розетката или "знака на Тангра – светлото небе" – подобно на "игрек" с двете отвесни черти от страни. Няма и не искам нищо да добавя по този проблем.

Иначе прабългарите са били непобедими воини. Дори омразните византийски източници, с неприязън сочат, че "прабългарите /от начало кутригури и онунгундури/ са най-смели в битки и всепобедни". Мисля си, че тази нецивилизованост е съзнателно практикувана от прабългарите, за да не потънат в разкош и разнежване, по подобие на Византия и нейната аристокрация. Още повече, че Омуртаг е написал /казал/: "Българите направиха много добрини на християните, но християните не." Т.е – видимо е разбирането на големия канас, че моралът и начинът на живот на византийците /ромеите/ е противен и нежелан.

Лошо чувство изпитах при прочита на някои византийски източници за отношенията на прабългарите помежду си. "Колкото са страшни и непобедими в битките с враговете си, два пъти повече са страшни, когато воюват помежду си... Лесно е да ги подбудиш да се мразят едни други." За съжаление, това "антибългарско българско" поведение сме наследили в пълна сила и днес. А Васил Иванов Кунчев казва: "Всичко е в нашите задружни сили. Срещу тях не може /да/ устои и най-унищожителната стихия."

Това предпоставено и /полу/съзнателно варварство е най-големият ни враг – по-страшен от убиеца-крадец Запад, който ежегодно краде младите ни мъже и жени, ведно с 10 – 12 млрд Евро чрез банки и корпорации. Вместо да се превърнем във високотехнологична държава с най-конкурентни продукти, ние се завираме в допотопни нископроизводителни и трудоемки "ферми", "бездиханни" магазинчета метър/метър площ, тесни и ниски жилища "ново строителство", изобщо свръх изоставаме от технологичното и икономическо развитие на света. Нека да добавя, че един служещ-работещ при Бил Гейтс произвежда за единица време толкова, колкото 150 фермери, при това в Америка.

От прабългарите трябва да вземем воинската им твърдост и национална чест, но да изхвърлим веднага примитивизма в живота и сътворенията си.

Димитър КУНЕВ - Български
Потребител:


Коментар: