Прегледи: 2534 - Коментари: 6
ПОРЕДНО ИЗСТЪПЛЕНИЕ НА ЛИХВАРСКИЯ ТЕРОР НАД ОБЩЕСТВОТО

ПОРЕДНО ИЗСТЪПЛЕНИЕ НА ЛИХВАРСКИЯ ТЕРОР НАД ОБЩЕСТВОТО

ПРОДЪЛЖАВАТ РЕПРЕСИИТЕ НАД НАРОДНИЯ ЗАЩИТНИК – СВЕТЛОЗАР НИКОЛОВ

Не за първи път РодинаБг.ком прави съпричастни своите читатели към чутовната съдебна битка, която варненският адвокат – Светлозар Николов води срещу лихвения произвол на банките и кредитните институции в страната.

Не веднъж съм описвал по негови думи случаи, в които кредитополучатели с години наред не са в състояние да си изплатят лихвите и не можейки да достигнат до главницата остават без дом и длъжници за цял живот. Това е нещо като държава в държавата, която се подчинява на методи на действие датиращи от епохата на най-черните страници на тоталитарните системи по света. Щом става дума за пари, не съществува правосъдие, закони и даже елементарни правила.

Във втория работен ден от седмицата група граждани на Варна отново станахме свидетели на безпрецедентен терор над правосъдната система, законите и даже основни човешки права. От 14,00 в сградата на Варненска адвокатска колегия на ул "Батак" № 7 се проведе така нареченото дисциплинарно дело №31 за 2017 г за отнемане адвокатските правомощия на защитник – Светлозар Николов, острото му порицание и глобяване в максимален размер от 10 минимални работни заплати. Съгласно всички норми на вътрешното и международното право, както и според основните принципи за защита на човешките права подобен род дела се водят при открити врати като даже и в официалните документи се сочи, че те са "Публични и открити".

Нищо подобно: Поредният фарс насочен не само срещу Николов, но и против нашите основни граждански свободи и права беше закрит за гражданите на морската столица. Така наречените обвинители бяха наели частна охрана, която чрез пропускателен режим не допусна варненци да присъстват на уж "откритото и публично" заседание. Двамата представители на охранителната фирма – Анатолий Киров и Ангел Чулев любезно се представиха и заявиха, че им е наредена строга охрана на делото и да допускат в заседателната зала само лица с адвокатски карти. Като че ли това е частен имот или някаква милитаризирана зона, а не публична институция за граждани.

Малко преди началото на поредното дело Адвокат Николов призова всички нас явили се в негова подкрепа да сложим своите подписи под жалба изготвена от него заради недопускането на граждани да присъстват на делото. Ако някой не знае, че става дума за едно вътрешно дисциплинарно дело в рамките на варненската адвокатска колегия от случилото се би си помислил, че съдят опасен рецидивист за серия убийства. Заседанието по това дело продължи цели 7 часа и не стига, че подкрепящите каузата на защитник Николов варненци бяхме охранявани в един тесен коридор, а и накрая съдебния състав с председател – адвокат – Ваня Вълкова и обвинител – Любен Варнев не благоволиха да излязат с окончателно решение пред гражданите. В разрез с всички законови норми това най-вероятно се е случило в късните нощни часове или в друго време по тяхно усмотрение.

Поредното скалъпено обвинение е за неправомерно съвместяване на адвокатската професия на народния защитник – Николов със заемана от него длъжност като управител на фирма. Въпросната е била заличена от търговския регистър година преди началото на адвокатската практика на Светлозар Николов, но така наречените обвинители не са пожелали изобщо да приемат каквито и да са доказателствени материали за това.

Защитникът на жертвите от лихварския геноцид сподели пред нас – подкрепящите го граждани - грубите нарушения при воденето на делото от председател – Вълкова. Тя по всяко време е прекъсвала пледоариите на защитата и по никакъв начин не е позволявала обективно и цялостно представяне на доказателствата оневиняващи Светлозар Николов.

Най-смущаващия факт в непрестанните процеси срещу него е методът, по който адвокатската колегия събира при скалъпването на поръчковите от банкерите обвинения: Възбуждане на дела единствено въз основа на анонимни сигнали. Така например едно от многобройните обвинения за табела изразяваща нерегламентирана реклама на кантората на Николов става повод за поредно дело само заради подадена жалба от някой си Атанас Митев, за когото се оказва в последствие, че такова лице изобщо не съществува. Лични данни, подписи, жалби – Всичко е било изфабрикувано от игла до конец. За това обаче се води мегапроцес на закрито и на тъмно. Фактически излиза, че днес в уж демократична правова държава – членка на Европейския съюз и НАТО човек може да получи осъдителна присъда чрез методи за отстраняване на неудобните, които най-вероятно не се прилагат вече даже и в Северна Корея.Такива съдебни хватки представляват изключително опасна практика – чрез анонимен донос да обявиш човека за виновен до доказване на противното. Това е така, защото ако днес продължим да спим своя летаргичен сън и си кажем – става дума за вътрешна работа между адвокати, то утре всеки един гражданин би могъл да стане жертва на подобно кривосъдие: Някоя банка, групировка, партия или друг тип корпорация решава да речем, че Гошо е неудобен и трябва по някакъв начин да бъде елиминиран, намират някой Пешо, който подава сигнал срещу Гошо че е откраднал например някакви милиони и последния автоматично става виновен и влиза за дълги години в затвора.

Изводът от разигралия се пореден фарс във Варненска адвокатска колегия е само един: В така нареченото демократично общество като политическа функция на глобализма и неолиберализма, свободата на личността и даже самия човешки живот не значат нищо, когато става дума за задоволяване алчността на банките и всички сродни лихварски организации. Начинът за съпротива е постоянната бдителност на гражданското общество, чрез търсене на собствените ни права и познаване на закона. Това все пак дава своите положителни резултати. Тук бих искал да отбележа, че при предни така наречени открити дела охраната е била поверявана на първо районно полицейско управление, но тъй като недопускането на граждани на подобни дела е противозаконно, сегашното дело бе охранявано от частен СОТ, защото МВР е било осъдено за тези си действия след спечелен граждански иск от страна на защитник Николов. При изготвянето на гражданската жалба за нашето недопускане на процеса, народният бранител на онеправданите даде ясен знак към двамата частни гардове, че щом е осъдил държавата за неправомерните действия на МВР няма да му е особено трудно да го стори и с тях.

Светлина в тунела все пак има. Даже и сега той да загуби тази битка, това не означава, че ще загуби войната за освобождението на майка България от банковото робство. Той ще обжалва всички незаконни решения на своите колеги, петнящи адвокатската професия и ако се наложи ще се обърне и към европейските съдилища.

Той ще го направи не само защото е борбен и смел човек, но и защото хиляди варненци, познавайки целеустремеността му към справедливост, са готови да останат до край зад него в тази свята битка.

Александър Атанасов - Варна
Потребител:


Коментар:

1. Потребител: Катя     Дата: 2017-09-20 13:47:20    
Браво! Всички сме потърпевши от политиките на банкерите;

2. Потребител: Честен     Дата: 2017-09-20 15:04:52    
Глави трябва да хвърчат, а не само думи да се леят.

3. Потребител: Авторът     Дата: 2017-09-20 22:15:26    
Честен приятелю, то хубаво казано, но и ти го изразяваш само с думи, защото едва ли ти или аз можем да го направим. по-добре би било в реалното пространство да се събираме единомишленици, от колкото виртуално да си режем глави пред компютъра.

4. Потребител: Дедо     Дата: 2017-09-21 12:28:36    
Да не забравяме ИСТОРИЯТА...

5. Потребител: Нишан     Дата: 2017-09-22 19:55:55    
Какво да прави един честен адвокат в безправова държава? Питай Робеспиер - и той е бил адвокат, отначало.

6. Потребител: Андрей Иванов     Дата: 2017-09-23 02:45:34    
Не мога да разбера по какъв законен ред се провеждат тези съдебни заседания!В Наказателно процесуалният кодекс се казва;Право на защита
Чл. 15. (1) Обвиняемият има право на защита.
(2) На обвиняемия и на другите лица, които участват в наказателното производство, се предоставят всички процесуални средства, необходими за защита на техните права и законни интереси.Основания за отвеждане на съдиите и съдебните заседатели
Чл. 29. (1) Не може да участва в състава на съда съдия или съдебен заседател:
1. който е участвал в състава на съда, постановил:
а) присъда или решение в първата, въззивната или касационната инстанция, или при възобновяване на наказателното дело;
б) определение, с което се одобрява споразумение за решаване на делото;
в) определение, с което се прекратява наказателното производство;
г) (отм. - ДВ, бр. 63 от 2017 г., в сила от 05.11.2017 г.)
2. който е извършвал разследване по делото;
3. който е бил прокурор по делото;
4. който е бил обвиняем, настойник или попечител на обвиняемия, защитник или повереник по делото;
5. който е бил или може да встъпи в наказателното производство като частен обвинител, частен тъжител, граждански ищец или граждански ответник;
6. който е бил свидетел, поемно лице, вещо лице, преводач, тълковник или специалист - технически помощник по делото;
7. който е съпруг или близък роднина на лицата по т. 1 - 6;
8. който е съпруг или близък роднина на друг член от състава на съда.
(2) Не може да участва в състава на съда съдия или съдебен заседател, който поради други обстоятелства може да се счита предубеден или заинтересован пряко или косвено от изхода на делото.Същото виждаме и в Гражданският процесуален кодекс;Основания за отвод
Чл. 22. (1) Не може да участва като съдия по делото лице:
1. което е страна по делото или заедно с някоя от страните по делото е субект на спорното или свързано с него правоотношение;
2. което е съпруг или роднина по права линия без ограничение, по съребрена линия до четвърта степен или по сватовство до трета степен на някоя от страните или на неин представител;
3. което живее във фактическо съпружеско съжителство със страна по делото или с неин представител;
4. което е било представител, съответно пълномощник, на страна по делото;
5. което е взело участие при решаване на делото в друга инстанция или е било свидетел или вещо лице по делото;
6. относно което съществуват други обстоятелства, които пораждат основателно съмнение в неговото безпристрастие.
(2) Съдията е длъжен сам да се отстрани в случаите по ал. 1, т. 1 - 5, а когато не приеме отвода по ал. 1, т. 6, да обяви обстоятелствата.