Прегледи: 1068 - Коментари: 0
ЮРИСТИ НА AALEP ПОТВЪРДИЛИ, ЧЕ КРИМ ПРИНАДЛЕЖИ НА РФ

ЮРИСТИ НА AALEP ПОТВЪРДИЛИ, ЧЕ КРИМ ПРИНАДЛЕЖИ НА РФ

Асоциацията на акредитираните адвокати по взаимодействието с държавната власт при Евросъюза /AALEP/ е признала, че Референдумът в Крим е преминал в съответствие с Конституцията на Украйна и нормите на международното право.

В статия от септември 2017 г Председателят на AALEP Кристиан Д. дьо Фолуа е заявил, че Асоциацията отхвърля правото на Украйна на претенции с указание, че процедурата по излизането на Република Крим от страната и провъзгласяване на независимост, са се състояли в пълно съответствие със Закона и процесите не се явяват "анексия":

1.С позоваване на Украинската Конституция дьо Фолуа отбелязва, че Крим се намира под автономен правов статус, юридически опиращ се на правата на народите /раздел 10 от Украинската Конституция/.

2.Съгласно раздел 10 чл. 138.2 от Конституцията на А.Р. Крим "Организация и провеждане на местни референдуми", провеждането на Референдуми е в правомощията на самата А.Р. Крим, без ограничаване на възможната тема за подобни референдуми.

3.Съгласно Чл. 48 от Конституцията на А.Р. Крим "Гаранции и обезпечения на статуса и пълномощията на А.Р. Крим" се предполага предоставяне на дадените гаранции на демократически институти на обществото, включително и провеждане на Референдуми по всеки съществен за гражданите въпрос.

4.Конституцията на Украйна гарантира правото на волеизявление на жителите на Крим чрез провеждане на Референдум, доколкото това се явява пряко изразена форма на демокрация /чл. 69/.

5.Отбелязва се нарушения от Министерството на отбраната на Украйна, относно изискванията на част 4 от Чл. 17 на Конституцията на Украйна, за забрана използване на въоръжените сили за ограничаване правата и свободите на гражданите.

6.Потвърждава се законността на присъствието на руски въоръжени сили по време провеждането на Референдума в Крим, съгласно двустранни съглашения между Русия и Украйна.

7.Отбелязва се законността на процедурата по доброволното излизане от състава на страната - Провъзгласяване на независимост, Референдум, Заявление на желание за влизане в състава на Русия.

8.Указва се на липса на щателен предварителен юридически анализ при приемането на резолюция от Генералната Асамблея на ООН за "териториалната цялостност" на Украйна.

9.Посочва се прецедентът с Косово и Решението на Международния Съд на ООН от 22 юни 2010 г, потвърждаващо, че "едностранно провъзгласяване на независимост на част от държава не нарушава каквито и да са норми на международното право... Общото международно право не съдържа каквито и да са забрани за обявяване на независимост."

10.Освен това, Конституционните норми на функциониране на Украинското правителство, което е функционирало до преврата, са били разрушени /със заплаха живота на хората и развързването на гражданска война/ и направили невъзможно провеждането на Референдум без наличието на специални мерки за сигурност, които се явяват законни за Законното правителство на Крим.

От изводите следва, че Крим се е сблъскал със сецесия /доброволно излизане от състава на държава/, провъзгласяване на държавна независимост от своя Легитимен представителен орган на властта в лицето на Върховния Съвет на Автономна Република Крим, потвърдил на Референдум отделянето от Украйна.

Оригиналният текст може да разгледате на сайта на Асоциацията: http://www.aalep.eu/legitimate-case-recognition-crimea

THE LEGITIMATE CASE FOR THE RECOGNITION OF CRIMEA |
Потребител:


Коментар: